Галстян Левон Каренович

Студент факультета технологий продовольствия&

Галстян Левон Каренович

Год рождения 1998

Студент факультета технологий продовольствия

Կրթություն և վերապատրաստում

2018 թվից մինչ օրս Երևանի գինու ակադեմիա
Գինեգործություն և գինու բիզնես
18-ամսյա տևողությամբ անգլալեզու ծրագրի մասնակից
Դասընթացներ։ Խաղողագործություն, Գինու քիմիա, Գինու մանրէակենսաբանություն:

2015 թվականից մինչ օրս Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Պարենամթերքի տխնոլոգիաների ֆակուլտետ,
«Պարենամթերքի փորձաքննություն» մասնագիտության բակալավրի ուսանող
Դասընթացներ: Սննդի վերամշակման տեխնոլոգիա, Սննդի փորձաքննություն Բուսաբուծություն, Բանջարաբուծություն, Խաղողագործություն և պտղաբուծություն, Օրգանական քիմիա, Մանրէակենսաբանություն, Կենսաքիմիա:

2017 – 2018թթ. Ֆոջայի համալսարան, Գյուղատնտեսության, սննդի և շրջակա միջավայրի գիտությունների դեպարտամենտ
Ուսանողների փոխանակման ծրագրի մասնակից սննդի գիտության ոլորտում
Դասընթացներ: Սննդի վերամշակման տեխնոլոգիա, Գյուղ․ մթերքի պաշպանություն, Սննդի որակի կառավարում
Ֆոջա, Իտալիա:

2017-2018 թթ. Կարճատև դասընթացներ և ամառային դպրոցներ
Բույսերի մոլեկուլային կենսաբանություն
Անգլալեզու ծրագրի մասնակից: Ծրագիրն ընդգրկում է բջիջների, նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև մի քանի լաբորատոր աշխատանքներ՝ Նուկլեինաթթուների առանձնացում, Գելային էլեկտրոֆորեզ և այլն:
Բույսերի կենսատեխնոլոգիա
«Բույսերի կենսատեխնոլոգիա» դասընթացի մասնակից «Նորվեգիա- Հայստան» համագործակցության ծրագրի շրջանակներում

Աշխատանքային փորձ

2016 թ.“ROSTELECOM” CJSC
Հեռահաղորդակցության ոլորտի օպերատոր
Վաճառքի մասնագետ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն – լավ, անգլերեն և ռուսերեն – բարձր մասնագիտական իմացություն, իտալերեն – միջին: