hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Գրաֆիկայի և մեքենաների նախագծման հիմունքների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ 
Մարիկյան Սամվել Սերգեյի

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում 1942 թ. հիմնադրվեց գրաֆիկայի ամբիոնը, որը ղեկավարում էր դոցենտ Միքայել Բեգլարի Վարունցյանը (1942-1946 թթ.), ապա դոցենտ Հայկազ Սահակի Վահրամյանը (1946-1972թթ):
Հետագայում ամբիոնը վերանվանվեց «Գրաֆիկայի և մեքենաների մասե-րի» ամբիոն: 
1972-1993 թթ. և 1998-1999 թթ. ամբիոնը գլխավորել է տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարապետ Անդրեասի Ամիրյանը: 
1994-1995 թթ., 1996-1998 թթ. և 1999-2006 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հայկ Մակարի Կարապետյանը, ում ջանքերով 2004թ.-ին հիմնվել են համակարգիչներով կահավորված երկու մասնագիտացված լսարաններ՝ նախատեսված ճարտարագիտական և տեխնոլոգիական մասնագիտությունների ուսանողներին «Համակարգչային գրաֆիկա» նոր առարկայի դասավանդման համար:

1995-1996 թթ. ամբիոնի ղեկավարել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի ռեկտոր, տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Արմեն Ցոլակի Խաչատրյանը, իսկ 2006-ից մինչև 2017թ. ապրիլ ամիսը՝ տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արա Կարապետի Ամիրյանը: 2007 թվականին վերջինիս և ամբիոնի աշխատակիցների ու համալսարանի նախկին շրջանավարտների աջակցությամբ ամբիոնի թիվ 536 լսարանը կահավորվել է ուսուցման ժամանակակից տեխնի-կական սարքավորումներով, ինտերակտիվ գրատախտակով, հեռուստա-ցույցով, դիդակտիկ նյութերով ու մոդելներով և վերանվանվել ամբիոնի նախկին վարիչ «Պրոֆ. Կ.Ա. Ամիրյանի անվան՝ մեքենաների և մեխա-նիզմների տեսության ու մեքենաների մասերի» լսարանի: Ամբիոնի աշխատակիցների անմիջական մասնակցությամբ 2017թ. կարգի է բերվել նաև 508 լսարանը՝ այն դարձնելով «Գծագրական երկրաչափություն» առարկայի դասխոսությունների մասնագիտացված լսարան: Լսարանը կահավորվել է համակարգչով, մուլտիմեդիա պրոյեկտորով, ինչպես նաև ինտերակտիվ և մարկերային գրատախտակներով:

Ներկայումս ամբիոնում գիտա-հետազոտական աշխատանքները տարվում են երեք կարևոր ուղղու-թյուններով. ՀՀ գյուղատնտեսու-թյան մեջ էներգիայի այլընտրան-քային աղբյուրների` մասնավորա-պես քամու էներգիայի օգտա-գործումը, մեխանիկական փոխանցումների կատարելագործումը, լեռնա-լանջերի յուրացման տեխնոլոգիաների և հողամշակ մեքենաների հիմնախնդիրները:
Միջազգային ճանաչում են ստացել շղթայաալիքային փոխանցումների (ՇԱՓ) և հողմաէներգետիկ պաշարների օգտագործմանը վերաբերող աշխատանքները: Նշված երկու թեմաների գծով միջազգային գիտաժողովներում ներկայացվել և կարդացվել են երկու տասնյակից ավել զեկուցումներ:
2000 թվին ԱՄՆ Ավտոմոբիլային ճարտարագետների միջազգային միության (SAE International) Համաշխարհային կոնգրեսում (Միլաուոկի, ԱՄՆ) ամբիոնի պրոֆեսորներ Կ.Ա. Ամիրյանի և Ա.Կ. Ամիրյանի ներկայացրած զեկուցումը ճանաչվեց լավագույնը, որի համար հեղինակներն արժանացան Միության հատուկ սերտիֆիկատների և ընտրվեցին SAE International Միջազգային ասոցիացիայի անդամ:
ԱՄՆ քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակման հիմնադրամի (CRDF) մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել ամբիոնի պրոֆեսորներ Կ.Ա. Ամիրյանի և Ա.Կ. Ամիրյանի կողմից ներկայացրած հետազոտությունները:

