hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Դեկան՝ տ.գ.դ., պրոֆ.
Էդուարդ Սերգեյի Ղազարյան

Տնտեսագիտական ֆակուլտետը կազմավորվել է 1967 թվականին, դեկանի պաշտոնակատար է նշանակվել Ս.Ս. Տիտանյանը, իսկ 1968 թ. դեկան է ընտրվել Վ.Շ. Գրիգորյանը, ապա 1978-1983 թթ. դեկանի պաշտոնը վարել են Ս.Ս. Տիտանյանը, 1983-2000 թթ.` Գ.Վ. Դավթյանը, 2000-2009 թթ.` Լ.Ա. Մարգարյանը: 2009 թվականից դեկանի պաշտոնում է աշխատում Է.Ս. Ղազարյանը: Ֆակուլտետի և դրանում ներառված ամբիոնների կազմավորման գործում մեծ ավանդ են ունեցել Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի երախտավորներ Ա.Հ. Մարուխյանը, Պ.Տ. Ոսկերչյանը, Մ.Ա. Գևորգյանը, Ա.Խ. Կիրակոսյանը, Ս.Ե. Հախվերդյանը, Վ.Ա. Քլյանը և այլոք: Ներկայումս տնտեսագիտական ֆակուլտետում սովորող ուսանողների թիվը հասնում է մոտ հազարի:

Ներկայումս տնտեսագիտական ֆակուլտետում պատրաստվում են տնտեսագետներ 4 մասնագիտության գծով`

Բոլոր մասնագիտություններով սովորող ուսանողներն ապագա աշխատանքում գործնական ունակություններ, հմտություններ ու փորձառություն ձեռք բերելու նպատակով ուսումնական և արտադրական պրակտիկա են անցնում հանրապետության առաջատար գյուղատնտեսական, սննդարդյունաբերական, ֆինանսավարկային, հաշվապահական և այլ կազմակերպություններում: Տնտեսավարող սուբյեկտներից շատերն արտադրական պրակտիկայի ավարտից հետո ուսանողներին տեղավորում են աշխատանքի կամ ներգրավում արտադրական ստորաբաժանումներում:
Վերջին տարիներին ֆակուլտետը սերտորեն համագործակցում է ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ արտասահմանյան մի շարք երկրների ագրարային գիտակրթական հաստատությունների հետ: Սկսած 2001 թվականից` ֆակուլտետի զգալի թվով դասախոսներ փորձի փոխանակման և վերապատրաստման նպատակով գործուղվել են Գերմանիայի Դաշնության Հոհենհայմի և Վայենշտեֆանի, Հոլանդիայի Վագենինգենի, ԱՄՆ-ի Տեխասի, Կոլորադոյի, Փենսիլվանիայի նահանգների, Հունաստանի, Շվեդիայի, Իսրայելի և այլ երկրների համալսարաններ, ինչպես նաև Կ. Տիմիրյազևի անվան Ռուսաստանի պետական ագրարային համալսարան: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացումը և վերապատրաստումը ֆակուլտետի գործունեության առաջնային ու հիմնական ուղղություններից են:

Ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված են հետևյալ ամբիոնները`

Ֆակուլտետում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ թեմատիկայով. ագրոպարենային համակարգի կազմակեր-պությունների արտադրության կազմակերպման և տնտեսական կապերի կատարելագործումը, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խոչընդոտներն ու հաղթահարման ուղիները, ՀՀ գյուղատնտեսությունում կոոպերացման նշանակությունը և հիմնական մեթոդները, տնտե-սավարման ձևերի կատարելագործման ու արտադրության արդյունա-վետության բարձրացման հնարավորությունները, ագրոարդյունա-բերական արտադրության համալիր զարգացման և օպտիմալ գործունեության հիմնախնդիրները, դրանց լուծման մեթոդաբանությունը շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, տնտեսավարող սուբյեկտների կազմակերպաիրավական ձևերի կառավարման կատարելագործման ուղիները և այլն:
Ֆակուլտետի ամբիոնների պրոֆեսորներն ու առաջատար դոցենտները ղեկավարում են շուրջ 30 ասպիրանտների և հայցորդների գիտական թեմաներ, այդ թվում` Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից:
Դասախոսների մեծ մասը զբաղվում է գիտահետազոտական աշխատանքներով: Կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքներն ամփոփվել են հարյուրավոր գիտական հոդվածներում: Հետազոտության արդյունքներով ձևավորված մի շարք առաջարկություններ ներդրվել են արտադրության մեջ: Տարիների ընթացքում հրատարակվել են 100-ից ավելի մենագրություն, 25 ուսումնական ձեռնարկ, հարյուրավոր բրոշյուրներ, մեթոդական մշակումներ և թեմատիկ ժողովածուներ: Ամբիոնի դասախոսները սերտորեն կապված են արտադրության հետ և արժեքավոր օգնություն են ցուցաբերում ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսություններին ու գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին:
Ֆակուլտետում մեծ նշանակություն է տրվում դասավանդման որակի բարելավմանը, մասնավորապես ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առաջատար ագրարային համալսարանների առարկայական ծրագրերին ֆակուլտետի առարկայական ծրագրերի համապատասխանությանը:
Ֆակուլտետում վերջին տարիներին ծավալուն աշխատանքներ են կատարվել ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման, ուսանողների շրջանում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարելավման, ժամանակակից պահանջներին բավարարող տնտեսագետ-մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ:
Ֆակուլտետի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում, կառավարման հանրապետական և մարզային կառույցներում, բանկային, հարկային և մաքսային համակարգերում:
Ֆակուլտետում տասնյակ տարիներ արդյունավետ գործում են ուսա-նողական գիտական ընկերությունը և ամբիոններին կից ուսանողական գիտական խմբակները: Յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվող ուսանողական գիտաժողովներում ներկայացվում են հետաքրքիր զեկուցումներ, որոնց մի մասի հիման վրա հետագայում կատարվում են դիպլոմային աշխատանքներ: Ֆակուլտետի ուսանողները պարբերաբար հանդես են գալիս զեկուցումներով հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում, գրավում պատվավոր հորիզոնականներ, արժանանում պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի: Միայն 2013-2017 թվականների ընթացքում ֆակուլտետի 25 ուսանողի գիտական զեկուցումները հրատարակվել են միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների նյութերում:

 

Հետազոտական կրթաթոշակ Գրանադայի համալսարանում

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ ուսանողների համար հայտարարվում է մրցույթ:
Կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ 1 ուսանողի հնարավորություն կընձեռվի 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում սովորելու Սիլեսիայի համալսարանում (Կատովիցե, Լեհաստան):
Մրցույթին կարող են մասնակցել Ագրոնոմիական, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության բակալավրիատի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի, մագիստրատուրայի ուսանողները և ասպիրանտները/հայցորդները: Ուսանողին կտրամադրվի ամսական 750 եվրո կրթաթոշակ և 360 եվրո` ճանապարհածախսը, ապահովագրությունը և վիզայի ծախսերը հոգալու համար:

...

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն 

rectorado2Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս +ՀԳ1 միջազգային կրեդիտայն շարժունություն նախագծի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ն հայտարարում է մրցույթ Իսպանիայի Միգել Հերնանդեսի համալսարանում ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել գյուղատնտեսական ճարտարագիտություն մասնագիտությամբ ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի 1-ին կուրսն ավարտած ուսանողները (բացառությամբ` վերջին կուրսում սովորողների):

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10