hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Տվյալագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Խաչատրյան Հակոբ Հայկի

Տվյալագիտության ամբիոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ նախկին Վիճակագրության և բիոմետրիայի ու Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնների միավորմամբ: Մինչ այդ ՀԱԱՀ-ում 2002 թվականից գործում էր Վիճակագրության և բիոմետրիայի ամբիոնը որի վարիչի պաշտոնը տարբեր ժամանակներում զբաղեցրել են Ք. Ք. Մանուկյանը, Ա. Խ. Սիմոնյանը, Ա. Թ. Եղիկյանը, Հ.Հ. Խաչատրյանը:
Գործունեության ընթացքում ամբիոնի կոլեկտիվի կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ստեղծվել են անհրաժեշտ հիմքեր ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման և որակի բարելավման ուղղությամբ. մասնավորապես վերջին տարիներին ամբիոնում արմատավորվել են կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի վարման արդյունավետ մեխանիզմներ՝ ուսանողին դարձնելով ուսուցման լիիրավ և ակտիվ մասնակիցը: Ամբիոնի մի շարք դասախոսներ իրենց որակավորումը բարձրացրել են եվրոպական և ամերիկյան համալսարաններում, նրանց օգնությամբ տարբեր մասնագիտությունների գծով ամեն տարի ուսանողները կատարում են գիտական և հետազոտական աշխատանքներ՝ տարբեր գիտաժողովներում ներկայացնելով տասնյակ զեկուցումներ:
Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել են 270-ից ավելի գիտական հոդվածներ: 2010-2018թթ. կազմվել և տպագրվել են 30-ից ավելի կուրսային աշխատանքների և ստուգողական առաջադրանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ, գործնական պարապմունքների անցկացման աշխատանքային տետրեր, և դասախոսությունների տեքստեր և դասագրքեր: Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են ՀԱԱՀ-ում կազմակերպվող ամենամյա գիտաժողովի նիստերին և հանդես գալիս զեկուցումներով: Ամբիոնում տարվող գիտական, հետազոտական, ուսումնական գործընթացում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը մեծապես նպաստում է կահավորված համակարգչային լսարանը:
Նոր միավորված ամբիոնի կազմում ընդգրկված Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը ստեղծվել է 1970թ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում: Այն ղեկավարել են Ա. Վ.Սահակյանը, Բ. Հ. Շահնազարյանը, Հ. Զաքարյանը, Ռ. Ն.Չիթչյանը և Մ. Գրիգորյանը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ամբիոնում դասապրոցեսը դարձրեց ուսանողների համար առավել արդիական և մատչելի: Ամբիոնի աշխատակիցները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց տպագրության են նախապատրաստել ինֆորմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաթեմատիկական մեթոդների ու մոդելավորման բնագավառներում արդիական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական ցուցումներ: Ամբիոնում կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքներն արտացոլված են ամբիոնի կոլեկտիվի անդամների հրատարակված ավելի քան 650 հոդվածներում, 16 մենագրություններում, բազմաթիվ բրոշյուրներում, գիտական զեկուցումներում և դասագրքերում, ինչպես նաև հեղինակային արտոնագրերում: Ամբիոնում մշակվել են տարաբնույթ կենսաբանական, ոռոգման, բնապահպանական, տնտեսական համակարգերի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ, հետազոտվել և առաջարկվել են գյուղատնտեսական տեխնիկայի օպտիմալ օգտագործման մոդելներ, ինֆորմացիոն անվտանգության հիմնահարցերը և օպտիմալ նախագծման, հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաները:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Խաչատրյան Հակոբ Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Վարդանյան Գոհար Վազգենի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 2. Գրիգորյան Մանուշակ Այվազի- տ.գ.թ. , դոցենտ
 3. Մնացականյան Անահիտ Հրաչիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի – տեխն.գ.թ. դոցենտ
 5. Գյուլումյան Սոս Միքայելի - ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 6. Սմբատյան Արմինե Ժորայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Կոսեմյան Սուրեն Էդուարդի – տեխն.գ.թ, դոցենտ
 8. Մկրտչյան Կարեն Գագիկի - տեխն.գ.թ., դոցենտ
 9. Հացագործյան Գառնիկ Գևորգի - տեխն.գ.թ., դասախոս
 10. Փոթիկյան Մարինա Գառնիկի – տ.գ.թ., դասախոս
 11. Մնացականյան Ջուլիետտա Ռուբենի – ավագ դասախոս
 12. Պողոսյան Գայանե Խաչիկի – ավագ դասախոս
 13. Քեշիշյան Գևորգ Հարությունի - դասախոս
 14. Վարդանյան Նինա Վրեժի – դասախոս
 15. Մովսիսյան Աստղիկ Մովսեսի - դասախոս
 16. Ստեփանյան Աիդա Արսենի - դասախոս
 17. Պողոսյան Մարինա Հարությունի - դասախոս
 18. Մանուչարյան Դոնարա Վլադիմիրի - դասախոս
 19. Շիրվանյան Նաիրա Վալերի - ասիստենտ
 20. Աֆյան Արմիկ Վլադիմիրի - ասիստենտ
 21. Հովհաննիսյան Հայկանուշ Հայկի - ասիստենտ
 22. Հովակիմյան Նաիրա Միասնիկի - ասիստենտ
 23. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 24. Ներսիսյան Ջուլիետտա Սենեքերիմի – ասիստենտ
 25. Ավետիսյան Սոնա Մարտինի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 26. Ծատուրյան Տաթևիկ Իմելսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 27. Ղարաղազարյան Գայանե Սաշայի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 28. Բեգինյան Անուշ Ժոռայի - 2-րդ կարգի լաբորանտ
 29. Մկրտչյան Գայանե Բագրատի - օպերատոր
 30. Աթանեսյան Լիանա Արշավիրի – 1-ին կարգի մասնագետ
 31. Կոստանյան Լուսինե Հայկի–օպերատոր
 32. Եղիազարյան Սիրվարդ Արմենակի - 2րդ կարգի լաբորանտ
 33. Պետրոսյան Կարեն Աշոտի – լաբորատորիայի վարիչ

