Страница-1
Անասնաբուժական լաբորատորիայի վարիչ Արտոնագրման և ստանդարտացման սեկտորի վարիչ Պրոբլեմային լաբորատորիաների վարիչներ Ակումբի և մշակութային կենտրոնների վարիչներ Ուսանողական սննդի կազմակերպման սեկտորի վարիչ Ագրոգիտասփյուռ դեպարտամենտի պետ Հրատարակչական-խմբագրական բաժնի վարիչ Թանգարանի վարիչ Տպարանի վարիչ Քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետ Գնումների և նյութատեխնիկա-կան մատակարար-ման բաժնի պետ «Արաբկիր» ուսանողական հանրակացարանի պարետ Աղավնաձորի «Զարթոնք» հանգստյան տան տնօրեն Ավտոպարկի վարիչ Տնտեսական մասի պետ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՊԵՏ-ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽ-ՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ  ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԾՐԱ-ԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ... Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի վարիչ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինների վարիչներ Արտաքին կապերի դեպարտամենտի պետ Գիտական գրադարանի վարիչ Ուսումնամեթոդա-կան նորմատիվային փաստաթղթերի, գրականության և... Գլխավոր հաշվապահ «Բալահովիտ» և «Ոսկեհատ» Ուսումնափորձնա-կան տնտեսություն-ների... Գիտական մասնաճյուղերի (կենտրոնների) տնօրեններ Լեզվի ուսուցման կենտրոնի տնօրեն ՀԱԱՀ գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն Ամբիոնների վարիչներ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱ-ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏՆՕՐԵՆ-ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԳԻՏԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ուսումնական գործընթացի պլանա-վորման և կառավար-ման բաժնի պետ Կրթական բարեփոխումների, ռազմավարական, պլանավորման և նորագույն... Ֆակուլտետների դեկաններ Ուսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի... Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետ Ուսումնական մասնաճյուղերի տնօրեններ Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետ Հանրակրթական ծրագրերի ուսուց-ման վարժարանի տնօրեն Լրատվության և հասարակայնու-թյան հետ կապերի բաժնի վարիչ Գրասենյակի վարիչ Կադրերի և հատուկ բաժնի պետ Իրավաբանական բաժնի վարիչ Ասպիրանտուրայի բաժնի վարիչ Մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ Գիտահետազոտա-կան ինստիտուտնե-րի բաժինների վարիչներ ՌԵԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՌԵԿՏՈՐԱՏ ՌԵԿՏՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