hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Գիտական խորհրդի կազմ

N

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոն

1 Ուռուտյան Վ. Է. Ռեկտոր  (նախագահ)
2 Մակարյան Ռ.Ա.  Պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքների գծով (նախագահի տեղակալ)
3 Ավագյան Գ. Վ. Գիտական քարտուղար
4 Աբովյան Ա.Յու. Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
5 Ալեքսանյան Վ.Ս. Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
6 Ալեյան Ա. Հ. Ուսումնական գործընթացի համակարգման բաժնի վարիչ
7 Աղաջանյան Ա.Գ. Արհկոմիտեի նախագահ
8 Ամիրյան Ա.Կ. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ 
9 Այդինյան Լ. Ա.  Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
10 Բադալյան Մ.Վ. Կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
11 Հայրապետյան Ա.Լ. Գլխավոր հաշվապահ
12 Բեգլարյան Ա. Ռ.  Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման ամբիոնի պրոֆեսոր
13 Բրոյան Մ. Ֆ. Ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչ
14 Գասպարյան Գ.Հ ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
15 Գալստյան Ա. Մ. Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
16 Գրիգորյան Ն. Խ.  Գյուղ. կենդանիների մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի վարիչ
17 Եղիազարյան Ն. Հ. Իրավաբանական բաժնի պետ
18 Եսոյան Ա.Մ. Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի վարիչ
19 Զաքոյան Հ. Ս. Պրոռեկտոր տնտեսական աշխատանքների գծով
20 Խուրշուդյան Հ. Պ. Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
21 Խաչատրյան Լ. Ա. Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի դոցենտ
22 Ծառուկյան Ռ. Լ. «Մուլտի Ագրո» գյուղատնտեսական կենտրոն ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն
23 Ծպնեցյան Հ. Ս. Պրոռեկտոր գիտության  գծով
24 Հակոբյան Ա.Խ. ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն
25 Հակոբյան Ա.Մ. ՀԱԱՀ Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար
26 Հակոբյան Հ.Թ. Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի վարիչ
27 Համբարձումյան Գ. Ռ. Միջազգային կապերի դեպարտամենտի պետ
28 Հայրապետյան Դ. Թ. Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ
29 Հարությունյան Հ.Ս. Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետ
30 Հովսեփյան Հ. Հ. Անասնաբուծական մթերքների և հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
31 Ղազարյան Է.Ս. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
32 Մանվելյան Ա.Ս. Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
33 Մանուկյան Ռ.Ռ. Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
34 Գրիգորյան Ա. Վ. Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետ
35 Մելիքյան Ա.Շ. Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
36 Մելյան Գ.Հ. ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
37 Մելքոնյան Վ.Ռ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն
38 Մինասյան Կ.Ժ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան
39 Մնացականյան Լ.Ո. Աշխատակազմի ղեկավար
40 Մովսիսյան Մ.Ս. Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի տնօրեն
41 Չիթչյան Տ.Ժ. Անասնաբուծության ամբիոնի վարիչ
42 Սամվելյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
43 Սուքիասյան Կ.Ա. Թերապիայի, վիրաբուժության և ծննդագիտության ամբիոնի վարիչ
44 Սողոմոնյան Դ. Ա. Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնի վարիչ չ
45 Սիմոնյան Ա. Ռ. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
46 Վանդունց Տ.Վ. Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար
47 Վարդանյան Գ.Ա. ՀԱԱՀ «Շիրակի ակադեմիկոս Մ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» մասնաճյուղի տնօրեն
48 Վարդանյան Լ.Ս. Կարիերայի զարգացման և շարունակական կրթության բաժնի վարիչ
49 Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
50 Քամալյան Օ.Ա. Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
51 Անդրիասյան Ա. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանող
52 Մսրյան Ի.Դ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանող
53 Ավետիսյան Ն. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող
54 Ամիրջանյան Ն.Ա. Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետի ուսանող
55 Բաղդասարյան Դ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող
56 Գալստյան Լ.Կ.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող

57 Բարսեղյան Ա. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի ուսանող
58 Դեմիրճյան Վ. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի ուսանող
59 Կնյազյան Ս.Ս. Հեռակա, ֆինանսների ուսանող
60 Հովեյան Զ. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանող
61 Մաթևոսյան Ս.

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանող

62 Ղազարյան Ա.Ա. Ագրարարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի ուսանող
63 Ղուկասյան Հ. Յ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների  ֆակուլտետի ուսանող
64 Սարգսյան Մ. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող
65 Նազարյան Ռ.Ա. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտությանի ուսանող
66 Վարդանյան Մ.

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետի ուսանող

67 Իսկանդարյան Ա.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող

 

Ագրոտեխնոլոգիաների ինկուբատորում դասը կվարի Վարդան Ուռուտյանը

Վոլեյբոլի մրցումներ ՀԱԱՀ-ի աշխատակիցների մասնակցությամբ

Հրավիրյալ դասախոսություն կենսաբանական պայքարի արդի միջոցների թեմայով

ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Նոյեմբեր 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Գրանցվեք նորությունների համար

10