Ամբիոնում մշտապես տարվում է հետևողական աշխատանք աշխատակիցների գիտամանկավարժական որակավորման բարձրացման ուղղությամբ: Այսպես, 2009թ. ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը  որպես Եվրոպական հանձնաժողովի «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրի հետազոտող-դոկտորանտ (Post- Doctorate fellow), Ս. Մարիկյանն իրականացրել է գիտահետազոտական աշխատանքներ և կարդացել դասխոսություններ Պորտուգալիայի Վիանա դու Կաշտելոյի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում  (IPVC), որի համար ստացել է հավաստագիր:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել են 7 ուսումնական ձեռնարկներ, 5 մենագրություններ, 130 մեթոդական ցուցում, 377 գիտական հոդված, ստացվել է 73 հեղինակային վկայական և արտոնագիր: 

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ` Մարիկյան Սամվել Սերգեյի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Ամիրյան Արա Կարապետի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Կարախանյան Կարո Ղուկասի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Կարապետյան Հայկ Մակարի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Տոնապետյան Արամ Պարգևի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 5. Ամիրյան Օֆելյա Աշոտի - դասախոս
 6. Սարգսյան Լուսինե Խաչիկի- դասախոս
 7. Աճեմյան Արամ Հրայրի - դասախոս
 8. Խաչատրյան Նաիրա Վալերիի - ասիստենտ
 9. Բարսեղյան Կարինե Զալիկի - ասիստենտ
 10. Հարությունյան Գայանե Բարսեղի - ասիստենտ
 11. Մելիքջանյան Արմինե Հովիկի - ասիստենտ
 12. Պետրոսյան Նազիկ Կարապետի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 13. Մարտիրոսյան Արմինե Պետրոսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 14. Հարությունյան Տարոն Տիգրանի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 15. Ստեփանյան Անահիտ Վանիկի 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

«Գծագրական երկրաչափություն», «Ճարտարագիտական գրաֆիկա և մոդելավորում», «Ճարտարագիտական գրաֆիկա», «Հողաշինարարական գծագրություն», «Համակարգչային գրաֆիկա», «Համակարգչային գրաֆիկա և մոդելավորում», «Մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն», «Մեքենաների մասեր», «ՄՄ ՄՄՏի հիմունքներով», «Մեքենամասեր և ՄՄՏ»:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, II-մասնաշենք, 537 սենյակ,
Հեռ. (37412) 58 37 11, ներքին՝ 2-16, 2-17
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

Հետազոտական կրթաթոշակ Գրանադայի համալսարանում

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ ուսանողների համար հայտարարվում է մրցույթ:
Կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ 1 ուսանողի հնարավորություն կընձեռվի 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում սովորելու Սիլեսիայի համալսարանում (Կատովիցե, Լեհաստան):
Մրցույթին կարող են մասնակցել Ագրոնոմիական, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության բակալավրիատի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի, մագիստրատուրայի ուսանողները և ասպիրանտները/հայցորդները: Ուսանողին կտրամադրվի ամսական 750 եվրո կրթաթոշակ և 360 եվրո` ճանապարհածախսը, ապահովագրությունը և վիզայի ծախսերը հոգալու համար:

...

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն 

rectorado2Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս +ՀԳ1 միջազգային կրեդիտայն շարժունություն նախագծի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ն հայտարարում է մրցույթ Իսպանիայի Միգել Հերնանդեսի համալսարանում ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել գյուղատնտեսական ճարտարագիտություն մասնագիտությամբ ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի 1-ին կուրսն ավարտած ուսանողները (բացառությամբ` վերջին կուրսում սովորողների):

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10