Броян Марине Фирдусовна

Заместитель декана факультета аграрной инженерии&

Броян Марине Фирдусовна

Заместитель декана факультета аграрной инженерии

Կրթություն և վերապատրաստում

2013-2015թթ. մասնակցություն, ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող 13YR-1A0003 ծածկագրով դրամաշնորհային ծրագրին
2013-2015թթ. մասնակցություն, ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող SCS13-1A068 ծածկագրով դրամաշնորհային ծրագրին
2012-2013թթ. հայցորդ, ՀԱԱՀ , Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոն
2001-2002թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ
1996–2001թթ.սովորել և ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Ֆիզմաթ ֆակուլտետը:

Աշխատանքային փորձ

2004 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ ,Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2004 թ. ՀՀ ԳԱԱ, Բյուրականի աստղադիտարան, մաթֆիզ. կենտրոն, ավագ լաբորանտ:

Գիտական գործունեություն

2014 թ. դոցենտ
2012թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու:

Հավելյալ տեղեկություն

2012թ. զեկուցում. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ի.Դ. Զասլավսկու 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով: