Элбакян Володя

Студент 4-го курса по специальности «Организация и управление транспортными перевозками и дорожным движением»&

Элбакян Володя

Дата рождения 02.10.1997

Студент 4-го курса по специальности «Организация и управление транспортными перевозками и дорожным движением»

Կրթություն և վերապատրաստում

2004-2015թթ. սովորել և ավարտել է Երևան հ.159 ավագ դպրոցը
2015 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրարային ճարտարագիտության Ֆակուլտետի «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսում:

Հասարակական գործունեություն

2016-2018թթ. ՀԱԱՀ, Գյուղմեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետ, ուսանողական խորհրդի նախագահ
2016 թվականից ՀԱԱՀ, Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, գիտական խորհրդի անդամ
2016-2018թթ. ՀԱԱՀ, Գիտական խորհրդի անդամ
2018 թվականից ՀԱԱՀ, Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2018 թվականից ՀԱԱՀ, Ագրարային Ճարտարագիտության Ֆակուլտետ, ուսանողական խորհրդի նախագահ:

2017-2018 ուստարում արժանացել է Ս. Ս. Սահակյանի անվան կրթաթոշակի:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն: