Автор: admin1

Eghiazaryan Gurgen

Егиазарян Гурген

Заведующий кафедрой управления водными ресурсами& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Егиазарян Гурген Дата рождения --------- sfwmrs@yahoo.com Заведующий кафедрой управления водными ресурсами Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, Գլոբալ տաքացման ֆոնի վրա շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը բարձրագույն կրթության ճարտարապետական ուսուցման շրջանակներում, UNESCO-IHE 2011-2013թթ. կրթական ծրագրերի իրականացում, «Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիան Արևելյան հարևանության երկրների կայուն [...] Read More

Минасян Карен Жорикович

Доцент кафедры технологий переработки продуктов животноводства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Минасян Карен Жорикович Дата рождения ------ technologies@anau.am Доцент кафедры технологий переработки продуктов животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 1999-2003թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիայի ամբիոն 1994-1999թթ. սովորել և ավարտել [...] Read More

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Декан агрономического факультета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Тер-Григорян Арменак Джалладович Дата рождения ------------ arm-ter@rambler.ru Декан агрономического факультета Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. Training cours on Production and Post-harvest Care of Fruits and Vegetables /USDA,CARD/ 2013թ. վերապատրաստում, «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ ՊԳԿ, հավաստագիր 2013թ. Training session on Pest Risk [...] Read More

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Директор Центра информационных технологий& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мелконян Вачаган Рафаэлевич Дата рождения 25.04.1983 v.melkonyan@anau.am Директор Центра информационных технологий Կրթություն և վերապատրաստում 2018թ. վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակներում, Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 2017թ. մասնակցություն TEMPUS «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի աշխատաժողովին, Վրաստանի Հանրապետություն, Թբիլիսի 2017թ. մասնակցություն, [...] Read More

Мнацаканян Лусине Воскановна

Руководитель аппарата& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мнацаканян Лусине Воскановна Дата рождения --- lusntag@yahoo.com Руководитель аппарата Կրթություն և վերապատրաստում 2016թ.ապրիլ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ուսուցում համալսարանների վարչական կազմի աջակցության ծրագրի շրջանակում, Ծաղկաձոր 2009թ. հոկտեմբեր, «Կրթական ռեսուրսների զարգացում», ուսուցում, Տեխաս, ԱՄՆ 2009թ.հուլիս, «Կանանց ձեռներեցության զարգացում», սեմինար, Երևան, ՀՀ 2008թ.հուլիս, [...] Read More

Айрапетян Даниел Товмасович

И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Кочиняна& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Айрапетян Даниел Товмасович Дата рождения ---- danielhayrapetyan.anau@gmail.com И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Кочиняна Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետը՝ «Փոխադրումների և [...] Read More
hrachya-ZAKOYAN

Закоян Грачья Самвелович

Проректор по хозяйственной части& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Закоян Грачья Самвелович Год рождения 1972 zhrachya@yahoo.com Проректор по хозяйственной части Образование и стажировки В 1995 г. окончил экономический факультет Армянской сельскохозяйственной академии В 1998 г. окончил аспирантуру Армянской сельскохозяйственной академии, защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. Принимал участие [...] Read More

Цпнецян Грачья Сергеевич

Проректор по научной работе& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Грачья Сергеевич Цпнецян Дата рождения ------------ science@anau.am Проректор по научной работе Образование 1984-1987 гг. Армянский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства, аспирантура 1978-1983 гг. Армянский сельскохозяйственный институт, квалификация инженера-механика сельского хозяйства Опыт работы С августа 2018 г. – Национальный аграный [...] Read More

Макарян Роберт Асканазович

Проректор по учебной работе& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } МАКАРЯН РОБЕРТ Радилця 16.09.1982. г. Апаран Арагацотнский марз r.makaryan@anau.am Образование 2005-2008 гг. -г. Ереван, Национальный аграрный университет Армении, аспирантура 2003-2005 гг. -г. Ереван, Национальный аграрный университет Армении, магистратура по специальности “экономика и управление в пищевой промышленности” 1999-2003 гг. – г. Ереван, [...] Read More

Урутян Вардан Эдикович

Ректор (председатель)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Урутян Вардан Эдикович Дата рождения -------- rector@anau.am Ректор (председатель) Биография Вардан Урутян родился в 1977 г. в городе Маралик Ширакской области. В 1994 г., окончив с золотой медалью Мараликскую школу N 1, он поступил в Ереванский институт народного хозяйства. В 1999 г. с [...] Read More