Алеян Андраник Ованесович

Заведующий отделом систематизации учебного процесса&

Алеян Андраник Ованесович

Дата рождения —————

Заведующий отделом систематизации учебного процесса

Կրթություն և վերապատրաստում

2009-2013թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ամբիոն
2000-2005թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գուղատնտեսական ակադեմիայի Ճարտարագիտական ֆակուլտետը՝ «Գյուղմեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությամբ
1998-2000թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գուղատնտեսական ակադեմիայի հենակետային վարժարանը:

Աշխատանքային փորձ

2018 թվի մարտից Հիդրոմելիորացիայի, հողաշինարարության և հողային կադաստրի ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ
2016 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ, Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն, դոցենտ
2006-2016թթ. ՀԱԱՀ, Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն, ասիստենտ
2007-2012թթ. ՀՊԱՀ, Հիդրոմելիորացիայի, հողաշինարարության և հողային կադաստրի ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ, համատեղությամբ
2005-2006թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն, առաջին կարգի լաբորանտ:

Գիտական գործունեություն

2014 թ. դոցենտ
2012թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է 19 գիտական աշխատությունների և մեթոդական աշխատանքների, որոնցից մեկը ՀՀ արտոնագիր: Թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանելուց հետո տպագրել է 1 գիտական հոդված: