en
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Armenian National Agrarian University

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Unforgettable Soreness

Online Consulting with Skype Monday, Wednesday, Friday at 10:00-12:00
These articles are available only in armenian.

H.Naghashyan

Նաղաշյան Հովհաննես Զավենի 

Ծնվել է՝ 12.06.1950

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Կրթություն և վերապատրաստում
2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոն, Ավտոնոմ համալսարան
2002թ. վերապատրաստում, Մոսկվայի Կ.Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական ակադեմիա
1996թ. վերապատրաստում, ձկների հիվանդությունների գծով, Կավալլա քաղաքի Ձկնաբուծական գիտական կենտրոն, Հունաստան
1987թ. վերապատրաստում, Մոսկվայի Կ.Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական ակադեմիա
1968-1974թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտը` «Անասնաբուժություն» մասնա-գիտությամբ։

Աշխատանքային փորձ
2009 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ, Համաճարակաբանության և մակաբուծաբանության ամբիոն, վարիչ
2001-2009թթ. ՀՊԱՀ, Համաճարակաբանության և մակաբուծաբանության ամբիոն, պրոֆեսոր
1994-2011թթ. ՀՊԱՀ, Մակաբուծաբանության ամբիոն, վարիչ
1988-1994թթ. Երևանի Անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստի-տուտ, Թերապիայի ամբիոն, դոցենտ
1984-1988թթ. Երևանի Անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստի-տուտ, Թերապիայի ամբիոն, ասիստենտ
1976-1984թթ. Հիգիենայի և թունաբանության համամիութենական ինստիտուտ, հայկական մասնաճյուղ, կրտսեր գիտաշխատող
1974-1975թթ. ՀՀ, Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ:

Գիտական գործունեություն
2002թ. պրոֆեսոր
1994թ. անասնաբուժական գիտություններ դոկտոր
1988թ. դոցենտ
1982թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու։

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն
ԱՄՆ, Անասնաբուժական մակաբուծաբանների միություն, անդամ
Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ազգային ակադեմիային կից մակաբուծաբանների միություն, անդամ Վրաստանի մակաբուծաբանների միություն, անդամ
ՀՀ անասնաբուժական (Կենդանաբուժական) բժշկության գիտությունների ակադեմիա, նախագահ
022 «Անասնաբուժություն» և 036 «Կենդանաբանություն» մասնա-գիտական խորհուրդներ, անդամ
ՀԱԱՀ, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծական ֆակուլտետ, գիտական խորհուրդ, անդամ
ՀԱԱՀ, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծական ֆակուլտետ, մեթոդական խորհուրդ, նախագահ
ՀԱԱՀ, համակարգողների խորհուրդ, նախագահ:

Գիտական հրապարակումներ
Հեղինակ է 229 գիտական աշխատությունների և մեթոդական աշխատանքների, 2 դասագիրք, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 2 ատլաս և 15 ՀՀ արտոնագրեր են:
Դոկտորական ատենախոսությունը պաշտպանելուց հետո տպագրել է 154 աշխատանք։
Գիտական հետազոտությունները վերաբերում են անասնաբուժական մակաբուծաբանության տարբեր հիմնախնդիրներին։
Մշակել է կենդանիների ինվազիոն հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման նոր մոտեցումներ։
Գիտական զեկուցումներով հանդես է եկել Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Հունաստանում և այլն:

 

Calendar of Events

November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30