hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Նորմատիվային փաստաթղթեր

Որակի ապահովում 

Որակի ապահովման հայեցակարգ և քաղաքականություն
Որակի ապահովման ձեռնարկ
Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման քաղաքանակություն և ընթացակարգ
Համալսարանի ներքին և արտաքին տեղեկատվության ապահովման ընթացակարգ

Որակի կառավարում

Որակի կառավարում
Որակի մշտադիտարկում
Բենչմարքինգի քաղաքականություն
Մշտադիտարկման ինֆորմացիոն քարտեզ
Ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության մշտադիտարկում
ՈՒղղիչ գործողությունների պլան
Համալսարանի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
ՀԱԱՀ կրթական գործունեության գնահատման կարգ
ՀԱԱՀ կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն
ՀԱԱՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2018-2022 թթ.)

Ռազմավարական պլանավորում և կառավարում

ՀԱԱՀ ռազմավարական ծրագրի իրականացման պլան ժամանակացույց 2018-2022թթ.
ՀԱԱՀ ռազմավարական ծրագիր 2018-2022թթ.
Ռազմավարական պլանավորում և կառավարում
ՀԱԱՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման գնահատման և վերանայման քաղաքականություն

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակում, մշտադիտարկում և վերանայում

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման ձևաչափ. Մագիստրատուրա
Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման ձևաչափ. Բակալավր
Կրթական ծրագրերի գնահատման քաղաքականություն և ընթացակարգ
Առարկայական ուսումնական ծրագրերի մշակման ուղեցույց
ՄԿԾ-ների և որակավորումների արտոնման, հաստատման, մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման կանոնակարգ

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգ

Դասավանդման և ուսումնառության ռեսուրսների արդիականացման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների վերանայման քաղաքականություն

ՈՒսանողների ուսումնառության գնահատման ռուբրիների մշակման կարգ

ՀԱԱՀ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ

ՈՒսումնառողներ

Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում

ՈՒսանողների ընդունելություն և աջակցություն

Շրջանավարտների պատրաստման որակից գործատուների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթ

Կրթական ծառայությունների որակի ապահովման և գնահատման քաղաքականություն

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման քաղաքականություն

Համալսարանում լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների իրականացման ամփոփ տեղեկատվություն

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Կադրային ապահովում և կառավարում

Սկսնակ դասախոսների խրախուսման և մասնագիտական առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Մասնագիտական կոմնորոշման քաղաքականություն և կարգ

Սկսնակ դասախոսների խնամակալության (մենթորության) քաղաքականություն և կարգ

Տեղեկատվության և հաշվետվողականության ապահովում  

Տեղեկատվության ապահովման հայեցակարգ
ՀԱԱՀ շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման քաղաքականություն
ՀԱԱՀ շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման ընթացակարգ  
Շահակիցներին տեղեկատվության ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ
Շահակիցների կարիքների գնահատման կարգ
Որակի ապահովման և կառավարման գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության ապահովման կարգ

Էթիկայի կանոններ և ակադեմիական ազնվության ապահովում


Էթիկայի կանոնագիրք

ՀԱԱՀ Էթիկայի հանձնաժողովի կանոններ

Գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականություն

Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

Հետազոտություն և կրթություն

Գիտահետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Հասարակական պատասխանատվություն

Հասարակությանը լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրման քաղաքականություն և ընթացակարգեր

Ֆինանսնների կառավարում

Ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ

Ռեսուրսային կազմի ապահովման ընթացակարգ
Ռեսուրսների բաշխման ընթացակարգ
Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգ
Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան համալսարանի գործունեության պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման քաղաքականությունը
Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և բաշխման քաղաքականություն և ընթացակարգ

Պրակտիկաներ

Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ
Պրակտիկայի օրագրի օրինակ
Պրակտիկայի վայրեր
 

Հետազոտական կրթաթոշակ Գրանադայի համալսարանում

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ ուսանողների համար հայտարարվում է մրցույթ:
Կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ 1 ուսանողի հնարավորություն կընձեռվի 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում սովորելու Սիլեսիայի համալսարանում (Կատովիցե, Լեհաստան):
Մրցույթին կարող են մասնակցել Ագրոնոմիական, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության բակալավրիատի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի, մագիստրատուրայի ուսանողները և ասպիրանտները/հայցորդները: Ուսանողին կտրամադրվի ամսական 750 եվրո կրթաթոշակ և 360 եվրո` ճանապարհածախսը, ապահովագրությունը և վիզայի ծախսերը հոգալու համար:

...

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն 

rectorado2Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս +ՀԳ1 միջազգային կրեդիտայն շարժունություն նախագծի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ն հայտարարում է մրցույթ Իսպանիայի Միգել Հերնանդեսի համալսարանում ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել գյուղատնտեսական ճարտարագիտություն մասնագիտությամբ ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի 1-ին կուրսն ավարտած ուսանողները (բացառությամբ` վերջին կուրսում սովորողների):

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10