hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Գիտական խորհրդի կազմ


N

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոն

1 Ուռուտյան Վ. Է. Ռեկտոր  (նախագահ)
2 Մակարյան Ռ.Ա.  Պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքների գծով (նախագահի տեղակալ)
3 Բալասանյան Դ.Ս. Գիտական քարտուղար
4 Աբովյան Ա.Յու. Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
5 Ալեքսանյան Վ.Ս. Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Աղաջանյան Ա.Գ. Արհկոմիտեի նախագահ
7 Ամիրյան Ա.Կ. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ 
8 Այդինյան Լ. Ա.  Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
9 Բադալյան Մ.Վ. Ընդհանուր կենսաբանության ամբիոնի վարիչ
10 Բազիկյան Ն. Ա. Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի պրոֆեսոր
11 Բավինա Օ. Ս. Գլխավոր հաշվապահ
12 Բեգլարյան Ա. Ռ.  Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների ամբիոնի վարիչ
13 Գասպարյան Գ.Հ ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
14 Գրիգորյան Ն. Խ.  Գյուղ. կենդանիների մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի վարիչ
15 Եղիազարյան Ն. Հ. Իրավաբանական բաժնի պետ
16 Զաքոյան Հ. Ս. Պրոռեկտոր տնտեսական աշխատանքների գծով
17 Խուրշուդյան Հ. Պ. Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
18 Ծառուկյան Ռ. Լ. «Մուլտի Ագրո» գյուղատնտեսական կենտրոն ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն
19 Ծպնեցյան Հ. Ս. Պրոռեկտոր գիտության  գծով
20 Կոսեմյան Է. Ս. Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի դոցենտ
21 Հակոբյան Ա.Խ. ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն
22 Հակոբյան Ա.Մ. ՀԱԱՀ Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար
23 Հակոբյան Հ.Թ. Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի վարիչ
24 Համբարձումյան Գ. Ռ. Միջազգային կապերի դեպարտամենտի պետ
25 Հայրապետյան Դ. Թ. Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ
26 Հարությունյան Հ.Ս. Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետի պաշտոնակատար
27 Հովսեփյան Հ. Հ. Անասնաբուծական մթերքների և հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
28 Ղազարյան Է.Ս. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
29 Մանվելյան Ա.Ս. Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
30 Մանուկյան Ռ.Ռ. Ընդհանուր երկրագործության ամբիոնի վարիչ
31 Մարգարյան Ա.Ս. Գյուղատնտեսական մեքենաշինության, ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
32 Մեժլումյան Ս.Լ. Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետի պարտականությունը կատարող
33 Մելիքյան Ա.Շ. Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ
34 Մելյան Գ.Հ. ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
35 Մելքոնյան Վ.Ռ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն
36 Մինասյան Կ.Ժ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
37 Մնացականյան Լ.Ո. Աշխատակազմի ղեկավար
38 Մովսիսյան Մ.Ս. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի տնօրեն
39 Ոսկանյան Ա.Ե. Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության ամբիոնի վարիչ
40 Ոսկանյան Վ.Ս. Հասարարակական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ
41 Չիթչյան Տ.Ժ. Անասնաբուծության ամբիոնի վարիչ
42 Սամվելյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
43 Սմբատյան Ա.Ժ. Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ
44 Սուքիասյան Կ.Ա. Թերապիայի, վիրաբուժության և ծննդագիտության ամբիոնի վարիչ
45 Վանդունց Տ.Վ. Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
46 Վարդանյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ «Շիրակի ակադեմիկոս Մ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» մասնաճյուղի տնօրեն
47 Վարդանյան Գ.Լ. Գյուղատնտեսական մեքենաշինության, ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոնի դոցենտ
48 Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
49 Քամալյան Օ.Ա. Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ
50 Անդրիասյան Ա. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
51 Մսրյան Ի.Դ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս
52 Ավետիսյան Ն. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
53 Ամիրջանյան Ն.Ա. Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
54 Բաղդասարյան Դ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս
55 Գալստյան Լ.Կ.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

56 Բարսեղյան Ա. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս
57 Դեմիրճյան Վ. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս
58 Կնյազյան Ս.Ս. Հեռակա, ֆինանսներ, 4-րդ կուրս
59 Հովեյան Զ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս
60 Մաթևոսյան Ս.

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

61 Ղազարյան Ա.Ա. Ագրարարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
62 Ղուկասյան Հ. Յ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների  ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
63 Սարգսյան Մ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
64 Նազարյան Ռ.Ա. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության, 3-րդ կուրս
65 Վարդանյան Մ.

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս

66 Իսկանդարյան Ա.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

Հրավիրված աշխատողների կազմը
1 Աբրահամյան Վ.Վ. Պրոֆեսոր, խորհրդի անդամ
2 Աղասարյան Ա.Ա. ՀԱԱՀ Անտոն Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար
3 Ավետիսյան Ս.Լ.

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ

4 Գևորգյան Ջ.Վ. Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ
5 Դավեյան Ս.Հ. Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Եղիազարյան Գ.Մ.  Ջրային ռեսուսների կառավարման ամբիոնի վարիչ
7 Եսոյան Ա.Մ. Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
8 Խաչատրյան Ա.Խ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ
9 Խաչատրյան Հ.Հ. Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
10 Հակոբյան Ս.Է. Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ
11 Մարմարյան Գ.Յու. Կենսաքիմիայի, մանրէակենսաբանության և վիրուսաբանության ամբիոնի վարիչ
12 Մոսինյան Ա.Ս. «Բալահովիտ» ՈւՓՏ տնօրեն
13 Նաղաշյան Հ.Զ. Համաճարակաբանության և մակաբուծության ամբիոնի վարիչ
14 Նուրբեկյան Լ.Զ. Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
15 Շահինյան Ռ.Հ. Լեզվի ուսուցման կենտրոնի տնօրեն
16 Սիմոնյան Ն.Ռ. Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ
17 Սողոմոնյան Դ. Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 

Իտալիայի Տուշայի համալսարանում ունեցած վերապատրաստման արդյունքների շնորհանդես-հաշվետվություն

Կրակովի Յագելոնյան համալսարանում դասավանդման փորձի ներկայացում

Աշխատանքի շուկայի վիճակագրության վերաբերյալ դասախոսություն

ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հունիս 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Գրանցվեք նորությունների համար

10