hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Գիտական խորհրդի կազմ


N

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոն

1 Ուռուտյան Վ. Է. Ռեկտոր  (նախագահ)
2 Մակարյան Ռ.Ա.  Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր (նախագահի տեղակալ)
3 Բալասանյան Դ.Ս. Գիտական քարտուղար
4 Աբովյան Ա.Յու. Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
5 Ալեքսանյան Վ.Ս. Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Աղաջանյան Ա.Գ. Արհկոմիտեի նախագահ
7 Ամիրյան Ա.Կ. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ 
8 Այդինյան Լ. Ա.  Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
9 Բադալյան Մ.Վ. Ընդհանուր կենսաբանության ամբիոնի վարիչ
10 Բազիկյան Ն. Ա. Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի պրոֆեսոր
11 Բավինա Օ. Ս. Գլխավոր հաշվապահ
12 Բեգլարյան Ա. Ռ.  Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների ամբիոնի վարիչ
13 Գասպարյան Գ.Հ ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
14 Գրիգորյան Ն. Խ.  Գյուղ. կենդանիների մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի վարիչ
15 Եղիազարյան Ն. Հ. Իրավախորհրդատու
16 Զաքոյան Հ. Ս. Վարչատնտեսական դեպարտամենտի պետ-պրոռեկտոր
17 Խուրշուդյան Հ. Պ. Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
18 Ծառուկյան Ռ. Լ. «Մուլտի Ագրո» գյուղատնտեսական կենտրոն ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն
19 Ծպնեցյան Հ. Ս. Գիտության  գծով պրոռեկտոր
20 Կոսեմյան Է. Ս. Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի դոցենտ
21 Հակոբյան Ա.Խ. ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն
22 Հակոբյան Ա.Մ. Հայոց և օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարող
23 Հակոբյան Հ.Թ. Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի վարիչ
24 Համբարձումյան Գ. Ռ. Արտաքին կապերի դեպարտամենտի պետ
25 Հայրապետյան Դ. Թ. Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ
26 Հարությունյան Հ.Ս. Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետի պաշտոնակատար
27 Հովսեփյան Հ. Հ. Անասնաբուծական մթերքների և հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
28 Ղազարյան Է.Ս. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
29 Ղազարյան Հ. Ռ. Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի վարիչ
30 Մանվելյան Ա.Ս. Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
31 Մանուկյան Ռ.Ռ. Ընդհանուր երկրագործության ամբիոնի վարիչ
32 Մարգարյան Ա.Ս. Գյուղատնտեսության ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
33 Մեժլումյան Ս.Լ. Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետի պարտականությունը կատարող
34 Մելիքյան Ա.Շ. Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ
35 Մելյան Գ.Հ. ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրեն
36 Մելքոնյան Վ.Ռ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն
37 Մինասյան Կ.Ժ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
38 Մկրտչյան Ս.Հ. Ֆինանսների և հաշվապահության ամբիոնի դոցենտ
39 Մնացականյան Լ.Ո. Աշխատակազմի ղեկավար
40 Մովսիսյան Մ.Ս. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի տնօրեն
41 Ոսկանյան Ա.Ե. Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության ամբիոնի վարիչ
42 Ոսկանյան Վ.Ս. Հասարարակական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ
43 Չիթչյան Տ.Ժ. Անասնաբուծության ամբիոնի վարիչ
44 Սամվելյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
45 Սմբատյան Ա.Ժ. Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ
46 Սուքիասյան Կ.Ա. Թերապիայի, վիրաբուժության և ծննդագիտության ամբիոնի վարիչ
47 Վանդունց Տ.Վ. Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
48 Վարդանյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ «Շիրակի ակադեմիկոս Մ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» մասնաճյուղի տնօրեն
49 Վարդանյան Գ.Լ. Գյուղատնտեսության ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոնի դոցենտ
50 Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
51 Քամալյան Օ.Ա. Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ
52 Անդրիասյան Ա. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
53 Մսրյան Ի.Դ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս
54 Ավետիսյան Ն. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
55 Ամիրջանյան Ն.Ա. Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
56 Բաղդասարյան Դ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
57 Գալստյան Լ.Կ.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

58 Բարսեղյան Ա. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս
59 Դեմիրճյան Վ. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս
60 Կնյազյան Ս.Ս. Հեռակա, ֆինանսներ, 4-րդ կուրս
61 Հովեյան Զ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս
62 Մաթևոսյան Ս.

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

63 Ղազարյան Ա.Ա. Ագրարարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
64 Ղուկասյան Հ. Յ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների  ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
65 Սարգսյան Մ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
66 Նազարյան Ռ.Ա. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության, 3-րդ կուրս
67 Վարդանյան Մ.

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս

57 Իսկանդարյան Ա.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

Հրավիրված աշխատողների կազմը
1 Աբրահամյան Վ.Վ. Պրոֆեսոր, խորհրդի անդամ
2 Աղասարյան Ա.Ա. ՀԱԱՀ Անտոն Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար
3 Ավետիսյան Ս.Լ.

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ

4 Գևորգյան Ջ.Վ. Ֆինանսների և հաշվապահության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
5 Դավեյան Ս.Հ. Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Եղիազարյան Գ.Մ.  Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
7 Եսոյան Ա.Մ. Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
8 Խաչատրյան Ա.Խ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ
9 Խաչատրյան Հ.Հ. Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
10 Հակոբյան Ս.Է. Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ
11 Մարմարյան Գ.Յու. Կենսաքիմիայի, մանրէակենսաբանության և վիրուսաբանության ամբիոնի վարիչ
12 Մոսինյան Ա.Ս. «Բալահովիտ» ՈւՓՏ տնօրեն
13 Նաղաշյան Հ.Զ. Համաճարակաբանության և մակաբուծության ամբիոնի վարիչ
14 Նուրբեկյան Լ.Զ. Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
15 Շահինյան Ռ.Հ. Լեզվի ուսուցման կենտրոնի տնօրեն
16 Սարգսյան Ռ.Հ. ՀԱԱՀ Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրեն
17 Սիմոնյան Ն.Ռ. Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ
18 Սողոմոնյան Դ. Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 

Մեկնարկեց երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը

Մեկնարկեց երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի որոշումը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև կնքված նվիրաբերության պայմանագրի շրջանակներում սույն թվականի փետրվարի 11-ից մարտի 1-ը հայտարարում է ՀՀ մասնակցությամբ հիմնված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգում չընդգրկված երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող առկա ուսուցմամաբ բակալավրի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման նպատակով փաստաթղթերի ընդունելություն:

...

Մեկնարկեց 2016թ-ի 02-06-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելությունը

Մեկնարկեց 2016թ-ի 02-06-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելությունը

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի որոշումը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության միջև կնքված նվիրաբերության պայմանագրի շրջանակներում սույն թվականի փետրվարի 11-ից մարտի 1-ը հայտարարվում է 2016 թվականի ապրիլի 02-ից 06-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերում մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելություն՝

...

Կրթաթոշակ ասպիրանտական ծրագրի շրջանակում

ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Փետրվար 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Գրանցվեք նորությունների համար

10