hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Գիտական խորհրդի կազմ

N

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոն

1 Ուռուտյան Վ. Է. Ռեկտոր  (նախագահ)
2 Մակարյան Ռ.Ա.  Պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքների գծով (նախագահի տեղակալ)
3 Բալասանյան Դ.Ս. Գիտական քարտուղար
4 Աբովյան Ա.Յու. Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
5 Ալեքսանյան Վ.Ս. Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Ալեյան Ա. Հ. Ուսումնական գործընթացի համակարգման բաժնի վարիչ
7 Աղաջանյան Ա.Գ. Արհկոմիտեի նախագահ
8 Ամիրյան Ա.Կ. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ 
9 Այդինյան Լ. Ա.  Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
10 Բադալյան Մ.Վ. Ընդհանուր կենսաբանության ամբիոնի վարիչ
11 Բավինա Օ. Ս. Գլխավոր հաշվապահ
12 Բեգլարյան Ա. Ռ.  Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների ամբիոնի վարիչ
13 Բրոյան Մ. Ֆ. Ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչ
14 Գասպարյան Գ.Հ ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
15 Գալստյան Ա. Մ. Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
16 Գրիգորյան Ն. Խ.  Գյուղ. կենդանիների մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի վարիչ
17 Եղիազարյան Ն. Հ. Իրավաբանական բաժնի պետ
18 Եսոյան Ա.Մ. Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
19 Զաքոյան Հ. Ս. Պրոռեկտոր տնտեսական աշխատանքների գծով
20 Խուրշուդյան Հ. Պ. Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
21 Խաչատրյան Լ. Ա. Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
22 Ծառուկյան Ռ. Լ. «Մուլտի Ագրո» գյուղատնտեսական կենտրոն ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն
23 Ծպնեցյան Հ. Ս. Պրոռեկտոր գիտության  գծով
24 Հակոբյան Ա.Խ. ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն
25 Հակոբյան Ա.Մ. ՀԱԱՀ Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար
26 Հակոբյան Հ.Թ. Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի վարիչ
27 Համբարձումյան Գ. Ռ. Միջազգային կապերի դեպարտամենտի պետ
28 Հայրապետյան Դ. Թ. Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ
29 Հարությունյան Հ.Ս. Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետի պաշտոնակատար
30 Հովսեփյան Հ. Հ. Անասնաբուծական մթերքների և հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
31 Ղազարյան Է.Ս. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
32 Մանվելյան Ա.Ս. Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
33 Մանուկյան Ռ.Ռ. Ընդհանուր երկրագործության ամբիոնի վարիչ
34 Մեժլումյան Ս.Լ. Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետի պարտականությունը կատարող
35 Մելիքյան Ա.Շ. Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ
36 Մելյան Գ.Հ. ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
37 Մելքոնյան Վ.Ռ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն
38 Մինասյան Կ.Ժ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
39 Մնացականյան Լ.Ո. Աշխատակազմի ղեկավար
40 Մովսիսյան Մ.Ս. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի տնօրեն
41 Չիթչյան Տ.Ժ. Անասնաբուծության ամբիոնի վարիչ
42 Սամվելյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
43 Սուքիասյան Կ.Ա. Թերապիայի, վիրաբուժության և ծննդագիտության ամբիոնի վարիչ
44 Սողոմոնյան Դ. Ա. Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
45 Սիմոնյան Ա. Ռ. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
46 Վանդունց Տ.Վ. Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
47 Վարդանյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ «Շիրակի ակադեմիկոս Մ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» մասնաճյուղի տնօրեն
48 Վարդանյան Լ.Ս. Կարիերայի զարգացման և շարունակական կրթության բաժնի վարիչ
49 Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
50 Քամալյան Օ.Ա. Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ
51 Անդրիասյան Ա. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
52 Մսրյան Ի.Դ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս
53 Ավետիսյան Ն. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
54 Ամիրջանյան Ն.Ա. Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
55 Բաղդասարյան Դ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
56 Գալստյան Լ.Կ.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

57 Բարսեղյան Ա. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս
58 Դեմիրճյան Վ. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս
59 Կնյազյան Ս.Ս. Հեռակա, ֆինանսներ, 4-րդ կուրս
60 Հովեյան Զ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս
61 Մաթևոսյան Ս.

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

62 Ղազարյան Ա.Ա. Ագրարարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
63 Ղուկասյան Հ. Յ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների  ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
64 Սարգսյան Մ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
65 Նազարյան Ռ.Ա. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության, 3-րդ կուրս
66 Վարդանյան Մ.

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս

67 Իսկանդարյան Ա.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

Հրավիրված աշխատողների կազմը
1 Աբրահամյան Վ.Վ. Պրոֆեսոր, խորհրդի անդամ
2 Աղասարյան Ա.Ա. ՀԱԱՀ Անտոն Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար
3 Ավետիսյան Ս.Լ.

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ

4 Գևորգյան Ջ.Վ. Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ
5 Դավեյան Ս.Հ. Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Եղիազարյան Գ.Մ.  Ջրային ռեսուսների կառավարման ամբիոնի վարիչ
7 Խաչատրյան Ա.Խ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ
8 Խաչատրյան Հ.Հ. Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
9 Հակոբյան Ս.Է. Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ
10 Մարմարյան Գ.Յու. Կենսաքիմիայի, մանրէակենսաբանության և վիրուսաբանության ամբիոնի վարիչ
11 Մոսինյան Ա.Ս. «Բալահովիտ» ՈւՓՏ տնօրեն
12 Նաղաշյան Հ.Զ. Համաճարակաբանության և մակաբուծության ամբիոնի վարիչ
13 Նուրբեկյան Լ.Զ. Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
14 Շահինյան Ռ.Հ. Լեզվի ուսուցման կենտրոնի տնօրեն
15 Սիմոնյան Ն.Ռ. Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ
 

Դասախոսական կազմի համալրում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում

Ուսման հնարավորություն Վիեննայում մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար

Գիտական դրամաշնորհների մրցույթ

Գիտական դրամաշնորհների մրցույթ 

Ճապոնիայի կառավարությունը հայտարարում է մրցույթ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ճապոնական երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 3-ից 9 ամիս տևողությամբ 10 գիտական դրամաշնորհ հետևյալ ոլորտների մասնագետների համար.
1. շրջակա միջավայր (մասնավորապես աղետների նվազեցման ոլորտում)
2. միջմշակութային երկխոսություն
3. հաղորդակցման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
4. Հակամարտությունների խաղաղ լուծում
Ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 29-ն է:
Ծրագրի մանրամասներին և փաստաթղթերին ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ`

https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/new-cycle-2019

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Օգոստոս 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Գրանցվեք նորությունների համար

10