en
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Armenian National Agrarian University

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Unforgettable Soreness

Online Consulting with Skype Monday, Wednesday, Friday at 10:00-12:00

The Standards for Submitting Articles

1. Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
2. Ներկայացվող հոդվածն ուղեկցվում է երաշխավորագիր նամակով, առանձնակի դեպքերում հետազոտողի դիմում- նամակով:
3. Հոդվածի վերին աջ անկյունում գրվում է դասիչը՝ ՀՏԴ (համընդհանուր տասնորդական դասակարգում):
4. Հոդվածի առավելագույն ծավալը չպետք է գերազանցի 8 համակարգչային էջը (ներառյալ ամփոփագրումները):
5. Հեղինակների թիվը չպետք է գերազանցի չորսը:
6. Հոդվածը ներկայացվում է էլեկտրոնային տարբերակով` PDF և WORD ֆորմատով, ինչպես նաև տպագիր 1 օրինակով՝ հետևյալ կառուցվածքով.
  • հեղինակ(ներ)ի անունը, ազգանունը, հայրանունը, աշխատավայրը
  • հեղինակ(ներ)ի էլեկտրոնային հասցե(ներ)ը
  • 5 բանալի բառ,
  • «Նախաբան» 
  • «Նյութը և մեթոդները»
  • «Արդյունքները և վերլուծությունը»
  • «Եզրակացություններ»:
  • գրականության ցանկ:
7. Գրականությանը հղումները նշվում են տեքստում՝ փակագծում գրելով հեղինակին և հրապարակման տարեթիվը:
8. Հոդվածները պետք է ունենան ամփոփագրեր (abstracts). հայերենով ներկայացված հոդվածի դեպքում՝ ռուսերեն և անգլերեն, ռուսերենի դեպքում՝ հայերեն և անգլերեն, անգլերենի դեպքում՝ անգլերեն լեզվով:
9. Յուրաքանչյուր լեզվով ներկայացված ամփոփագրի ծավալը չպետք է գերազանցի 600 նիշը:
10. Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են:
  • Տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,
  • Տառաչափը՝ 12,
  • միջտողային տարածությունը՝ 1.5
  • վերնագիրը՝ մեծատառերով,
  • գծապատկերները՝ Corel Draw X3 ծրագրով
  • աղյուսակները՝ ուղղահայաց դիրքով (Portrait),
  • բանաձևերը Microsoft Equation 3.0 ձևաչափով: 
11. Կարգին չհամապատասխանող հոդվածները չեն ընդունվում
12. Հոդվածները ուղարկվում են գրախոսման:
13. Մերժված հոդվածները չեն տպագրվում և հետ չեն վերադարձվում:
14. Հոդվածները չեն հրատարակվի, եթե ամբողջությամբ կամ համառոտ տպագրված լինեն այլ պարբերականում:

Մանրամասների համար դիմել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Calendar of Events

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5