hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Անտառագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Վարդանյան Ժիրայր Հմայակի

Անտառագիտության ամբիոնը կազմավորվել է 2003 թ. Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի բազայի վրա: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Ժ.Հ. Վարդանյանը:
Մինչ ամբիոնի ստեղծումը Անտառագիտական առարկաների դասավանդ-ման, ինչպես նաև անտառագետ մասնագետների պատրաստման գործում մեծ ավանդ է ներդրել պրոֆեսոր Պ.Ա. Խուրշուդյանը: Նա նախաձեռնություն և մասնակցություն է ունեցել Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում նախկինում գործող «Անտառպարտեզպուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը վերականգնելու գործում:
Ամբիոնն ուսումնական ծրագրերի կատարելագործմանը զուգընթաց իրականացնում է նաև գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Ժ. Վարդանյանի կողմից հրատարակվել են «Деревья и кустарники Армении в природе и культуре» մենագրությունը (2003), մայրենի լեզվով «Ծառագիտություն» դասագիրքը (2005), ինչպես նաև «Անտառագիտական և կանաչապատման տերմինների հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատրական բառարանը» (Հ. Յա. Սայադյանի համահեղինակությամբ, 2008): Պրոֆեսոր Ժ. Վարդանյանի կողմից 2012թ. հրատարակվել է նաև «Научные основыи интродукции древесных растений в Армнеии» մենագրությունը, Հ. Յա. Սայադյանի կողմից հրատարակվել է «Անտառային քարտեզագրում և օդատիեզերական տեղեկատվական համակարգեր» դասագիրքը (2009), իսկ Արծ. Ա. Գրիգորյանի կողմից` «Գեղազարդ պարտիզագործություն» դասագիրքը (2010), «Ծաղկաբուծություն» ուսումնական ձեռնարկը:

Ամբիոնը հետազոտական աշխա-տանքներ է իրականացնում անտառագիտության և բնակա-վայրերի կանաչապատման արդի հիմնախնդիրների ուղղությամբ, սերտորեն համագործակցում է նաև տարբեր գիտակրթական հաստա-տությունների, հատկապես` ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստի-տուտի, ինչպես նաև Երևանի, Վանաձորի և Սևանի բուսաբանական այգիների հետ, որոնք ծառայում են որպես գիտահետազոտական և ուսումնաարտադրական բազա:
Ամբիոնը թեմատիկ հետազոտություններն իրականացնում է հանրա-պետության դեգրադացված անտառների պահպանության և վերա-կանգնման, Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի տեսակային կազմի բարելավման ու գեղազարդության բարձրացման կենսաէկոլոգիական ասպեկտների վերաբերյալ: Այդ աշխատանքներում ներգրավված են ամբիոնի գրեթե բոլոր աշխատակիցները:
Ամբիոնի ուսումնական բազայի ստեղծման գործում մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Շվեդիայի Գյուղատնտեսական համալսարանի անտառ-ճարտարագիտական դպրոցը, որի հետ սերտ համագործակցության կապեր են հաստատվել դեռևս 2002 թվից, ինչի արդյունքում Հայաստանում անտառագիտական բարձրագույն կրթության «Անտառա-յին տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնա-գիտության համար մշակվել են ուսումնական պլան և առարկայական ծրագրեր: Տարիների ընթացքում ամբիոնն ակտիվ գործունեություն է ծավալել գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման բարձրացման, լաբորատորիան նոր սարքավորումներով համալրելու, ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականության ստեղծման ուղղությամբ: Այդ գործում ևս աջակցություն է ցուցաբերվել Շվեդիայի գյուղատնտեսական գիտությունների համալսարանը (2004-2007):

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Վարդանյան Ժիրայր Հմայակի - կ.գ.դ., պրոֆեսոր

  1. Խուրշուդյան Հասմիկ Պայքարի - կ.գ.թ., դոցենտ
  2. Փահլևանյան Արմենուհի Մկրտչի - կ.գ.թ., դոցենտ
  3. Գրիգորյան Արծվի Արտաշեսի - կ.դ.թ., դոցենտ
  4. Թարխանյան Զարինե Թարխանի - ասիստենտ
  5. Գիշյան Գայանե Գագիկի - ասիստենտ
  6. Գրիգորյան Սիրանուշ Դերենիկի - 1-ին կարգի լաբորանտ
  7. Սանդուխչյան Արմինե Հարությունի - 2-րդ կարգի լաբորանտ
  8. Աթոյան Սիլվա Արթուրի - 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները
«Ծառագիտություն»,«Անտառագիտական հետազոտությունների մեթոդա-բանություն», «Անտառի պահպանություն», «Անտառային կենսաբազմազանություն», «Անտառագիտություն», «Գեղազարդ պարտիզագործություն և ծաղկաբուծություն», «Անտառաբարելավում և պաշտպանական անտառաբուծություն», «Բնափայտագիտություն», «Բնակավայրերի կանաչապատում և նախագծում», «Անտառմշակություն և անտառվերականգնում», «Անտառգնահատում», «Անտառնախագծում և անտառշինություն», «Անտառային սերմնաբուծություն և տնկարանային գործ», «Անտառայգիներ և ռեկրեացիոն տնկարկներ», «Անտառօգտագործում», «Լանդշաֆտային դիզայն» և մասնագիտական այլ առարկաներ:

pdf_logo

2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I-մասնաշենք, 201 սենյակ
Հեռ. (37412) 58 79 42, ներքին՝ 3-62
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

Էթիկայի կանոնագրքի քննարկում

Ուսումը Կրակովի Յագիելլոնիան համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Հայտարարություն

ACE Armenia կազմակերպությունը հայտարարում է Work&Travel USA 2018 ծրագրի մեկնարկը, որը տալիս է հնարավորություն ուսանողներին իրենց ամառային արձակուրդներն անցկացնել ԱՄՆ-ում, ձեռքբերել միջմշակութային և աշխատանքային փորձառություն, առաջնորդական հմտություններ և ունենալ անմոռանալի հիշողություններ: Մասնակիցները հնարավորություն ունեն նաև մասնակցելու Վաշինգտոնի համալսարանի «Քաղաքացիական առաջնորդության դասընթացներին» ՝ ստանալով հավաստագիր: Տեղերը սահմանափակ են: Մանրամասներն՝ այստեղ:

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2017
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Գրանցվեք նորությունների համար

10