Рубрика:

Варданян Лиана Самвеловна

Заведующая отделом развития карьеры и непрерывного обучения& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Варданян Лиана Самвеловна lianavardanyan@mail.ru Заведующая отделом развития карьеры и непрерывного образования Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. վերապատրաստում, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ 1995-2000թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտը՝ «Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների մասնագետի, [...] Read More

Галстян Амалия Мкртичевна

Заведующая кафедрой финансов и учета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Галстян Амалия Мкртичевна Broyan@rambler.ru Заведующая авкафедрой финансов и учета Կրթություն և վերապատրաստում ---------------------------- Աշխատանքային փորձ ---------- Գիտական գործունեություն ------------ Հավելյալ տեղեկություն ------ Read More

Броян Марине Фирдусовна

Заместитель декана факультета аграрной инженерии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Броян Марине Фирдусовна Broyan@rambler.ru Заместитель декана факультета аграрной инженерии Կրթություն և վերապատրաստում 2013-2015թթ. մասնակցություն, ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող 13YR-1A0003 ծածկագրով դրամաշնորհային ծրագրին 2013-2015թթ. մասնակցություն, ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող SCS13-1A068 ծածկագրով դրամաշնորհային ծրագրին 2012-2013թթ. հայցորդ, ՀԱԱՀ , [...] Read More

Алеян Андраник Ованесович

Заведующий отделом систематизации учебного процесса& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Алеян Андраник Ованесович Дата рождения -------------- andranik-aleyan@mail.ru Заведующий отделом систематизации учебного процесса Կրթություն և վերապատրաստում 2009-2013թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ամբիոն 2000-2005թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գուղատնտեսական ակադեմիայի Ճարտարագիտական ֆակուլտետը՝ «Գյուղմեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությամբ 1998-2000թթ. [...] Read More

Авакян Гаяне Варужановна

Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь ученого совета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Авакян Гаяне Варужановна Дата рождения ---- gayaneavagyan@yanoo.com Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь ученого совета Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան [...] Read More
Izabella Msryan

Мсрян Изабелла Давидовна

Агрономический факультет& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мсрян Изабелла Давидовна Дата рождения 12.03.1996 bella.msryan@mail.ru Агрономический факультет Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2014թթ․սովորել և ավարտել է Երևանի թիվ 87 միջնակարգ դպրոցը 2014-2015թթ․սովորել է լիդերների դպրոցում 2014-2019թթ․ընդունվել և ավարտել է ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետը՝ «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությամբ։ Հասարակական գործունեություն 2015-2016թթ․ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի քարտուղար 2016-2018թթ․ՀԱԱՀ ուսանողական խորհրդի [...] Read More

Гукасян Айк Юрьевич

Студент факультета технологий продовольствия& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Гукасян Айк Юрьевич Дата рождения 10.08.1996 haykghukasyan10@gmail.com Студент факультета технологий продовольствия Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2014թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Ս. Գևորգյանի անվան հ. 189 ավագ դպրոցը 2014թ. ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ-ում՝ «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ [...] Read More

Согомонян Давид Александрович

Заместитель руководителя комитета кадастра РА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Согомонян Давид Александрович Дата рождения --- david.soxomonyan@mail.ru Заместитель рководителя комитета кадастра РА Կրթություն և վերապատրաստում 2010-2013թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 2008-2010թթ. մագիստրատուրա, ՀՊԱՀ, «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտությամբ 2004-2008թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը՝ «Հողաշինարարություն և [...] Read More

Самвелян Гаруш Александрович

И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Самвелян Гаруш Александрович Дата рождения ---- ---- И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия” Read More

Мелян Гаяне Грантовна

Замдиректора филиала НАУА “Научный центр агробиотехнологии”, завотделом РКБМ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мелян Гаяне Грантовна Дата рождения 14.02.1965 gmggmg65@mail.ru Замдиректора филиала НАУА “Научный центр агробиотехнологии”, завотделом РКБМ Կրթություն և վերապատրաստում 1988- 1991թթ. Երկրագործության գիտահետազոտական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա (արտադրությունից կտրված), «Գենետիկա» մասնագիտությամբ 1983-1988թթ. Սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Ագրոնոմիական [...] Read More