Хачатрян Акоп

Заведующий кафедрой даталогии&

H_Khachatryan

Хачатрян Акоп

Дата рождения —-

Заведующий кафедрой даталогии

Կրթություն և վերապատրաստում

2012-2013 թթ. մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին` որակի ապահովման գործընթացի շրջանականերում, Հյուսիսային համալսարան
2009 թ. մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» թեմայով դասընթացին, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն և Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Ծաղկաձոր
2008 թ. համակարգչային օպերատորական դասընթացներ
2007 թ. վերապատրաստում, կրեդիտային համակարգի ներդրումը Տնտեսագիտական ֆակուլտետում
2007 թ. որակավորման բարձրացման դասընթացներ «Մանկավարժության հիմունքներ», «Հռետորական արվեստ» և «Ինվեստիցիաները գիտության և կրթության բնագավառներում» առարկաների գծով
2003-2006 թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Վիճակագրության և բիոմետրիայի ամբիոն
2001-2003 թթ. մագիստրատուրա, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ
1997-2001 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գուղատնտեսական ակադեմիայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2015 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ, Վիճակագրության և բիոմետրիայի ամբիոն, վարիչ
2008-2015 թթ. Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ
2012 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ Վիճակագրության և բիոմետրիայի ամբիոն, դոցենտ
2006-2012 թթ. ՀՊԱՀ, Վիճակագրության և բիոմետրիայի ամբիոն, ասիստենտ:

Գիտական գործունեություն

2008 թ. դոցենտ
2003 թ. տնտեսագիտության թեկնածու

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է շուրջ 25 գիտական և մեթոդական աշխատանքների, որոնցից մեկը մենագրություն: Թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանելուց հետո տպագրել է 21 աշխատանք` այդ թվում`17 գիտական հոդված, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 1 մեթոդական և մեկ մենագրություն՝ 251 էջ ծավալով: