hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Տվյալագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Խաչատրյան Հակոբ Հայկի

Տվյալագիտության ամբիոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ նախկին Վիճակագրության և բիոմետրիայի ու Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնների միավորմամբ: Մինչ այդ ՀԱԱՀ-ում 2002 թվականից գործում էր Վիճակագրության և բիոմետրիայի ամբիոնը որի վարիչի պաշտոնը տարբեր ժամանակներում զբաղեցրել են Ք. Ք. Մանուկյանը, Ա. Խ. Սիմոնյանը, Ա. Թ. Եղիկյանը, Հ.Հ. Խաչատրյանը:
Գործունեության ընթացքում ամբիոնի կոլեկտիվի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ստեղծվել են անհրաժեշտ հիմքեր ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման և որակի բարելավման ուղղությամբ. մասնավորապես վերջին տարիներին ամբիոնում արմատավորվել են կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի վարման արդյունավետ մեխանիզմներ՝ ուսանողին դարձնելով ուսուցման լիիրավ և ակտիվ մասնակիցը: Ամբիոնի մի շարք դասախոսներ իրենց որակավորումը բարձրացրել են եվրոպական և ամերիկյան համալսարաններում, նրանց օգնությամբ տարբեր մասնագիտությունների գծով ամեն տարի ուսանողները կատարում են գիտական և հետազոտական աշխատանքներ՝ տարբեր գիտաժողովներում ներկայացնելով տասնյակ զեկուցումներ:
Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել են 270-ից ավելի գիտական հոդվածներ: 2010-2018թթ. կազմվել և տպագրվել են 30-ից ավելի կուրսային աշխատանքների և ստուգողական առաջադրանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ, գործնական պարապմունքների անցկացման աշխատանքային տետրեր, և դասախոսությունների տեքստեր և դասագրքեր: Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են ՀԱԱՀ-ում կազմակերպվող ամենամյա գիտաժողովի նիստերին և հանդես գալիս զեկուցումներով: Ամբիոնում տարվող գիտական, հետազոտական, ուսումնական գործընթացում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը մեծապես նպաստում է կահավորված համակարգչային լսարանը:
Նոր միավորված ամբիոնի կազմում ընդգրկված Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը ստեղծվել է 1970թ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում: Այն ղեկավարել են Ա. Վ.Սահակյանը, Բ. Հ. Շահնազարյանը, Հ. Զաքարյանը, Ռ. Ն.Չիթչյանը և Մ. Գրիգորյանը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ամբիոնում դասապրոցեսը դարձրեց ուսանողների համար առավել արդիական և մատչելի: Ամբիոնի աշխատակիցները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց տպագրության են նախապատրաստել ինֆորմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաթեմատիկական մեթոդների ու մոդելավորման բնագավառներում արդիական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական ցուցումներ: Ամբիոնում կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքներն արտացոլված են ամբիոնի կոլեկտիվի անդամների հրատարակված ավելի քան 650 հոդվածներում, 16 մենագրություններում, բազմաթիվ բրոշյուրներում, գիտական զեկուցումներում և դասագրքերում, ինչպես նաև հեղինակային արտոնագրերում: Ամբիոնում մշակվել են տարաբնույթ կենսաբանական, ոռոգման, բնապահպանական, տնտեսական համակարգերի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ, հետազոտվել և առաջարկվել են գյուղատնտեսական տեխնիկայի օպտիմալ օգտագործման մոդելներ, ինֆորմացիոն անվտանգության հիմնահարցերը և օպտիմալ նախագծման, հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաները:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Խաչատրյան Հակոբ Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Վարդանյան Գոհար Վազգենի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 2. Գրիգորյան Մանուշակ Այվազի- տ.գ.թ. , դոցենտ
 3. Մնացականյան Անահիտ Հրաչիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի – տեխն.գ.թ. դոցենտ
 5. Գյուլումյան Սոս Միքայելի - ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 6. Սմբատյան Արմինե Ժորայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Կոսեմյան Սուրեն Էդուարդի – տեխն.գ.թ, դոցենտ
 8. Մկրտչյան Կարեն Գագիկի - տեխն.գ.թ., դոցենտ
 9. Հացագործյան Գառնիկ Գևորգի - տեխն.գ.թ., դասախոս
 10. Փոթիկյան Մարինա Գառնիկի – տ.գ.թ., դասախոս
 11. Մնացականյան Ջուլիետտա Ռուբենի – ավագ դասախոս
 12. Պողոսյան Գայանե Խաչիկի – ավագ դասախոս
 13. Քեշիշյան Գևորգ Հարությունի - դասախոս
 14. Վարդանյան Նինա Վրեժի – դասախոս
 15. Մովսիսյան Աստղիկ Մովսեսի - դասախոս
 16. Ստեփանյան Աիդա Արսենի - դասախոս
 17. Պողոսյան Մարինա Հարությունի - դասախոս
 18. Մանուչարյան Դոնարա Վլադիմիրի - դասախոս
 19. Շիրվանյան Նաիրա Վալերի - ասիստենտ
 20. Աֆյան Արմիկ Վլադիմիրի - ասիստենտ
 21. Հովհաննիսյան Հայկանուշ Հայկի - ասիստենտ
 22. Հովակիմյան Նաիրա Միասնիկի - ասիստենտ
 23. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 24. Ներսիսյան Ջուլիետտա Սենեքերիմի – ասիստենտ
 25. Ավետիսյան Սոնա Մարտինի - մասնագետ
 26. Մարտիրոսյան Գոհար Պետրոսի – մասնագետ
 27. Նիկալայան Լուսինե Օնիկի– մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները
«Վիճակագրություն», «Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն», «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն», «Ֆինանսական և բանկային վիճակագրություն», «Դեմոգրաֆիա», «Էկոնոմետրիկա», «Մաթեմատիկական վիճակագրություն և հետազոտության մեթոդներ», «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում», «Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում», «Ինֆորմատիկա», «Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կապի միջոցներ», «Էկոհամակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորում», «Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում», «Ինֆորմատիկայի հատուկ դասընթացներ», «Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ», «Տնտեսական ինֆորմատիկա», «Մաթեմատիկական մոդելավորում», «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հիմունքներ»:

Առաջիկայում նախատեսվում է վերանայել վերոնշյալ առարկաների ցանկը և դրանք համապատասխանեցնել արդի պահանջներին:


Հետադարձ կապ


ՀԱԱՀ, I-մասնաշենք, 338, 339 սենյակ , II մասնաշենք, 406 սենյակ
Հեռ. (37412) 58 79 64, 58 37 01, ներքին՝ 3-73, 3-19, 3-83, 3-55, 2-37, 4-74
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

Միջազգային գիտաժողով ՀԱԱՀ-ում «Բույսերի կենսատեխնոլոգիա՝ հանուն գյուղատնտեսության զարգացման» թեմայով

Միջազգային գիտաժողով ՀԱԱՀ-ում «Բույսերի կենսատեխնոլոգիա՝ հանուն գյուղատնտեսության զարգացման» թեմայով 

«Հայ-նորվեգական համագործակցություն բույսերի մոլեկուլային կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ոլորտում՝ հանուն գյուղատնտեսության զարգացման» նախագծի շրջանակում սեպտեմբերի 25-ին եւ 26-ին ՀԱԱՀ-ի փոքր դահլիճում տեղի կունենա «Բույսերի կենսատեխնոլոգիա՝ հանուն գյուղատնտեսության զարգացման» թեմայով միջազգային գիտաժողով։
Նախագծի ամփոփիչ հանդիպում-գիտաժողովի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է։ Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ
այստեղ։ Գիտաժողովի ժամանակացույցին կարելի է ծանոթանալ այստեղ։

...

AutoCAD ծրագրակազմի ուսուցման դասընթացներ

AutoCAD ծրագրակազմի ուսուցման դասընթացներ 

ՀԱԱՀ-ի «Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի» ամբիոնը կազմակերպում է AutoCAD ծրագրակազմի կարճաժամկետ ուսուցման անվճար դասընթացներ՝ ապագա շրջանավարտների մասնագիտական մրցունակությունն աշխատաշուկայում բարձրացնելու նպատակով:
Մասնակիցները կսովորեն՝
• Ինքնուրույն իրականացնել փորձարարական և նախագծային աշխատանքներ,
• Նախագծել մեքենաներ, մեխանիզմներ, դրանց հանգույցներ և մեքենամասեր,
• Իրականացնել գեոդեզիական քարտեզների համակարգչային նախագծում,
• Մշակել տեխնիկական փաստաթղթեր, տեխնիկական պայմաններ և այլ նորմատիվային փաստաթղթեր:
Դասընթացները կկազմակերպվեն ս.թ. հոկտեմբերի 1-ից 30-ը՝ շաբաթական 3 անգամ, 1,5 ժամ տևողությամբ: Ցանկացողները կարող են դիմել ՀԱԱՀ-ի 2-րդ մասնաշենք, 509 սենյակ, Արմինե Մարտիրոսյանին: Գրանցման վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 25-ը՝ ժամը 17:00-ը:
Դասընթացներին ակտիվ մասնակցած ուսանողներին կտրվեն նաև վկայագրեր:

...

Կարճաժամկետ բիզնես դասընթացներ Կալիֆոռնիայի Լա Վերնե համալսարանում

Կարճաժամկետ բիզնես դասընթացներ Կալիֆոռնիայի Լա Վերնե համալսարանում

Կալիֆոռնիայի Լա Վերնե համալսարանը (University of La Verne) առաջարկում է ամառային և ձմեռային կարճաժամկետ բիզնես դասընթացներ, որոնց մասնակցելու համար հնարավոր է դիմել կրթաթոշակի: Կրթաթոշակը կարող է ծածկել ծախսերի մինչև 70%-ը:
Կրթաթոշակին դիմելու վերջնաժամկետը ս/թ սեպտեմբերի 22-ն է: Դիմումը լրացնելու համար անհրաժեշտ է անցնել
հետևյալ հղումով: Դիմումին կից ուսանողները պետք է ներկայացնեն նաև CV և տեղեկանք համալսարանից:
(Մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ:

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Սեպտեմբեր 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10