hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Գարեգին Համբարձումյան

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության ամբիոնը կազմավորվել է 1931 թվին, որի առաջին վարիչը եղել է դոցենտ Ֆ.Ա. Տուրանդինը, ապա Գ. Տեր-Հակոպովը, այնուհետև պրոֆ. Լ.Բ. Հարությունյանը, դոցենտ Մ.Լ. Քենտիկյանը: 1966 թվին անասնա-բուժական սանիտարական փորձաքննության ամբիոնը միավորվել է մակաբուծաբանության ամբիոնին: Նորաստեղծ միացյալ ամբիոնի վարիչ է նշանակվել պրոֆ. Ա.Հ. Ղևոնդյանը, ապա այն ղեկավարել են դոցենտ Վ. Հ. Հայրումյանը, պրոֆ. Վ. Ջ. Հակոբյանը:
Զոոհիգիենա և անասնաբուժության հիմունքների ամբիոնը ստեղծվել է 1935թվին: Առաջին վարիչը եղել է Տ.Ա. Քալանթարը: Հետագա տարիներին ամբիոնը ղեկավարել են` պրոֆ. Լ.Բ. Հարությունյանը, դոցենտ Գ.Ա. Երիցյանը, Զ.Ք. Դիլանյանը, պրոֆ. Վ.Ս. Գազարյանը, պրոֆեսորներ Է.Գ. Աբրահամյանը, Յու.Հ. Աբովյանը:
1994թ. Հայկական գյուղատնտեսական և Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների միավորման արդյունքում ստեղծվեց Անասնաբուժական սանիտարիայի, փորձաքննության և զոոհիգիենայի ամբիոնը, որն էլ 2017 թվականին վերանվանվեց Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոն:

Ամբիոնի դասախոսները հետևո-ղական են եղել կենդանիների խնամքի և պահվածքի բարելավ-ման,բուժկանխարգելիչ նոր, առավել արդյունավետ ձևերի և մեթոդների մշակման խնդիրնե-րում: Ամբիոնի կարևոր ուղղություններից է տարատեսակ սննդամթերքների սանիտարական փորձաքննության աշխատանքները, որոնք կատարվում են ամբիոնի աշխատակիցների և մագիստրանտների գիտական հետազոտությունների շրջանակներում: Արտադրության մեջ բենտոսելենի հաբերի կիրառմամբ ներդրվել է ոչխարների սպիտակ մկանային հիվանդության կանխարգելման ավելի արդյունավետ մեթոդ, որն ապահովում է գլխաքանակի պահպանում և մթերատվության բարձրացում:
Ամբիոնի աշխատակիցները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում միջազգային, հանրապետական մասնագիտական գիտաժողովներին, գիտամեթոդական կոնֆերանսներին, սեմինարներին, ինչպես նաև պարբերաբար մասնակցում են վերապատրաստման դասընթացներին:
Ամբիոնը սերտ կապ է հաստատել արտադրության հետ: Արտադրական աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող դասախոսները լինում են տնտեսություններում, մասնակցում զանազան հիմնահարցերի լուծմանը:
12Այսօր ամբիոնը կարևոր դեր ունի ազգաբնակչության սննդի անվտանգության ապահովման գործում: Ելնելով խնդրի կարևորու-թյունից՝ դեռևս 1998թ. ամբիոնին կից կազմավորվեց գիտահետա-զոտական լաբորատորիա, որի նպատակն է բարձրացնել պատրաստվող ապագա մասնագետների որակավորումը և աշխատանքներ ծավալել անասնաբուժա-սանիտարական փորձաքննության հետ կապված որոշ հիմնահարցերի ուսումնասիրման ուղղությամբ:  
Ամբիոնը 2007 թվին ճանաչվել է լավագույնը և պարգևատրվել «Ոսկե հասկ» մրցանակով: Ամբիոնում պաշտպանվել է 20-ից ավելի դոկտրական և թեկնածուական ատենախոսություն:  Ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են 5 դասագիրք, 14 ուսումնական ձեռնարկ, մոտ 75 մեթոդական ցուցումներ և շուրջ 800 գիտական հոդված: Ամբիոնի աշխատակիցները մասնակցել են բազմաթիվ վերապատրաստումների՝ ինչպես սննդամթերքի փորձաքննության և անվտանգության, այնպես էլ կրթության կազմակերպման վերաբերյալ: Ամբիոնի վարիչ Գ. Ռ. Համբարձումյանը վերապատրաստվել է տարբեր եվրոպական բուհերում՝ Իսպանիա, Պորտուգալիա, Նիդերլանդեր, Գերմանիա, Լեհաստան և այլն... Պրոֆ. Վ. Վ. Արահամյանը վերապատրաստվել է Չինաստանում, դոցենտ Գ. Մ. Պետրոսյանը՝ Պորտուգալիայում և Ֆրանսիայում, իսկ Ա. Յու. Աբովյանը՝ Նիդերլանդերում:,

 

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ` Գարեգին Համբարձումյան - անասնաբուժ.գ.թ.

