hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Նորմատիվային փաստաթղթեր

Որակի ապահովում 

Որակի ապահովման հայեցակարգ և քաղաքականություն
Որակի ապահովման ձեռնարկ
Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման քաղաքանակություն և ընթացակարգ
Համալսարանի ներքին և արտաքին տեղեկատվության ապահովման ընթացակարգ

Որակի կառավարում

Որակի կառավարում
Որակի մշտադիտարկում
Բենչմարքինգի քաղաքականություն
Մշտադիտարկման ինֆորմացիոն քարտեզ
Ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մշտադիտարկում
ՈՒղղիչ գործողությունների պլան
Համալսարանի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
ՀԱԱՀ կրթական գործունեության գնահատման կարգ
ՀԱԱՀ կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն
ՀԱԱՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2018-2022 թթ.)

Ռազմավարական պլանավորում և կառավարում

ՀԱԱՀ ռազմավարական ծրագրի իրականացման պլան ժամանակացույց 2018-2022թթ.
ՀԱԱՀ ռազմավարական ծրագիր 2018-2022թթ.
Ռազմավարական պլանավորում և կառավարում
ՀԱԱՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման գնահատման և վերանայման քաղաքականություն

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակում, մշտադիտարկում և վերանայում

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման ձևաչափ. Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման ձևաչափ. Բակալավր
Կրթական ծրագրերի գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգ
Առարկայական ուսումնական ծրագրերի մշակման ուղեցույց
ՄԿԾ-ների և որակավորումների արտոնման, հաստատման, մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման կանոնակարգ

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգ

Դասավանդման և ուսումնառության ռեսուրսների արդիականացման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների վերանայման քաղաքականություն

ՈՒսանողների ուսումնառության գնահատման ռուբրիների մշակման կարգ

ՀԱԱՀ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ

ՈՒսումնառողներ

Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում

ՈՒսանողների ընդունելություն և աջակցություն

Շրջանավարտների պատրաստման որակից գործատուների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթ

Կրթական ծառայությունների որակի ապահովման և գնահատման քաղաքականություն

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման քաղաքականություն

Համալսարանում լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների իրականացման ամփոփ տեղեկատվություն

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Կադրային ապահովում և կառավարում

Սկսնակ դասախոսների խրախուսման և մասնագիտական առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Մասնագիտական կոմնորոշման քաղաքականություն և կարգ

Սկսնակ դասախոսների խնամակալության (մենթորության) քաղաքականություն և կարգ

Տեղեկատվության և հաշվետվողականության ապահովում  

Տեղեկատվության ապահովման հայեցակարգ
ՀԱԱՀ շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման քաղաքականություն
ՀԱԱՀ շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման ընթացակարգ  
Շահակիցներին տեղեկատվության ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ
Շահակիցների կարիքների գնահատման կարգ
Որակի ապահովման և կառավարման գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության ապահովման կարգ

Էթիկայի կանոններ և ակադեմիական ազնվության ապահովում


Էթիկայի կանոնագիրք

ՀԱԱՀ Էթիկայի հանձնաժողովի կանոններ

Գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականություն

Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

Հետազոտություն և կրթություն

Գիտահետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Հասարակական պատասխանատվություն

Հասարակությանը լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման քաղաքականություն և ընթացակարգեր

Ֆինանսնների կառավարում

Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ

Ռեսուրսային կազմի ապահովման ընթացակարգ
Ռեսուրսների բաշխման ընթացակարգ
Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգ
Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան համալսարանի գործունեության պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման քաղաքականությունը
Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և բաշխման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Պրակտիկաներ

Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ
Պրակտիկայի օրագրի օրինակ
Պրակտիկայի վայրեր
 

Մրցույթ գերմաներենի դասախոսների համար

Մեկնարկեց երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը

Մեկնարկեց երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի որոշումը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև կնքված նվիրաբերության պայմանագրի շրջանակներում սույն թվականի փետրվարի 11-ից մարտի 1-ը հայտարարում է ՀՀ մասնակցությամբ հիմնված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգում չընդգրկված երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող առկա ուսուցմամաբ բակալավրի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման նպատակով փաստաթղթերի ընդունելություն:

...

Մեկնարկեց 2016թ-ի 02-06-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելությունը

Մեկնարկեց 2016թ-ի 02-06-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելությունը

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի որոշումը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև կնքված նվիրաբերության պայմանագրի շրջանակներում սույն թվականի փետրվարի 11-ից մարտի 1-ը հայտարարվում է 2016 թվականի ապրիլի 02-ից 06-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերում մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելություն՝

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Փետրվար 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Գրանցվեք նորությունների համար

10