hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Պեստիցիդների և բույսերի պաշտպանության հետազոտական կենտրոն

Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի պրոբլեմային լաբորատորիաՄշակովի բույսերի և դրանց վայրի ազգակիցների ու տեղածին (աբորիգեն) ներկայացուցիչների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման նպա-տակով պրոֆեսոր Պ.Ա. Ղանդիլյանը, ոգեշնչված Վավիլովի, Գրոսսգեյմի, Թումանյանի և այլոց` դեռևս 1930-ական թվականներին սկսած հետազոտութ-յուններով, Հայկական գյուղա-տնտեսական ինստիտուտում 1981 թ. կազմակերպեց և մինչև իր կյանքի վերջը` 2001 թ., ղեկավարեց մշակովի բույսերի և դրանց վայրի ազգակիցների գենոֆոնդի ուսումնասիրման լաբորատորիան: Նա շատ արագ կարողացավ իր շուրջը համախմբել երիտասարդ մասնագետների (Ժ. Շաքարյան, Մ. Հարությունյան, Հ. Մարտիրոսյան, Մ. Հովհաննիսյան, Ա. Ավագյան, Ի. Ավագյան, Հ. Մաթևոսյան, Հ. Միրզոյան, Հ. Խաչատրյան, Լ. Մկրտչյան, Ռ. Մարտիրոսյան, Ա. Մելիքյան), որոնցից յուրաքանչյուրն ուսումնասիրում էր որոշակի բուսատեսակներ:

2001-2011թթ. լաբորատորիան ղեկավարել է գ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ա. Գյուլխասյանը, իսկ 2011թ-ից մինչև օրս՝ գ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Շ.Մելիքյանը:

Յուրաքանչյուր տարի միասնական արշավախմբային այցելությունները Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերով, բնակատեղիներով, հսկայական նյութ հավաքեցին, որոնք հետագայում մանրակրկիտ լաբորատոր ուսումնասիրությունների էին ենթարկվում, ճշտվում էր հավաքված բույսերի կարգաբանական պատկանելիությունը, տարածման արեալը, կենսաբանական, բջջաբանական և մորֆոլոգիական ուսումնասիրության ենթարկվում, իսկ սերմերը երկարատև պահպանության դրվում, որը հետագայում տարածաշրջանում Բույսերի առաջին գենետիկական բանկի ստեղծման հիմքը դարձավ: Դրանցից շատերը, հատկապես` վայրի հացազգիները, հետագայում օգտագործվեցին սելեկցիայում:

Բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի պրոբլեմային լաբորատորիաՆերկայումս լաբորատորիայի սերմային ex situ հավաքածույում (գենետիկական բանկ) կա մոտ 5500 նմուշ, որոնցից 2650-ը վայրի տեսակներ են, մնացածը` արտասահմանյան գիտական կենտրոններց ստացված և հայկական տեղական (աբորիգեն) սորտեր, սորտ պոպուլյացիաներ, լաբորատորիայում ստացված ամֆիդիպլոիդներ: Պահպանվում է նաև տարբեր բույսերի հերբարիումային 1436 թերթ:

Լաբորատորիայի գիտաշխատողների կողմից բուծվել և շրջանացվել են աշնանացան ցորենի «Ոսկեհասկ», գարու «Արարատի-7», ցորենաշորայի «Սիս-1», հաճարի «Արփի» և «Արևիկ», աշորայի «Սյունիք-1» սորտերը, որոնք շրջանացված են Հայաստանում: Պետական սորտափորձարկման են հանձնվել աշնանացան գարու «Մարինա», «Հայկ-1», «Հայկ-2», ցորենաշորայի «Սիս-2», սխտորի «Ձյունիկ», սոխի «Արմավիրի» սորտանմուշները: Այժմ շարունակվում են աշխատանքները մի շարք նոր հեռանկարային գծերի ստացման ուղղությամբ:

Լաբորատորիան սերտ գիտական կապեր է հաստատել միջազգային կազմակերպությունների [FAO, GIZ, IPGRI (Bioversity International), GEF, ICARDA, CIMMYT, Svalbard Global Seed Vault (Նորվեգիա), VIR, ինչպես նաև ՌԴ Նովոսիբիրսկի բջջաբանության և գենետիկայի ինստիտուտ, Սլովակիայի գյուղատնտեսական համալսարան (ք. Նիտրա)] հետ, որոնց և տեղական տարբեր կառույցների ֆինանսավորմամբ հրատարակվում են գիտական ժողովածուներ, միջազգային համաժողովներում ներկայացվում են կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, կազմակերպվում արշավախմբային և այլ հետազոտություններ:

2017թ.-ից Նորվեգիայի Թրոմսոյի արկտիկական համալսարանի գիտնականների հետ համատեղ սկսվել են լաբորատորիայի հավաքածույում գտնվող ՄՎՑ-ների գենետիկական հետազոտությունները, սելեկցիոն աշխատանքներում դրանց հետագա օգտագործման նպատակահարմարությունը պարզելու համար:

Այժմ լաբորատորիայի աշխատանքների կենտրոնում շարունակում են մնալ մշակովի բույսերի (հացազգի, բանջարային, պտղահատապտղային, դեղաբույսեր, եթերայուղատու և համեմունքային բույսեր) և դրանց վայրի ազգակիցների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: Շարունակվում են դրանց տեսակային բազմազանության գենետիկական հիմքի ուսումնասիրությունները, սերմնային բանկի հարստացումը, տվյալների էլեկտրոնային բազայի ստեղծումը (EURISCO) և վայրի տեսակների գենոֆոնդի օգտագործմամբ նոր, արժեքավոր սորտերի բուծումը:

Լաբորատորիան նաև գիտական կադրերի պատրաստման դարբնոց է, որտեղ իրականացված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքում պաշտպանվել են դոկտորական և բազմաթիվ թեկնածուական ատենախոսություններ:

Այժմ լաբորատորիայում ակտիվ գիտական աշխատանքներ են տանում գ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Մելիքյանը, որը նաև ԲԳՌ ճակնդեղի գծով համակարգողն է, առաջատար գիտաշխատող կ.գ.թ. Մ. Հարությունյանը, ավագ գիտաշխատող գ.գ.թ, դոցենտներ՝ Հ. Մարտիրոսյանը և Ս. Գրիգորյանը, գիտաշխատողներ` գ.գ.թ. Հ. Տերտերյանը, գ.գ.թ. Լ. Ավետիսյանը, գ.գ.թ. Ն. Գասպարյանը, Մ. Հովհաննիսյանը, Տ. Ալոյանը, Լ. Պետրոսյանը:

Գործում և պարբերաբար թարմացվում է լաբորատորիայի ֆեյսբուքյան կայք էջը՝ https://www.facebook.com/pgrlab.anau, ուր պարբերաբար ներկայացվում է լաբորատորիայի առօրյան:

ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թ. նոյեմբերի 6-ի որոշմամբ պրոբլեմային լաբորատորիան վերանվանվել է բույսերի գենոֆոնդի և սելեկցիայի հետազոտական կենտրոնի:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I-ին մասնաշենք, 210 սենյակ
Հեռ. +374 (12) 56 38 40

 

Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու հնարավորություն

Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու հնարավորություն

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում Մինհոյի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ' Պորտուգալիայում 5 օրով դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն անգլերենով կամ պորտուգալերենով հաղորակցվելու բավարար հմտություններ, դասախոսություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ու փորձ, ինչպես նաև Մինհոյի համալսարանում կգտնեն իրենց մասնագիտությանը կամ աշխատանքին համապատասխանող ոլորտը։

...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Բալթյան հետազոտություն.19» խորագրով միջազգային գիտական և մեթոդաբանական ամենամյա գիտաժողովը տեղի կունենա 2019 թ. մայիսի 8-10-ը Կաունասում (Լիտվա): Գիտաժողովի կազմակերպիչն է Վիտովտ Մագնուսի համալսարանի Գյուղատնտեսական ակադեմիան (նախկինում՝ Ալեքսանդրաս Սթուլգինսկիսի անվան համալսարան): Հոդվածները կարող եք ուղարկել baltic.surveying1@gmail.com էլ/ հասեցով կամ վերբեռնել http://baltic.surveying1.en/կայքում:

Այլ տեղեկությունների համար կարող եք գրել հետևյալ էլ. հասցեին. Virginija.gurskiene@asu.lt

...

Մրցույթ ուսանողների համար Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը շարունակելու նպատակով

Մրցույթ՝ Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը շարունակելու նպատակով

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում Մինհոյի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` Մինհոյի համալսարանում (Բրագա,Պորտուգալիա) ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի առաջին կուրսը հաջողությամբ ավարտած այն ուսանողները, որոնք տիրապետում են անգլերենին

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հունվար 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Գրանցվեք նորությունների համար

10