  1. Աբրահամյան Վիկտոր Վահանի - անասնաբուժ.գ.դ., պրոֆեսոր
  2. Ստեփանյան Պարգև Անուշավանի - կ.գ.թ., դոցենտ
  3. Արզումանյան Սոնա Պավելի - կ.գ.թ., դոցենտ
  4. Պետրոսյան Գայանե Մարտինի - կ.գ.թ., դոցենտ
  5. Ալթունյան Սիրանուշ Հարությունի - անասնաբուժ.գ.թ., դոցենտ
  6. Բաբախանյան Թամարա Օգսենտիոսի - ասիստենտ
  7. Աբովյան Արևիկ Յուրիի - անասնաբուժ.գ.թ., դասախոս
  8. Աբովյան Քնարիկ Վոլոդյայի - լաբորանտ
  9. Մկրտչյան Նելլի Ռոմիկի -1-ին կարգի լաբորանտ
  10. Շուշանյան Մանե Թովմասի- 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները
«Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժական սանիտարական հսկողությունը մաքսային ծառայությունում և տրանսպորտում», «Անասնապահական մթերքների արտադրության հիգիենա», «Անասնաբուժական սանիտարական հսկողությունը վերամշակող ձեռնարկություններում», «Անասնաբուժական սանիտարիա», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն և անվտանգություն», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն և անվտանգություն», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն և անվտանգություն», «Անասնաբուժության հիմունքներ», «Անասնաբուծական մթերքի և հումքի փորձաքննություն և անվտանգություն», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Բուսական ծագման մթերքի անվտանգություն», «Բուսական ծագման մթերքի փորձաքննություն», «Բուսաբուծական մթերքների և հումքի փորձաքննություն և անվտանգություն», «Զոոհիգիենա», «Զոոհիգիենա սանիտարիայի հիմունքներով», «Զոոհիգիենա, Կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդամթերքի արտադրության սանիտարիա և հիգիենա», «Կաշվի և մորթու անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն, որակի վերահսկում», «Կենդանական ծագման մթերքի անվտանգություն, Կենդանական ծագման մթերքի փորձաքննություն»::

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, V մասնաշենք
Հեռ. (37412) 52 53 75, ներքին՝3-88
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը կազմակերպում է օտար լեզվի դասընթացներ

ՀԱՐԳԵԼԻ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

     ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը 2019 թ. հունվարի 21-ից կազմակերպում է օտար լեզվի (անգլերեն) դասընթացներ hամալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնա-օժանդակ կազմի համար: Անգլերենի դասընթացները, ըստ լեզվի տիրապետման, նախատեսված են Սկսնակ Ա, Սկսնակ Բ, Նախամիջին, Միջին և Առաջավոր մակարդակների համար: Ուսման մեկ փուլի տևողությունը 2 ամիս է (36 ժամ), իսկ մեկ դասընթացինը` 90 րոպե (10 րոպե ընդմիջմամբ): Պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի համար ուսման մեկ փուլի (2 ամսվա) վճարը կազմում է 7000 դրամ, ևս 7000 դրամ սուբսիդավորում է Համալսարանը: Յուրաքանչյուր փուլից հետո ունկնդիրներն անցնում են ավարտական թեստավորում, որն հաջողությամբ հանձնելու դեպքում փոխադրվում են ուսուցման հաջորդ մակարդակ: Դասընթացներին մասնակցելուց առաջ նախնական թեստավորումն անցնելու նպատակով դիմորդներին խնդրվում է դիմել Լեզվի ուսուցման կենտրոն` 2-րդ մասնաշենք, 219 սենյակ, հեռ.` 010 58-21-43, ներքին՝ 2-92։


...

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

«Սևծովյան գիտություն» ("Black Sea Science") միջազգային ուսանողական մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեն հրավիրում է մասնակցելու «Սևծովյան գիտություն 2019» ("Black Sea Science 2019") ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթին, որը տեղի է ունենալու Օդեսայի սննդի տեխնոլոգիաների ազգային ակադեմիայում (Ուկրաինա) «Սևծովյան համալսարանների ցանց» միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ: Գիտական աշխատանքները կարող եք ուղարկել մինչև 2019 թ.-ի հունվարի 15-ը հետևյալ էլ. հասցեին. int_competition@onaft.edu.ua:
Մանրամասների համար այցելեք.
http://isc.onaft.edu.ua/

...

Միջանկյալ հաշվետվության ներկայացում

Միջանկյալ հաշվետվության
ներկայացում

     Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնը 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին, ժամը 13:30–ին, կներկայացնի «ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման, մրցունակության բարձրացման կառուցակարգերի կատարելագործումը և արտահանման ընդլայնման ուղիները» գիտական ծրագրի միջանկյալ հաշվետվությունը: Ցանկացողները կարող են ներկա լինել ՀԱԱՀ 1-ին մասնաշենքի 245 լսարանում:
Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ա. Ե. Ոսկանյան

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Դեկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10