hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`
Գրիգորյան Մանուշակ Այվազի

1970թ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում ստեղծվեց «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի» ամբիոնը: 1970-1980 թթ. ամբիոնի վարիչն է եղել տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Ա.Վ.Սահակյանը: 1980 թ. մինչև 2009 թ. ամբիոնը ղեկավարել է տնտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Բ.Հ. Շահնազարյանը: 2009թ. հունիսից մինչև 2011 թ. դեկտեմբերն ամբիոնի վարիչ է եղել տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ` Հ. Զաքարյանը, 2011 թ. դեկտեմբերից մինչև 2012 թ. ապրիլ ամիսը ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է նշանակվել տեխն.գ.թ., դոցենտ Ա. Գալանտերյանը, իսկ 2012 թ. մայիսից մինչև 2013 թ. սեպտեմբերը ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է եղել պրոֆեսոր Բ. Շահնազարյանը: 2013 թ. սեպտեմբերից ամբիոնի վարիչ է ընտրվել ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռ.Ն.Չիթչյանը և պաշտոնավարել մինչև 2016 թ.: 2016 թ.-ից համատեղության կարգով վարիչի պաշտոնակատար է նշանակվել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Էդուարդ Սերգեյի Ղազարյանը:

Ամբիոնի մասնագիտացված համա-կարգչային լաբորատորիան մշտա-պես համալրվում է առաջնակարգ համակարգչային տեխնիկայով:
1973 թ. ամբիոնին կից ստեղծվել է հաշվիչ մեքենաների լաբորատորիա, որը համալրված էր էլեկտրոնային ստեղնային հաշվիչ մեքենաներով: 1978 թ. ամբիոնը ձեռք է բերել «Նաիրի-2» մակնիշի էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա, այնուհետև նաև «Նաիրի-3-2»: 1986 թ. Բ.Շահնազարյանի ղեկավարությամբ ամբիոնին կից ստեղծվեց հաշվիչ կենտրոնը, շահագործման հանձնվեց երկպրոցեսորային «EC-1045» համակարգը (հաշվողական համալիր), ստեղծվեցին փակ հեռուստատեսային երեք լսարաններ, և ուսումնական գործընթացը դրվեց նոր, առավել բարձր մակարդակի վրա: Ուսումնական գործընթացին զուգահեռ, 1987-2007թթ. տնտեսագիտական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողների համար ամբիոնը կազմակերպել է «ԷՀՄ-ի օպերատորի» որակավորում շնորհման կուրսեր, որում հետագայում ընդգրկվեցին նաև ճարտարագիտական ֆակուլտետի 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողները և շուրջ 20 տարիների ընթացքում պատրաստվել են ավելի քան 4500 օպերատորներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթացքում ամբիոնը կազմակերպել է դասախոսների համակարգիչներին տիրապետման համար 14 խմբերի հետ որակավորման կուրսեր, ինչպես նաև ասպիրանտուրա ընդունվողների համար քննության նախապատրաստման և ասպիրանտների թեկնածուական մինիմում հանձնողների համար դասընթացներ: 1980-1992 թթ. ամբիոնը սերտորեն համագործակցում էր Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Ուզբեկիստանի և միութենական նախկին հանրապետությունների առաջատար բուհերի համապատասխան ամբիոնների հետ: Այդ կապերի վերականգնումն այսօր ամբիոնի առաջնահերթ խնդիրներից է: 1998-2011 թթ. ժամանակաշրջանում համակարգչային լսարանների թիվը հասցվել է մինչև 11, իսկ համակարգիչների քանակը` մինչև 106: 1997 թ. ամբիոնը վերանվանվել է «Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների» ամբիոն: 2012 թ. սկզբի տվյալներով ամբիոնում գործում են 9 համակարգչային լսարան թվով 80 համակարգիչներով, ամբիոնը սպասարկում է համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումներն ու ֆակուլտետները, իսկ համապատասխան առարկաներն անցնում են գործնականում բոլոր մասնագիտությունների ուսանողները: 2014 թ. վերջում 2-րդ մասնաշենքի 405 լսարանը կահավորվեց թվով 24 նորագույն համակարգիչներով, պրոյեկտորով և էլեկտրոնային գրատախտակով: Տեղեկատվական տեխնոլոգիրաների կիրառումը դասապրոցեսը դարձրեց ուսանողների համար առավել արդիական և մատչելի: Ամբիոնի աշխատակիցները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց տպագրության են նախապատրաստել ինֆորմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մաթ.մեթոդների ու մոդելավորման բնագավառներում արդիական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական ցուցումներ, ինչպես նաև նոր ուսումնական ծրագրեր:
Այսօր ամբիոնի կոլեկտիվը ակտիվորեն մասնակցում է կրթության համակարգի բարեփոխումներին և բարելավման գործընթացներում Բոլոնիայի հռչակագրի սկզբունքներին համապատասխան: Ամբիոնում կատարվել են նաև որոշակի գիտահետազոտական աշխատանքներ, որոնց արդյունքներն արտացոլված են ամբիոնի կոլեկտիվի անդամների հրատարակված ավելի քան 650 հոդվածներում, 16 մենագրություններում, բազմաթիվ բրոշյուրներում, հոդվածներում, գիտական զեկուցումներում և դասագրքերում, ինչպես նաև հեղինակային արտոնագրերում: Ամբիոնում մշակվել են բազմաթիվ տարաբնույթ կենսաբանական, ոռոգման, բնապահպանական, տնտեսական համակարգերի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ, հետազոտվել և առաջարկվել են գյուղատնտեսական տեխնիկայի օպտիմալ օգտագործման մոդելներ, ինֆորմացիոն անվտանգության հիմնահարցերը և օպտիմալ նախագծման, հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաները: Ամբիոնի բոլոր դասախոսները պարբերաբար անցնում են վերապատրաստման մասնագիտական կուրսեր հանրապետության համապատասխան բուհերում և արտասահմանում, իսկ որոշ դասախոսներ իրենք են դասավանդում մասնագետների վերապատրաստման կուրսերում: Տեխնիկական առաջընթացի այսօրվա պայմաններում ամբիոնի ուշադրության կենտրոնում են համակարգչային գրագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի առաջադեմ մեթոդների ներդրման և արդյունավետ օգտագործման հարցերը: Դասախոսություններին և լաբորատոր պարապմունքներին զուգընթաց` ամբիոնի դասախոսների կողմից արտալսարանային աշխատանքներ են տարվում բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների հետ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Գրիգորյան Մանուշակ Այվազի - տնտ. թեկնածու, դոցենտ

 1. Շահնազարյան Բալաբեկ Հարությունի - տնտ.դոկտոր, պրոֆեսոր
 2. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի – տեխն.գ.թ. դոցենտ
 3. Գյուլումյան Սոս Միքայելի - ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 4. Սմբատյան Արմինե Ժորայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Կոսեմյան Սուրեն Էդուարդի - տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 6. Մկրտչյան Կարեն Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Դանիելյան Ազատ Խաչատուրի - ավագ դասախոս
 8. Մնացականյան Ջուլիետտա Ռուբենի - ավագ դասախոս
 9. Պողոսյան Գայանե Խաչիկի - ավագ դասախոս
 10. Ստեփանյան Աիդա Արսենի - դասախոս
 11. Պողոսյան Մարինա Հարությունի - դասախոս
 12. Մանուչարյան Դոնարա Վլադիմիրի - դասախոս
 13. Փոթիկյան Մարինա Գառնիկի - դասախոս
 14. Շիրվանյան Նաիրա Վալերի - ասիստենտ
 15. Աֆյան Արմիկ Վլադիմիրի - ասիստենտ
 16. Հովհաննիսյան Հայկանուշ Հայկի - ասիստենտ
 17. Հովակիմյան Նաիրա Միասնիկի - ասիստենտ
 18. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 19. Ներսիսյան Ջուլիետտա Սենեքերիմի - ասիստենտ
 20. Սարգսյան Անահիտ Աշոտի - 1-ին կարգի մասնագետ
 21. Ծատուրյան Տաթևիկ Իմելսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 22. Ղարաղազարյան Գայանե Սաշայի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 23. Ղոչիկյան Անի Աշոտի - 2-ին կարգի լաբորանտ
 24. Մկրտչյան Գայանե Բագրատի - օպերատոր
 25. Աթանեսյան Լիանա Արշավիրի -օպերատոր
 26. Պետրոսյան Կարեն Աշոտի - լաբորատորիայի վարիչ 

Դասավանդվող առարկաները
«Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում», «Տեխնոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորում», «Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում», «Ինֆորմատիկա», «Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կապի միջոցներ», «Էկոհամակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորում», «Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում», «Ինֆորմատիկայի հատուկ դասընթացներ», «Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ», «Տնտեսական ինֆորմատիկա» «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կապի միջոցներ»:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 406 լսարան
Հեռ. (37412) 58 37 01, ներքին՝ 3-55, 2-37

 
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հունվար 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10