hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 
Սմբատ Հարութի Դավեյան

ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ Գրաֆիկայի և մեքենաների նախագծման հիմունքների և Նյութերի դիմադրության և ճարտարագիտական կառուցվածքների ամբիոնների միավորմամբ ստեղծվել է Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնը: 

Նախկին Գրաֆիկայի ամբիոնը Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում  հիմնադրվել է 1942 թ.:  Այն երկար տարիներ գլխավորել են Կարապետ Ամիրյանը, Հայկ Կարապետյանը, Արա Ամիրյանը և Սամվել Մարիկյանը: Իսկ Նյութերի դիմադրության և ճարտարագիտական կառուցվածքների ամբիոնը ստեղծվել է 1943 թ.: Այն տարբեր տարիների ղեկավարել են Օ.Մ. Սապոնջյանը, Վ.Վ. Ալեքսանդրյանը, Վ.Վ. Բաբաջանյանը, Ս.Ն. Մեքինյանը, Ս.Հ. Դավեյանը,  Ռ.Ս. Մինասյանը, Է.Ս. Կոսեմյանը:

Երկու ամբիոններում էլ գիտական և հետազոտական աշխատանքներ են տարվում ոլորտի համար կարևոր՝  ՀՀ գյուղատնտեսության  էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների` մասնավորպես քամու էներգիայի օգտագործման, մեխանիկական փոխանցումների կատարելագործման, լեռնալանջերի յուրացման տեխնոլոգիաների և հողամշակ մեքենաների հիմնախնդիրների, ստատիկ և դինամիկ բեռների ազդեցության դեպքում գյուղատնտեսական մեքենաների և դրանց մասերի լարվածադեֆորմացիոն վիճակների հաստատման, բույսերի ցողունների կտրման տեսության և գործնական լուծումների, բույսերի քայքայման մեխանիկայի տեսության, շինարարական, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, կոնստրուկ-ցիաների ամրության, կոշտության և կայունության որոշման, հողի մշակման մեքենաների բանող օրգանների հուսալիության գնահատման և հիդրոդինամիկայի մի շարք խնդիրների լուծման ուղղություններով:

Առանձնապես միջազգային ճանա-չում են ստացել Գրաֆիկայի և մեքենաների ամբիոնի կողմից մշակված շղթայաալիքային փո-խանցումների (ՇԱՓ) և հողմա-էներգետիկ պաշարների օգտա-գործմանը վերաբերող աշխա-տանքները: Նշված երկու թեմաների գծով միջազգային գիտաժողովներում ներկայացվել և կարդացվել են երկու տասնյակից ավել զեկուցումներ: 

2000 թվին ԱՄՆ Ավտոմոբիլային ճարտարագետների միջազգային միության (SAE International) Համաշխարհային կոնգրեսում (Միլաուոկի, ԱՄՆ) ամբիոնի պրոֆեսորներ Կ.Ա. Ամիրյանի և Ա.Կ. Ամիրյանի ներկայացրած զեկուցումը ճանաչվեց լավագույնը, որի համար հեղինակներն արժանացան Միության հատուկ սերտիֆիկատների և ընտրվեցին SAE International Միջազգային ասոցիացիայի անդամ:
ԱՄՆ քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակման հիմնադրամի (CRDF) մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել ամբիոնի պրոֆեսորներ Կ.Ա. Ամիրյանի և Ա.Կ. Ամիրյանի կողմից ներկայացրած հետազոտությունները:

Իսկ Նյութերի դիմադրության ամբիոնի աշխատողների կողմից մշակվել, ստեղծվել և ներդրվել են երկու էլեկտրահիդրավլիկ կայաններ (Մոլնիա-1 և Մոլնիա-2) մեծ չափի կարծր քարերի և ապարների ջարդման համար: Բույսերի ցողունների կտրման համար մշակվել և ներդրվել են կտրող ռոտացիոն ապարատներ (Ա.Պ. Թարվերդյան):  Ամբիոնի դասախոսների կողմից կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները զեկուցվել են միջազգային, հանրապետական և համալսարանի գիտական կոնֆերանսներում: Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել է շուրջ 450 գիտական աշխատանք, որոնցից՝ 5 մենագրություն՝ Ա.Պ. Թարվերդյան, Ռ.Ս. Մինասյան, 3 դասագիրք, 13 գիտական ձեռնարկ, 15 հեղինակային վկայագիր: Մշակվել և հրատարակվել է 50-ից ավելի մեթոդական ցուցում՝ նախագծային, կուրսային, հաշվարկա-գրաֆիկական և լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար: Ամբիոնի դասախոսներ Ա.Պ. Թարվերդյանի, Ռ.Ս. Մինասյանի և Վ.Վ. Ալեքսանդրյանի ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 8 դոկտորական և 21 թեկնածուական ատենախոսություն: Պրոֆ. Ռ.Ս. Մինասյանին շնորհվել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակ, իսկ պրոֆեսոր Ա.Պ. Թարվերդյանը 2006թ. դարձել է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 2014թ.՝ ակադեմիկոս:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Սմբատ Հարութի Դավեյան - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Թարվերդյան Արշալույս Պողոսի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
 2. Ամիրյան Արա Կարապետի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Կոսեմյան Էդուարդ Սուրենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Անանյան Վադիմ Արսենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մինասյան Արթուր Ռազմիկի - տ.գ.դդ., դոցենտ
 6. Կարապետյան Հայկ Մակարի - տ.գ.թ., դոցենտ 
 7. Ավետիսյան Արթուր Շմիդտի - դասախոս
 8. Տոնապետյան Արամ Պարգևի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Ամիրյան Օֆելյա Աշոտի - դասախոս
 10. Սարգսյան Լուսինե Խաչիկի- դասախոս
 11. Աճեմյան Արամ Հրայրի - դասախոս 
 12. Խաչատրյան Նաիրա Վալերիի - ասիստենտ
 13. Բարսեղյան Կարինե Զալիկի - ասիստենտ
 14. Հարությունյան Գայանե Բարսեղի - ասիստենտ
 15. Մելիքջանյան Արմինե Հովիկի - ասիստենտ
 16. Հովհաննիսյան Մաքսիմ Գրիշայի - մասնագետ
 17. Հայրապետյան Հայկ Հմայակի- մասնագետ
 18. Մարտիրոսյան Արմինե Պետրոսի - մասնագետ
 19. Ասլանյան Աննա Սերգեյի - մասնագետ
 20. Ստեփանյան Անահիտ Վանիկի 2-րդ կարգի լաբորանտ
 21. Բրուտյան Վարդուհի Սամվելի - 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

«Գծագրական երկրաչափություն», «Ճարտարագիտական գրաֆիկա և մոդելավորում», «Ճարտարագիտական գրաֆիկա», «Հողաշինարարական գծագրություն», «Համակարգչային գրաֆիկա», «Համակարգչային գրաֆիկա և մոդելավորում», «Մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն», «Մեքենաների մասեր», «ՄՄ ՄՄՏի հիմունքներով», «Մեքենամասեր և ՄՄՏ»,  «Նյութերի դիմադրություն», «Շինարարական նյութեր», «Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր», «Ճարտարագիտական կոնստրուկցիաներ», «Կառուցվածքների տեսություն», «Առաձգականության, պլաստիկության և սողքի տեսություն», «Ճյուղի ձեռնարկության շինարարական նախագծման հիմունքներ», «Ճարտարագիտական կոնստրուկցիաներ արտակարգ իրավիճակներում»:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ 

ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 335 սենյակ,
Հեռ. (37412) 58 37 11, ներքին՝ 2-16, 2-17

 

Դասընթաց գյուղում չիրացվող բիզնես ռեսուրսների մասին

Կներկայացվի «Մենդելեևի պարբերական համակարգը 150 տարեկան է» դասախոսությունը

Կներկայացվի «Մենդելեևի պարբերական համակարգը 150 տարեկան է» դասախոսությունը

Հոկտեմբերի 16-ին, ժ. 14:30-ին 2-րդ մասնաշենքի 337 լսարանում տեղի կունենա ակադեմիկոս Յուրի Հովհաննիսյանի «Դ. Ի. Մենդելեևի քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը 150 տարեկան է» թեմայով դասախոսության ներկայացումը, որը նա կարդացել է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի 60-ամյակին նվիրված գիտաժողովում:
Զեկուցումը կներկայացնի ՀԱԱՀ-ի Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Օլեգ Քամալյանը:

...

«Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» աշխատաժողովի մասնակցության հրավեր

«Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» աշխատաժողովի մասնակցության հրավեր

Հոկտեմբերի 17–18-ը ԵՄ TAIEX ծրագրի շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ կլոր դահլիճում կկայանա «Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» խորագրով աշխատաժողով, որի ընթացքում զեկուցումներով հանդես կգան ԵՄ անդամ տարբեր երկրներից ժամանած փորձագետներ և ոլորտի մասնագետներ:
Աշխատաժողովին մասնակցելու համար հարկավոր է գրանցվել
այստեղ:  
Բոլոր գրանցվածները էլեկտրոնային փոստով կստանան աշխատաժողովի օրակարգը: Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 010-568183-369 հեռախոսահամարով Ատոմ Մխիթարյանին:

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Գրանցվեք նորությունների համար

10