Դասավանդվող առարկաները
«Վիճակագրություն», «Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն», «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն», «Ֆինանսական և բանկային վիճակագրություն», «Դեմոգրաֆիա», «Էկոնոմետրիկա», «Մաթեմատիկական վիճակագրություն և հետազոտության մեթոդներ», «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում», «Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում», «Ինֆորմատիկա», «Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կապի միջոցներ», «Էկոհամակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորում», «Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում», «Ինֆորմատիկայի հատուկ դասընթացներ», «Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ», «Տնտեսական ինֆորմատիկա», «Մաթեմատիկական մոդելավորում», «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հիմունքներ»:

Առաջիկայում նախատեսվում է վերանայել վերոնշյալ առարկաների ցանկը և դրանք համապատասխանեցնել արդի պահանջներին:


Հետադարձ կապ


ՀԱԱՀ, I-մասնաշենք, 338, 339 սենյակ , II մասնաշենք, 406 սենյակ
Հեռ. (37412) 58 79 64, 58 37 01, ներքին՝ 3-73, 3-19, 3-83, 3-55, 2-37, 4-74
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը կազմակերպում է օտար լեզվի դասընթացներ

ՀԱՐԳԵԼԻ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

     ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը 2019 թ. հունվարի 21-ից կազմակերպում է օտար լեզվի (անգլերեն) դասընթացներ hամալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնա-օժանդակ կազմի համար: Անգլերենի դասընթացները, ըստ լեզվի տիրապետման, նախատեսված են Սկսնակ Ա, Սկսնակ Բ, Նախամիջին, Միջին և Առաջավոր մակարդակների համար: Ուսման մեկ փուլի տևողությունը 2 ամիս է (36 ժամ), իսկ մեկ դասընթացինը` 90 րոպե (10 րոպե ընդմիջմամբ): Պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի համար ուսման մեկ փուլի (2 ամսվա) վճարը կազմում է 7000 դրամ, ևս 7000 դրամ սուբսիդավորում է Համալսարանը: Յուրաքանչյուր փուլից հետո ունկնդիրներն անցնում են ավարտական թեստավորում, որն հաջողությամբ հանձնելու դեպքում փոխադրվում են ուսուցման հաջորդ մակարդակ: Դասընթացներին մասնակցելուց առաջ նախնական թեստավորումն անցնելու նպատակով դիմորդներին խնդրվում է դիմել Լեզվի ուսուցման կենտրոն` 2-րդ մասնաշենք, 219 սենյակ, հեռ.` 010 58-21-43, ներքին՝ 2-92։


...

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

«Սևծովյան գիտություն» ("Black Sea Science") միջազգային ուսանողական մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեն հրավիրում է մասնակցելու «Սևծովյան գիտություն 2019» ("Black Sea Science 2019") ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթին, որը տեղի է ունենալու Օդեսայի սննդի տեխնոլոգիաների ազգային ակադեմիայում (Ուկրաինա) «Սևծովյան համալսարանների ցանց» միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ: Գիտական աշխատանքները կարող եք ուղարկել մինչև 2019 թ.-ի հունվարի 15-ը հետևյալ էլ. հասցեին. int_competition@onaft.edu.ua:
Մանրամասների համար այցելեք.
http://isc.onaft.edu.ua/

...

Միջանկյալ հաշվետվության ներկայացում

Միջանկյալ հաշվետվության
ներկայացում

     Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնը 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին, ժամը 13:30–ին, կներկայացնի «ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման, մրցունակության բարձրացման կառուցակարգերի կատարելագործումը և արտահանման ընդլայնման ուղիները» գիտական ծրագրի միջանկյալ հաշվետվությունը: Ցանկացողները կարող են ներկա լինել ՀԱԱՀ 1-ին մասնաշենքի 245 լսարանում:
Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ա. Ե. Ոսկանյան

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Դեկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10