hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Ընդունելություն


Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա. Ե. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջը հայտարարում է 2017-2018 ուստարվա ցերեկային ուսուցման ընդունելություն հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր (լրիվ) կրթության հիմքով, հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Ֆինանսներ 
 • Մենեջմենթ (Կառավարում)
 • Հողային ռեսուրսների կառավարում 
 • Ապրանքագիտություն 
 • Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ 
 • Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
 • Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն
 • Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն 
 • Հողաշինարարություն 
 • Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա 
 • «Անասնաբուժություն» մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ
 • Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)

ՀԱԱՀ-ի քոլեջում ուսուցումը կատարվում է անվճար և վճարովի համակարգերում: Քոլեջում ուսման տևողությունը երկուսից չորս տարի է: Շրջանավարտները ստանում են կրտսեր մասնագետի որակավորում:
Քոլեջի բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտներին իրավունք է վերապահվում, սահմանված կարգով, ուսումը շարունակել համալսարանի հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կուրսում համապատասխան մասնագիտության գծով բարձրագույն կրթություն ստանալու համար:
Ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի տեղերի ընդունելությունը կատարվում է ավարտական փաստաթղթի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար մրցութային համարվող առարկաների գնահատականների ընդհանուր գումարի հիման վրա:
Դիմորդը քոլեջի ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցիչների (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`

 1. Դիմում,
 2. կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,
 3. վեց լուսանկար (3 x 4 չափի),
 4. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ ծննդյան վկայական` մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար կամ զինվորական գրքույկ կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
 5. կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից` Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում):

Ավարտական փաստաթղթում Հայոց լեզու առարկայից գնահատական չունեցող դիմորդի համար «Հայոց լեզու» առարկան նրա ցանկությամբ փոխարինվում է որևէ օտար լեզվով: Ընդունելությունը պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում իրականացվում է հետևյալ մրցութային սկզբունքով.

 1. Անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական միավորների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար մրցութային համարվող առարկանների գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը:
 2. Նշված գնահատականների/միավորների ընդհանուր գումարի հավասարության դեպքում նախապատվությունը տրվում է`
  • հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական միավորների առավելագույն միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների առավելագույն միջին թվաբանական ունեցող դիմորդին,
  • ըստ ընդունելության մրցութային առարկաների ցանկով սահմանված առաջնային համարվող առարկաներից առավել բարձր գնահատականների/միավորների ունեցած դիմորդին,
  • նախընտրած մասնագիտության գծով համապատասխան կազմակերպություններում մասնագիտական աշխատանքի առավել տևական ստաժ ունեցող դիմորդին: 

Ընդունելության մրցութային առարկաներ, ըստ ներքոհիշյալ մասնագիտությունների համարվում են.
• Հաշվապահական հաշվառում, Ֆինանսներ, Մենեջմենթ (Կառավարում) մասնագիտություններ - մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն, օտար լեզու:
• Հողային ռեսուրսների կառավարում, «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ, Հողաշինարարություն մասնա-գիտություններ - մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, հայոց լեզու և գրականություն:
• Ապրանքագիտություն մասնագիտություն - մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն, աշխարհագրություն:
• Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն, Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա մասնագիտություններ - մաթեմատիկա, քիմիա, հայոց լեզու և գրականություն:
• Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն մասնագիտություն - մաթեմատիկա, կենսաբանություն, հայոց լեզու և գրականություն:
• Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն մասնագիտու-թյուն - քիմիա, մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն:
• «Անասնաբուժություն» մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ - կենսաբանություն, քիմիա, հայոց լեզու և գրականություն:
• Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում) մասնագիտություն - ֆիզիկա, մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն:

Դիմորդը ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար նախապես վճարում է 1000 (հազար) դրամ:
Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից` վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

Հասցեն՝ 0009, Երևան, Տերյան 74, 2-րդ մասնաշենք 4-րդ հարկ 437 սենյակ
              0005, Երևան, Բուռնազյան 143, 2-րդ հարկ, 208 սենյակ

Հեռախոսներ՝ (012) - 52-59-37, 45-39-02, 45-12-00:

Ընդունող հանձնաժողով

 

Մրցույթ ՀԱԱՀ-ի ուսանողների համար Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի` ՀԱԱՀ-ի և Մինհոյի համալսարանի միջև գործող միջհամալսարանական պայմանագրի շրջանակներում, Մինհոյի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` Մինհոյի համալսարանում (Բրագա,Պորտուգալիա) ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի առաջին կուրսը հաջողությամբ ավարտած այն ուսանողները, որոնք տիրապետում են անգլերենին (հնարավոր է նաև՝ պորտուգալերենին), կարող են ակտիվորեն ներգրավվել ընդունող համալսարանի ուսումնական գործընթացում և ձեռք բերել համապատասխան կրեդիտներ։

...

Հայտարարություն

Մրցույթ ՀԱԱՀ-ի դասախոսների համար Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանում վերապատրաստվելու նպատակով

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ՀԱԱՀ-ի 1 դասախոսի համար` Էստոնիայում սույն թվականի մայիսի 7-11-ը «Միջազգային շաբաթ» միջոցառումների շարքին մասնակցելու և ոլորտին համապատասխան բաժիններում վերապատրաստվելու նպատակով։

Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի ագրոնոմիական, անասնաբուժական, բնապահպանական և անտառագիտության ոլորտների այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն անգլերեն լեզվի բավարար գիտելիքներ՝ տարբեր թեմաներով աշխատաժողովներին և քննարկումներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար։

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Մարտ 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Գրանցվեք նորությունների համար

10