Հարությունյան Հարություն Սարգսի

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետ&

H.Harutyunyan

Հարություն Սարգսի Հարությունյան

Ծնվել է՝ 22.07.1974

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետ

Կրթություն և վերապատրաստում

2014թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
2001թ. վերապատրաստում, «Բիզնես ծրագրավորման» ծրագրով, Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան գյուղատնտեսական ինստիտուտ ՌԴ
1998-2002թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
1996թ. վերապատրաստում, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, տարբեր համալսարաններ
1991-1996թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը` «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2019 թ. հունվարից Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտ, պետի պաշտոնակատար
2011- 2019 թթ. ՀԱԱՀ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, վարիչ
2008-2010թթ. Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ համատեղությամբ Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն դոցենտ
2000-2008թթ. Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ, համատեղությամբ Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, ասիստենտ, դոցենտ
1998-2003թթ. Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն, ասիստենտ
1996-1998թթ. ԼՂՀ , Չարեքթար գյուղի դպրոց, ուսուցիչ
1996թ. ՄԻՊ ՓԲԸ, տնտեսագետ:

Գիտական գործունեություն

2008թ. դոցենտ
2003թ. տնտեսագիտության թեկնածու:

Հավելյալ տեղեկություն

2014թ. Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության պետական քննական հանձնաժողով, նախագահ
2013թ. Երևանի Ճարտարագիտական համալսարան «Մեքենաշինության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության պետական քննական հանձնաժողով նախագահ
2008 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ, Տնտեսագիտական ֆակուլտետի գիտխորհուրդ, անդամ
2013 թվից մինչ օրս ՀԱԱՀ, գիտխորհուրդ, անդամ:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է շուրջ 25 գիտական և մեթոդական աշխատանքների, որոնցից մեկը մենագրություն: Թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանելուց հետո տպագրել է 21 աշխատանք` այդ թվում`17 գիտական հոդված, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 1 մեթոդական և մեկ մենագրություն՝ 251 էջ ծավալով: