hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Ագրոբիզնեսի կազմակերպման և կառավարման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի

Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման ամբիոնը կազմավորվել է 1933թ.: Մի քանի տարի անց այն վերանվանվեց տնտեսությունների կազմակերպման, ապա`գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման ու պլանավորման ամբիոն: 2004թ. գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման, արտադրության կառավարման և իրավագիտության հիմունքների ամբիոնների միավորմամբ կազմավորվեց ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնը, որի վարիչ ընտրվեց պրոֆ. Է.Ս. Ղազարյանը: 2008թ. սեպտեմբերին ամբիոնի կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվեց ագոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնը: 2017 թվականին ագոբիզնեսի կառավարման և ագոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնների միավորմամբ ձևավորվել է ագոբիզնեսի կազմակերպման և կառավարման ամբիոնը, իսկ ամբիոնի վարիչ է ընտրվել Հ. Ղազարյանը:
Ամբիոնի պրոֆեսորները, դոցենտ-ները և ավագ դասախոսները մեծ աշխատանք են կատարել բակա-լավրային ուսուցման մասնագետ-ների պատրաստման համար առարկայական ծրագրերի կազմման ուղղությամբ: Ամբիոնում դասավանդվող բոլոր առարկաների համար (թվով 22) կազմվել են ներկայիս պահանջները բավարարող առարկայական ծրագրեր` հիմք ընդունելով նախօրոք կազմված ու հաստատված չափորոշիչները:
Ուսումնական և ուսումնամե-թոդական աշխատանքերի հետ մեկտեղ ամբիոնի դասախոսների գերակշիռ մասը կատարում է նաև ակտիվ գիտահետազոտական աշ-խատանք` զգալի ավանդ ներդնե-լով ագրարային տնտեսագիտու-թյան զարգացման գործում: 1980-1990 թվերին հանրապետության Արտաշատի, Աշտարակի, Վարդենիսի ու Սիսիանի նախկին շրջանների գյուղատնտեսական ձեռնարկություներում ներդրվել են դասախոսների կողմից արված մի շարք առաջարկություններ` աշխատանքի կազմակերպման առաջադիմական ձևերի (կոլեկտիվ կապալի), ներտնտեսային հաշվարկի, համախառն եկամուտից աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման, աշխատանքային ռեսուրսների և արտադրական ֆոնդերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ: 1991թ. հետո ամբիոնի դասախոսների գիտական ուսումնասիրու-թյուններն ընդգրկում են գյուղում բարեփոխումների ու սեփականա-շնորհման, ագրարային քաղա-քականության կատարելագործ-ման, տնտեսվարման նոր ձևերի, կոոպերատիվների ստեղծման ու զարգացման, գյուղատնտեսության մեջ ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնական ուղղությունների, բուսաբուծական արտադրանք արտադրող և վերամշակող ձեռնարկությունների արտադրության կազմակերպման ու դրանց փոխհարաբերությունների կատարելագործման ոլորտները:
Դասախոսների կատարած գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների մասին 1671 հոդված է հրատարակվել նախկին Միության և մեր հանրապետության մասնագիտական հանդեսներում, գիտական տեղեկագրերում և պարբերական մամուլում: Անցած տարիներին ամբիոնի դասախոսները հրատարակել են 30 բրոշյուր և մենագրություն: Վերջին տարիներին ամբիոնում պաշտպանվել է 1 դոկտորական և 24 թեկնածուական ատենախոսություն:
Այժմ ամբիոնն ունի 14 ասպիրանտ ու հայցորդ, որոնցից 4-ը` Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Դավթյան Գերասիմ Վոլոդյայի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 2. Մարգարյան Լևոն Արամայիսի - գ.թ. պրոֆեսոր
 3. Ավետիսյան Սամվել Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Ղազարյան Էդուարդ Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 5. Ծպնեցյան Հրաչյա Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 6. Դանիելյան Մաքսիմ Ավանեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Աբգարյան Վլադիմիր Հմայակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Բադալյան Մանվել Էդիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Ոսկանյան Աշոտ Երջանիկի - տ.գ.թ. դոցենտ
 10. Հովհաննիսյան Վամիկ Հովակիմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Շահբազյան Ալվարդ Սերգեյի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Գալստյան Միհրան Վարդգեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Մանուկյան Հռիփսիմե Գալուստի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Հարությունյան Արման Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Խալաթյան Ծովաչ Բոգդանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 16. Գրիգորյան Մերի Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 17. Աղասարյան Լուսինե Արտյուշայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Մակարյան Ռոբերտ Ասքանազի - դասախոս
 19. Տիգրանյան Նելլի Ոստանիկի - դասախոս
 20. Գրիգորյան Նելլի Կորյունի - դասախոս
 21. Ալեքսանյան Իլոնա Զավենի - տ.գ.թ., դասախոս
 22. Հովհաննեսյան Մագդա Նվերի - տ.գ.թ., դասախոս
 23. Հովհաննիսյան Լուսինե Գագիկի - դասախոս
 24. Խաչատրյան Լիանա Ալբերտի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 25. Դանիելյան Վահե Մաքսիմի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 26. Գևորգյան Հասմիկ Գրիգորի - ասիստենտ
 27. Հովհաննիսյան Աշխեն Մնացականի - ասիստենտ
 28. Հովհաննիսյան Մարիաննա Էդուարդի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 29. Նիկողոսյան Հայկանուշ Պանդուխտի - ասիստենտ
 30. Եղիազարյան Կարինե Ռաֆիկի - ասիստենտ
 31. Վարդանյան Լիլիթ Ատոմի - ասիստենտ
 32. Հակոբյան Անի Հրահատի - ասիստենտ
 33. Պարսյան Աննա Հակոբի - ասիստենտ
 34. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 35. Համբարձումյան Մարգարիտա Լևոնի - ասիստենտ
 36. Մարգարյան Մերի Արայիկի - ասիստենտ
 37. Սարգսյան Ծովինար Սարգսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 38. Փափազյան Անի Անդրանիկի - 2-րդ կարգի լաբորանտ
 39. Կարապետյան Բելլա Նվերի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 40. Քոչարյան Ծովինար Վրույրի - 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները
«Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում», «Անտառպուրա-կային տնտեսության կազմակերպում», «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում», «Մելիորատիվ և ջրային տնտեսության կազմակերպում», «Արտադրության կազմակերպման հիմունքներ», «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հիմունքներ», «Մեքենաշինական արտադրության կազմակերպում», «Տրանսպորտային տնտեսության կազմակերպում», «Սննդի արտադրության կազմակերպում», «Կաշվի արտադրության և մորթու վերամշակման կազմակերպում», «Տարայի և փաթեթավորման արտադրության կազմակերպում», «ԱՊՀ զարգացման կանխատեսում և պլանավորում», «Աշխատանքի կազմակերպումը սննդարդյունաբերական ձեռնարկու-թյուններում», «Աշխատանքի կազմակերպումը ԱՊՀ-ի կազմակերպու-թյուններում», «Միկրոտնտեսագիտություն», «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ», «Ձեռնարկատիրական գործունեությունը ագրոբիզնե-սում», «Ագրոբիզնեսի հիմունքներ», «Միջազգային բիզնես», «Հողաշինարարական ձեռնարկությունների կազմակերպում», «Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում», «Տնտեսական սոցիոլոգիա», «Պետական և մունիցիպալ կառավարում», «Հանրային կառավարում», «Ագրոբիզնեսի կառավարում», «Ռազմավա-րական կառավարում», «Օպերացիոն կառավարում»:

pdf_logo

2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I  մասնաշենք, 241 սենյակ
Հեռ. (37412) 56 00 12, ներքին՝ 2-78, 3-14, 3-87


 

Էթիկայի կանոնագրքի քննարկում

Ուսումը Կրակովի Յագիելլոնիան համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Հայտարարություն

ACE Armenia կազմակերպությունը հայտարարում է Work&Travel USA 2018 ծրագրի մեկնարկը, որը տալիս է հնարավորություն ուսանողներին իրենց ամառային արձակուրդներն անցկացնել ԱՄՆ-ում, ձեռքբերել միջմշակութային և աշխատանքային փորձառություն, առաջնորդական հմտություններ և ունենալ անմոռանալի հիշողություններ: Մասնակիցները հնարավորություն ունեն նաև մասնակցելու Վաշինգտոնի համալսարանի «Քաղաքացիական առաջնորդության դասընթացներին» ՝ ստանալով հավաստագիր: Տեղերը սահմանափակ են: Մանրամասներն՝ այստեղ:

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2017
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Գրանցվեք նորությունների համար

10