hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Ֆինանսներ և վարկի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Մկրտչյան Սաթենիկ Հարությունի

Ամբիոնը կազմավորվել է 1998թ.` հաշվի առնելով ագրոպարենային համակարգում ֆինանսիստ-տնտեսագետ մասնագետների պատրաստման ժամանակի հրամայականը: Ամբիոնը ստեղծման օրից մինչև 2017թ. ղեկավարել է տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. Բայադյանը, իսկ 2017թ. հուլիսից Ս.Մկրտչյանը: Ամբիոնի կոլեկտիվի գործունեությունն ուղղված է ֆինանսական, բանկային և ապահովագրական ոլորտների, ինչպես նաև երկրի տնտեսության համապատասխան ճյուղերի համար այսօրվա պահանջներին համահունչ բարձր որակավորմամբ մասնագետների պատրաստմանը: «Ֆինանսներ» կրթական ծրագիրն անիջապես առնչվում է ագրարային ոլորտի վարկավորման, ներդրումային ռազմավարության  մշակման, ներդրումների խթանման և տնտեսական արդյունավետության գնահատման, կազմակերպությունների տնտեսական ներուժի օգտագործման բարելավման, դրանց ֆինանսատնտեսական հարաբերությունների նպատակահարմար կազմակերպման գործընթացների իրականացմանը, ագրոպարենային համակարգի էկոլոգիական և տնտեսական ռիսկերի գնահատմանը և դրանց նվազեցման ուղիների մշակմանը: Կրթական ծրագրի առաքելությունն է պատրաստել ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններին ֆինանսական, խորհրդտվական-փորձագիտական ծառայություններ մատուցող հմուտ ֆինանսիստներ:
Ուսանողները, համաձայն ամբիոնի կողմից նախօրոք կազմված առարկայական ծրագրերի, արտադրական պրակտիկա են անցնում ագրարային ոլորտի տնտեսություններում, վերամշակող արդյունա-բերական կազմակերպություններում, առևտրային բանկերում, վարկային կազմակերպություններում, հարկային և ֆինանսական այլ մարմիններում:
Ամբիոնի կոլեկտիվը զգալի աշխա-տանք է կատարում ուսուցումը կրթական նոր չափորոշիչներին համապատասխան իրականաց-նելու համար: Ամբիոնն ակտիվորեն ընդգրկված է ՀԱԱՀ-ում սահմանված «ՀԲ կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող դասախոսների վերապատրաստման  ծրագրում:
Իր աշխատանքային 19 տարիների ընթացքում ամբիոնի դասախոսները հրատարակել են 300-ից ավելի գիտական հոդված, բազմաթիվ մեթոդական ցուցումներ, դասախոսությունների տեքստեր: Ա. Բայադյանի հեղինակությամբ տպագրվել է 5 ուսումնական ձեռնարկ, ֆինանսական և ֆինանսա-վիճակագրական բացատրական բառարաններ, 4 մենագրություն:
Միջազգային «TEMPUS» ծրագրի շրջանակներում ամբիոնի շատ դասախոսներ պարբերաբար գործուղվել են Հոլանդիայի, Գերմանիայի Դաշնության և Հունաստանի գյուղատնտեսական համալսարաններ, Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա:
2009 թվից ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում երկու թեմաներով: Դրանք վերաբերում են տնտեսվարող սուբյեկտների սնանկացման կանխատեսման, դրանց գնահատման մեթոդաբանական մոտեցումներին և ՀՀ գյուղատնտեսության վարկավորման ծրագրերի իրականացման գործընթացի արդյունավետության գնահատմանը:
2016 թվականից կատարվում են «ՀՀ ագրարային ոլորտում ֆինանսական միջոցների կազմավորման ու օգտագործման բարելավման ուղիներ» գիտահետազոտական թեմա: Ամբիոնի վարիչ՝ Ա.Հ. Բայադյանը 2014 և 2016 թթ. ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված «Արդյունավետ գիտաշխատող» մրցույթի հաղթողներից մեկն է: Միաժամանակ 2015թ. ՀԱԱՀ-ի 85 ամյակի կապակցությամբ կրթության և գիտության բնագավառում ցուցաբերած լավագույն արդյունքների համար Ա.Հ. Բայադյանն արժանացել է ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրի:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Մկրտչյան Սաթենիկ Հարությունի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Կարճիկյան Վիկտոր Մկրտչի - տ.գ.թ., դասախոս
 2. Թարվերդյան Արա Արշալույսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Բաղդասարյան Արեգ Մերուժանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Ասլանյան Գառնիկ Մեսրոպի -ավագ դասախոս
 5. Նավասարդյան Հովհաննես Նորայրի -տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 6. Սաֆարյան Արմեն Գևորգի -տ.գ.դ., դասախոս
 7. Լպուտյան Սոս Համլետի - տ.գ.թ., դասախոս
 8. Պետրոսյան Մանուկ Անդրանիկի- տ.գ.թ., դասախոս
 9. Հովհաննիսյան Սիրուն Մարատի - տ.գ.թ., դասախոս
 10. Տոնիկյան Արման Սամվելի-տ.գ.թ., դասախոս
 11. Մախմուդյան Ռաշիդ Ջասմի -տ.գ.թ., դասախոս
 12. Հարությունյան Թամարա Հենրիկի -տ.գ.թ., դասախոս
 13. Արաբյան Դավիթ Ժիրայրի -ասիստենտ
 14. Եղիազարյան Դարյա Արտաշեսի -ասիստենտ
 15. Դարբինյան Սոնա Ռազմիկի- ասիստենտ
 16. Նալբանդյան Եգենյա Հովսեփի -ասիստենտ
 17. Զարգարյան Աիդա Գևորգի - ասիստենտ
 18. Մելքումյան Լուսինե Կամոյի - ասիստենտ
 19. Կարապետյան Մարգարիտա Կարլոսի - ասիստենտ
 20. Գևորգյան Անի Գևորգի - ասիստենտ
 21. Բաղդասարյան Արփինե Վարազդատի - ասիստենտ
 22. Առաքելյան Լիլիթ Մեսրոպի - լաբորանտ
 23. Փիլոյան Մարգարիտա Հրաչի - լաբորանտ
 24. Զաքևոսյան Տաթևիկ Ավետիքի - լաբորանտ
 25. Բալյան Աննա Մարտիրոսի - լաբորանտ

 Դասավանդվող առարկաները
«ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսներ», «Ինվեստիցիաների տնտեսական գնահատում», «Դրամաշրջանառություն, վարկ և բանկեր», «Հարկեր և հարկային քաղաքականություն», «Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն», «Բյուջետային համակարգ», «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և բանկեր», «Ֆինանսական վերլուծություն», «Արժեթղթերի շուկա», «Ֆինանսական մենեջմենթ», «Արժեթղթերի շուկա և բորսային գործ», «Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորում», «Բանկային մենեջմենթ», «Հարկային և մաքսային գործ», «Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ», «Վճարահաշվարկային համակարգ», «Բանկային մարքետինգ», «Վարկային գործառնություններ», «Արտարժույթային գործառնություններ», «Մակրոտնտեսական կարգավորում», «Ֆինանսական և բանկային մենեջմենթ», «Հանրային ֆինանսներ», «Արդի ֆինանսական հիմնախնդիրներ»:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, սենյակ 442ա
Հեռ. (37412) 56 20 11, ներքին՝ 3-58

 

Հետազոտական կրթաթոշակ Գրանադայի համալսարանում

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Լեհաստանի Կատովիցեում Սիլեսիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ ուսանողների համար հայտարարվում է մրցույթ:
Կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ 1 ուսանողի հնարավորություն կընձեռվի 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում սովորելու Սիլեսիայի համալսարանում (Կատովիցե, Լեհաստան):
Մրցույթին կարող են մասնակցել Ագրոնոմիական, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության բակալավրիատի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի, մագիստրատուրայի ուսանողները և ասպիրանտները/հայցորդները: Ուսանողին կտրամադրվի ամսական 750 եվրո կրթաթոշակ և 360 եվրո` ճանապարհածախսը, ապահովագրությունը և վիզայի ծախսերը հոգալու համար:

...

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Միգել Հերնանդեսի համալսարանում (Իսպանիա) շարունակելու հնարավորություն 

rectorado2Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս +ՀԳ1 միջազգային կրեդիտայն շարժունություն նախագծի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ն հայտարարում է մրցույթ Իսպանիայի Միգել Հերնանդեսի համալսարանում ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել գյուղատնտեսական ճարտարագիտություն մասնագիտությամբ ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի 1-ին կուրսն ավարտած ուսանողները (բացառությամբ` վերջին կուրսում սովորողների):

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10