Амирджанян Нуне Араевна

Студентка факультета ветеринарной медицины и животноводства&

Амирджанян Нуне Араевна

Дата рождения 24.07.1998

Студентка факультета ветеринарной медицины и животноводства

Կրթություն և վերապատրաստում

2004-2012թթ.սովորել և ավարտել է Երևանի Ն. Զարյանի անվան №130 հիմն. դպրոցը
2012-2016թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ-ի Անտոն Քոչինյանի անվան քոլեջը՝ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ
2016թ. ընդունվել է ՀԱԱՀ-ի Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետը՝ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ:

Հասարակական գործունեություն

2016 թվականից ՀԱԱՀ Գիտական խորհրդի անդամ
2017-2018 թթ. ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի քարտուղար
2018 թվից Ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի նախագահ
2018 թվից Ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ:

 

2018թ.ին արժանացել է Ա.Ա. Ռուխիկյանի անվան կրթաթոշակին:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: