Рубрика:

Аветисян Наира Аветисовна

Студентка факультета технологий продовольствия& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Аветисян Наира Аветисовна Дата рождения 20.05.1997 naraavetisyan97@gmail.com Студентка факультета технологий продовольствия Կրթություն և վերապատրաստում 2004-2015թթ. սովորել և ավարտել է Կոտայքի մարզի Գեղադիրի միջնակարգ դպրոցը 2015թ.ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետում՝ «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» [...] Read More

Галстян Левон Каренович

Студент факультета технологий продовольствия& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Галстян Левон Каренович Год рождения 1998 levongalstyan98@gmail.com Студент факультета технологий продовольствия Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թվից մինչ օրս Երևանի գինու ակադեմիա Գինեգործություն և գինու բիզնես 18-ամսյա տևողությամբ անգլալեզու ծրագրի մասնակից Դասընթացներ։ Խաղողագործություն, Գինու քիմիա, Գինու մանրէակենսաբանություն: 2015 թվականից մինչ օրս Հայաստանի [...] Read More

Овеян Заруи Граатовна

Магистрант& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Овеян Заруи Граатовна Дата рождения 30.05.1998 Zaruhi.hoveyan@mail.ru Магистрант Կրթություն և վերապատրաստում 2016-2019 թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետը «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությամբ 2018 թ.սովորել է Նորվեգիայի Կենսաէկոնոմիկայի ինստիտուտում /NiBio/` «Ջերմատնային տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 2013-2016 թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է ՀԱԱՀ [...] Read More

Амирджанян Нуне Араевна

Студентка факультета ветеринарной медицины и животноводства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Амирджанян Нуне Араевна Дата рождения 24.07.1998 nune.amirjanyan98@gmail.com Студентка факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2004-2012թթ.սովորել և ավարտել է Երևանի Ն. Զարյանի անվան №130 հիմն. դպրոցը 2012-2016թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ-ի Անտոն Քոչինյանի անվան քոլեջը՝ «Անասնաբուժական սանիտարական [...] Read More

Саркисян Мариам Ованесовна

Студентка факультета агробизнеса и экономики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Саркисян Мариам Ованесовна Дата рождения 22.06.1999 machok13@gmail.com Студентка факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. սովորել է Հակոբ Պարոնյանի անվան թիվ 59 հիմնական դպրոցում 2010-2016թթ. սովորել է ԵՊՀ-ին առնթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում 2016 թ.ընդունվել և այժմ [...] Read More
Arayik Hakobyan

Араик Ромикович Акопян

Ассистент кафедры землеустройства и земельного кадастра& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Араик Ромикович Акопян Дата рождения 15.06.1980. arayik_hakobyan@yahoo.com Ассистент кафедры землеустройства и земельного кадастра Read More

Караханян Марина Георгиевна

Заведующая кафедрой технологий переработки продуктов животноводства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Караханян Марина Георгиевна Дата рождения --- karaxanyanmarina75@gmail.com Заведующий кафедрой технологий переработки продуктов животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. մասնակցություն, ANSEF biotech N 3816 «Կաթնաթթվային բակտերիաները և խմորասնկերը նոր ֆունկցիոնալ սննդի համար» նախագիծ, ղեկավար 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, GradeA Pasteurized Milk Ordinance [...] Read More

Арутюнян Лусине Ромиковна

Заведующая кафедрой общей химии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Арутюнян Лусине Ромиковна Дата рождения 13.09.1980թ.  lusinehar@ysu.am, l.harutyunyan@anau.am Заведующая кафедрой общей химии Կրթություն և վերապատրաստում 1997-2001թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ 2001-2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ. մագիստրատուրա 2003-2006 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա Աշխատանքային փորձ 2005-2007 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, Ֆիզիկական և կոլոիդ [...] Read More

Пилосян Рузанна Георгиевна

Заведующая кафедрой армянского и иностранных языков& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Пилосян Рузанна Георгиевна Дата рождения ---- rpilosyan@yahoo.com  Заведующая кафедрой армянского и иностранных языков Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. հայցորդ, ԵՊՄՀ, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2009թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, “Quality Assurance of Education, International Center for Agribusiness Research and Education, Armenia’' [...] Read More

Товмасян Гагик Азатович

Заведующий кафедрой растениеводства и почвоведения& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Товмасян Гагик Азатович Дата рождения ---- arniltd1@rambler.ru Заведующий кафедрой растениеводства и почвоведения Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ, Բույսերի պաշտպանության բաժանմունք 2006թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Հայկական անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտական կենտրոն [...] Read More