hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Գիտական խորհրդի կազմ


N

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոն

1

Ուռուտյան Վ. Է.

Ռեկտոր  (նախագահ)

2

Մակարյան Ռ.Ա. 

Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր (նախագահի տեղակալ)

3

Բալասանյան Դ.Ս.

Գիտական քարտուղար

4

Ալեքսանյան Վ.Ս.

Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի տեղակալ

5

Աղաբաբյան Ա.Ա.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան

6

Աղաջանյան Ա.Գ.

Արհկոմիտեի նախագահ

7

Ամիրյան Ա.Կ.

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ 

8

Այդինյան Լ. Ա. 

Անասնաբուծական մթերքների և հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ

9

Բադալյան Մ.Վ.

Ընդհանուր կենսաբանության ամբիոնի վարիչ

10

Բազիկյան Ն. Ա. 

Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի պրոֆեսոր

11

Բավինա Օ. Ս.  

Գլխավոր հաշվապահ

12

Բեգլարյան Ա. Ռ. 

  Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների ամբիոնի վարիչ

13

Գրիգորյան Ն. Խ. 

Գյուղ. կենդանիների մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի վարիչ

14

Զաքոյան Հ. 

Վարչատնտեսական դեպարտամենտի պետ-պրոռեկտոր

15

Թարվերդյան Ա. Պ. 

Ռեկտորի խորհրդական

16

Խուրշուդյան Հ. Պ.

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

17

Ծառուկյան Ռ. Լ.

«Մուլտի Ագրո» գյուղատնտեսական կենտրոն ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն

18

Ծպնեցյան Հ. Ս. 

Գիտության  գծով պրոռեկտոր

19

Կոսեմյան Է. Ս. 

Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնի դոցենտ

20

Հակոբյան Ա.Խ. 

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն

21

Հակոբյան Ա.Մ.

Հայոց և օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարող

22

Հակոբյան Հ.Թ.

Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի վարիչ

23

Համբարձումյան Գ. Ռ.

Արտաքին կապերի դեպարտամենտի պետ

24

Հայրապետյան Դ. Թ.   

Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ

25

Հարությունյան Հ.Ս.  

Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշոնակատար

26

Հարությունյան Ֆ.Գ.

ՀԱԱՀ «Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրեն

27

Հովսեփյան Հ. Հ. 

Անասնաբուծական մթերքների և հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ

28

Ղազարյան Է.Ս. 

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար

29

Ղազարյան Հ.Ղ.

ՀԱԱՀ «Հ.Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրեն

30

Ղազարյան Հ. Ռ. 

Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի վարիչ

31

Մանուկյան Ռ.Ռ. 

Ընդհանուր երկրագործության ամբիոնի վարիչ

32

Մարգարյան Ա.Ս.

Գյուղատնտեսության ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

33

Մելիքյան Ա.Շ.

Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ

34

Մեժլումյան Ս.Լ.

Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետի պարտականությունը կատարող

35

Մելքոնյան Վ.Ռ.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն 

36

Մկրտչյան Ս.Հ.

Ֆինանսների և հաշվապահության ամբիոնի դոցենտ

37

Մնացականյան Լ.Ո.

Աշխատակազմի ղեկավար

38

Մովսիսյան Մ.Ս.

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի տնօրեն

39

Ոսկանյան Ա.Ե.

Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության ամբիոնի վարիչ

40

Ոսկանյան Վ.Ս.

Հասարարակական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ

41

Չիթչյան Տ.Ժ.

Անասնաբուծության ամբիոնի վարիչ

42

Պետրոսյան Դ.Պ.

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետի պաշտոնակատար

43

Սահակյան Ա.Ջ.

ՀԱԱՀ «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրեն

44

Սանթրոսյան Գ.Ս. 

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկան

45

Սմբատյան Ա.Ժ.

Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ

46

Սուքիասյան Կ.Ա.

Թերապիայի, վիրաբուժության և ծննդագիտության ամբիոնի վարիչ

47

Վարդանյան Ա.Վ.

Անասնաբուժական -բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկան

48

Վարդանյան Գ.Ա.

ՀԱԱՀ «Շիրակի ակադեմիկոս Մ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» մասնաճյուղի տնօրեն

49

Վարդանյան Գ.Լ.

Գյուղատնտեսության ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոնի դոցենտ

50

Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ.

Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի վարիչ 

51

Քամալյան Օ.Ա.

Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ

52

Թադևոսյան Դ.Հ.

Ուսանողական խորհրդի նախագահ

53

Մսրյան Ի.Դ.

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս

54

Ասատրյան Ա.Ա.

Ագրարային ճարտարագիտության  ֆակուլտետ, 2-րդ կուրս

55

Ամիրջանյան Ն.Ա.

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության  ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

56

Գաբրիելյան Ե.Ա.

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

57

Գալստյան Լ.Կ.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

58

Գևորգյան Ժ.Ա.

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս

59

Ծատուրյան Լ.Ա.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ,  3-րդ կուրս

60

Կնյազյան Ս.Ս.

Հեռակա, ֆինանսներ, 4-րդ կուրս

61

Հախվերդյան Մ.Մ.

Մագիստրանտ

62

Համբարձումյան Է.Գ.

Հեռակա, ագրոէկոլոգիա, 2-րդ կուրս

63

Ղազարյան Ա.Ա.

Ագրարարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս

64

Ղուկասյան Հ. Յ.

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների  ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս

65

Մանուկյան Հ.Ա.

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

66

Մարդանյան Մ.Զ.

Ագրոնոմիական  ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս

67

Նազարյան Ռ.Ա. 

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության, 3-րդ կուրս

68

Վարդանյան Հ.Վ.

Ասպիրանտ

 

Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու հնարավորություն

Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու հնարավորություն

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում Մինհոյի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ' Պորտուգալիայում 5 օրով դասավանդելու կամ վերապատրաստվելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն անգլերենով կամ պորտուգալերենով հաղորակցվելու բավարար հմտություններ, դասախոսություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ու փորձ, ինչպես նաև Մինհոյի համալսարանում կգտնեն իրենց մասնագիտությանը կամ աշխատանքին համապատասխանող ոլորտը։

...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Բալթյան հետազոտություն.19» խորագրով միջազգային գիտական և մեթոդաբանական ամենամյա գիտաժողովը տեղի կունենա 2019 թ. մայիսի 8-10-ը Կաունասում (Լիտվա): Գիտաժողովի կազմակերպիչն է Վիտովտ Մագնուսի համալսարանի Գյուղատնտեսական ակադեմիան (նախկինում՝ Ալեքսանդրաս Սթուլգինսկիսի անվան համալսարան): Հոդվածները կարող եք ուղարկել baltic.surveying1@gmail.com էլ/ հասեցով կամ վերբեռնել http://baltic.surveying1.en/կայքում:

Այլ տեղեկությունների համար կարող եք գրել հետևյալ էլ. հասցեին. Virginija.gurskiene@asu.lt

...

Մրցույթ ուսանողների համար Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը շարունակելու նպատակով

Մրցույթ՝ Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը շարունակելու նպատակով

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում Մինհոյի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` Մինհոյի համալսարանում (Բրագա,Պորտուգալիա) ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով: Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի առաջին կուրսը հաջողությամբ ավարտած այն ուսանողները, որոնք տիրապետում են անգլերենին

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հունվար 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Գրանցվեք նորությունների համար

10