Мкртчян Арпине

Студентка 4-го курса по специальности “Управление финансами в агропродовольственной системе”&

Мкртчян Арпине

Дата рождения 01.08.1999.

Студентка 4-го курса по специальности “Управление финансами в агропродовольственной системе”

Կրթություն և վերապատրաստում

2018 թվականին տեղափոխվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությամբ( բակալավր)
2017-2018 թթ. սովորել է ՀԱԱՀ հեռակա ուսուցման դեպարտամենտում՝ «ֆինանսներ» մասնագիտությամբ
2014-2017 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի քոլեջը «ֆինանսներ» մասնագիտությամբ

2006-2014 թթ. սովորել և ավարտել է Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքի թիվ 2 հիմնական դպրոցը:

Հասարակական գործունեություն

2018 թվականից ՀԱԱՀ, հոգաբարձումների խորհրդի անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն՝ (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն: