hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Ագրոբիզնեսի կազմակերպման և կառավարման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի

Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման ամբիոնը կազմավորվել է 1933թ.: Մի քանի տարի անց այն վերանվանվեց Տնտեսությունների կազմակերպման, ապա`Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման ու պլանավորման ամբիոն: 2004թ. Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման, Արտադրության կառավարման և իրավագիտության հիմունքների ամբիոնների միավորմամբ կազմավորվեց Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնը, որի վարիչ ընտրվեց պրոֆ. Է.Ս. Ղազարյանը: 2008թ. սեպտեմբերին ամբիոնի կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվեց ագոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնը: 2017 թվականին ագոբիզնեսի կառավարման և ագոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնների միավորմամբ ձևավորվել է ագոբիզնեսի կազմակերպման և կառավարման ամբիոնը, իսկ ամբիոնի վարիչ է ընտրվել Հ. Ղազարյանը:
Ամբիոնի պրոֆեսորները, դոցենտ-ները և ավագ դասախոսները մեծ աշխատանք են կատարել բակա-լավրային ուսուցման մասնագետ-ների պատրաստման համար առարկայական ծրագրերի կազմման ուղղությամբ: Ամբիոնում դասավանդվող բոլոր առարկաների համար  կազմվել են ներկայիս պահանջները բավարարող առարկայական ծրագրեր` հիմք ընդունելով նախօրոք կազմված ու հաստատված չափորոշիչները:
Ուսումնական և ուսումնամե-թոդական աշխատանքերի հետ մեկտեղ ամբիոնի դասախոսների գերակշիռ մասը կատարում է նաև ակտիվ գիտահետազոտական աշ-խատանք` զգալի ավանդ ներդնե-լով ագրարային տնտեսագիտու-թյան զարգացման գործում: : 
Որոշակի աշխատանք է կատարվել գիտամանկավարժական կադրերեի պատրաստման ուղղությամբ: 2000-2017թթ պրոֆեսորներ Գ.Դավթյանի, Ս.Ավետիսյանի, Լ.Մարգարյանի, Հ.Ծպնեցյանի և դոցենտ Հ.Ղազարյանի ղեկավարությամբ 34 ասպիրանտ և հայցորդ պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն: Ամբիոնը ակտիվ աշխատանքներ է տանում ինչպես ուսումնադաս-տիարակչական, այնպես էլ ուսումնա-մեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ: Ամբիոնը իր գործունեությունը իրականացնում է ՀՀ-ում կրթության և ագրարային ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարության պահանջներին համապատասխան: Ամբիոնում մշակվում են նոր առարկայական ծրագրեր, որոնք համապատասխանում են ժամանակի պահանջներին: Վերջին ժամանակներս կատարվել են լուրջ փոփոխություններ ամբիոնում դասավանդվող առարկաների գծով ուսումնական պլաններում: Առարկայական ծրագրերը մշակվել են նոր ուսումնական պլաններին համապատասխան: 2017թ –ին մի շարք առարկաներ վերանվանվել են ելնելով անհրաժեշտությունից՝ «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկան «Ֆերմերային տնտեսությունների կազմակերպում և կառավարում» առարկայի:
Դասախոսների կողմից հրատարակվել են բազմաթիվ հոդվածներ, որոնցից 40-ը միջազգային գիտաժողովներում: Ընթացքի մեջ է մասնագիտական 5 գրքերի հրատարակչությունը: Այժմ ամբիոնն ունի 3 ասպիրանտ , 9 հայցորդ և 2 դոկտորանտ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Դավթյան Գերասիմ Վոլոդյայի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 2. Մարգարյան Լևոն Արամայիսի - գ.թ. պրոֆեսոր
 3. Ղազարյան Էդուարդ Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Ծպնեցյան Հրաչյա Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 5. Բադալյան Մանվել Էդիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Դանիելյան Մաքսիմ Ավանեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Աբգարյան Վլադիմիր Հմայակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Հովհաննիսյան Վամիկ Հովակիմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Շահբազյան Ալվարդ Սերգեյի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Գալստյան Միհրան Վարդգեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Մանուկյան Հռիփսիմե Գալուստի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Հարությունյան Արման Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Խալաթյան Ծովաչ Բոգդանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Գրիգորյան Մերի Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Աղասարյան Լուսինե Արտյուշայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 16. Աղասարյան Լիանա Ալբերտի -տ.գ.թ., դոցենտ
 17. Մակարյան Ռոբերտ Ասքանազի - տ.գ. թ. դասախոս
 18. Գրիգորյան Նելլի Կորյունի - տ.գ.թ., դասախոս
 19. Հովհաննիսյան Մարիաննա Էդուարդի - տ.գ.թ., դասախոս
 20. Ալեքսանյան Իլոնա Զավենի - տ.գ.թ., դասախոս
 21. Դանիելյան Վահե Մաքսիմի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 22. Գևորգյան Հասմիկ Գրիգորի - դասախոս
 23. Հովհաննիսյան Լուսինե Գագիկի - դասախոս
 24. Տիգրանյան Նելլի Ոստանիկի - դասախոս
 25. Մարգարյան Մերի Արայիկի - տ.գ.թ. ասիստենտ
 26. Նիկողոսյան Հայկանուշ Պանդուխտի - ասիստենտ
 27. Եղիազարյան Կարինե Ռաֆիկի - ասիստենտ
 28. Վարդանյան Լիլիթ Ատոմի - ասիստենտ
 29. Պարսյան Աննա Հակոբի - ասիստենտ
 30. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 31. Սարգսյան Ծովինար Սարգսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 32. Կարապետյան Բելլա Նվերի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 33. Քոչարյան Ծովինար Վրույրի - 2-րդ կարգի լաբորանտ
 34. Հովեյան Հերիքնազ Բաբկենի - 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

«Ֆերմերային տնտեսությունների կազմակերպում և կառավարում», «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում», «Միջազգային բիզնես», «Արտադրության կազմակերպումը սննդի ձեռնարկություններում», «Աշխատանքի կազմակերպումը ԱՊՀ կազմակերպություններում», «ԱՊՀ զարգացման կանխատեսում և պլանավորում», «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ», «Մենեջմենթ», «Ռազմավարական կառավարում», «Հանրային կառավարում», «Գործարար վարվելակերպ», «Կառավարումը տրանսպորտային կազմակերպություններում» և այլ մասնագիտական առարկաներ:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I  մասնաշենք, 241 սենյակ
Հեռ. (37412) 56 00 12, ներքին՝ 2-78, 3-14, 3-87

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

Երկարաձգվել է 2016թ. ապրիլին մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների ուս. վարձի փոխհատուցման հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

Երկարաձգվել է 2016թ. ապրիլին մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների ուս. վարձի փոխհատուցման հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) մինչև փետրվարի 28-ը երկարաձգում է 2016թ. ապրիլի 2-6-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած, ՀՀ բուհերի բակալավրիատի առկա վճարովի համակարգում ընդգրկված ուսանողների 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցման համար ընդունվող փաստաթղթերի վերջնաժամկետը։

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Փետրվար 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10