Ованесян Армине

Студентка 4-го курса по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза»&

Ованесян Армине

Дата рождения 16.10.1999

Студентка 4-го курса по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Կրթություն և վերապատրաստում

2017 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետում՝ «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ
2013-2017 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի քոլեջը՝ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ
2004-2013 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Մանուել Քաջունու անվան թ. 54 ավագ դպրոցը:

Հասարակական գործունեություն

2018 թվականից ՀԱԱՀ, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի անդամ
2018 թվականից ՀԱԱՀ, Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն՝ (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն: