hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջոցառումների ցանկ

Ագրոէկոլոգիայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Գալստյան Մերուժան Հայկարամի

Ագրոէկոլոգիայի ամբիոնը կազմավորվել է 1999թ.: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչը եղել է պրոֆեսոր Է.Մ. Հայրապետյանը:
2008 թվից ամբիոնը ղեկավարում է գ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Հ. Գալստյանը: Ամբիոնում հրատարակվել է շուրջ 270 գիտական հոդված, 4 մենա-գրություն, 16 մեթոդական ցուցումներ, 3 դասագրքեր և 7 ուսումնական ձեռնարկներ:
2005թ. ամբիոնին կից հիմնադրվել է Էկոլոգիայի և օրգանական գյուղա-տնտեսության պրոբլեմային լաբորատորիան, որտեղ տարվող գիտական հետազոտություններն ուղղված են հանրապետության տարբեր մարզերի հողային ռեսուրսների պահպանման ու արդյունավետ օգտագործման, Սևանա լճի էկոլոգիական հիմնախնդիրներին:

ՀՀ-ում առաջին անգամ ագրոէկո-լոգիայի լաբորատորիայում է մշակ-վել միջազգային ճանաչում գտած տեխնածին աղտոտված հողա-տարածքներից էկոլոգիապես մա-քուր բուսաբուծական արտադրանք ստանալու տեխնոլոգիան (Է.Մ. Հայրապետյան, Մ.Հ. Գալստյան, Ս.Ս. Հարությունյան և Ս.Ջ. Թամոյան): Ներկայումս լաբորատո-րիան պրոֆեսոր Մ.Հ. Գալստյանի ղեկավարությամբ հանրապետության տարբեր հողակլիմայական պայմաններում (Տավուշի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզեր) իրականացնում է էկոլոգիա-պես մաքուր սննդամթերքի ստացման տեխնոլոգիաներ: Ուսումնական ծրագրերի կատարելագործմանը և դրանք միջազգային չափանիշներին առավելագույնս համապատասխանեցնելուն զուգընթացը ամբիոնում իրականացվում են նաև գիտական, ուսումնամեթոդական և հետա-զոտական լայնածավալ աշխատանքներ:
Ամբիոնում 2005 թվականից մինչև այժմ պաշպանել են դոկտորական 2 և թեկնածուական 16 ատենախոսություններ, որից 10-ը ԻԻՀ քաղաքացիներ: ներկայումս ամբիոնն ունի 5 ասպիրանտ և մեկ հայցորդ:
2006 թվից սկսած` ագրոէկոլոգիայի պրոբլեմային լաբորատորիան ԱՄՆ-ի Ֆրեզնոյի, իսկ 2011 թ.-ից ԱՄՆ-ի Նյուջերսիի և ՀՊԱՀ համալսարանների համագործակցության շրջանակներում իրականացնում է «Էկոլոգիական տեսակետից անվտանգ բուսաբուծական մթերքների արտադրության տեխնոլոգիաների մշակումը ՀՀ տեխնածին աղտոտված հողերում» դրամաշնորհային գիտական ծրագրերը:
2011 թվից ամբիոնը, ԵՊՀ-ի քիմիական էկոլոգիայի, Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարանի առողջապահության էկոլոգիայի ամբիոն-ների մասնակցությամբ Լեհաստանի և ՀՀ բնապահպանության նախարարության թափոնների կառավարման վարչության հետ իրականացնում է «Թափոնների կառավարումը և շրջակա միջավայրի պահպանությունը» ԵՄ ֆինանսավորմամբ ուսումնական եռամյա ծրագիրը:

Ամբիոնի և Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան գյուղատնտեսական ակա-դեմիայի համագործակցության արդյունքում 2010 թվականից ամենամյա ամառային էկոլոգիա-կան դպրոցում վերապատրաստում են անցնում ամբիոնի 3-5 երիտա-սարդ դասախոսներ, ասպիրանտ-ներ ու մագիստրանտներ, իսկ TEMPUS ծրագրի շրջանակներում սովորող «Բնապահպանական նորագույն տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսների վերապատրաստումն իրականացվում է Պորտուգալիայում և Իսպանիայում:
Ուսումնագիտական և հասարակական գործունեության մեջ հաջողու-թյունների հասնելու համար ամբիոնը 2011 և 2012 թվականներին արժանացել է համապատասխանաբար երրորդ և երկրորդ կարգի դիպլոմների, իսկ 2013 թվականի արդյունքներով, ՀԱԱՀ-ում կազմա-կերպված մրցանակաբաշխությամբ, լավագույն ամբիոն անվանա-կարգում` արժանացել Ոսկե հասկ մրցանակի:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Գալստյան Մերուժան Հայկարամի - գ.գ.դ., պրոֆեսոր

 1. Հարությունյան Սլավիկ Սամսոնի - գ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Հունանյան Սուրիկ Ալեքսանի - գ.գ.դ., դոցենտ
 3. Թամոյան Սամվել Ջանիբեկի - գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Մկրտչյան Անժելա Լիպարիտի - կ.գ.թ., դոցենտ
 5. Սարգսյան Կարինե Շահենի - կ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մարկոսյան Մարինե Սաշայի - գ.գ.թ., դոցենտ
 7. Խաչատրյան Հրանտ Էդիկի - գ.գ.թ., դասախոս
 8. Պարոնյան Արմենուհի Մերուժանի - գ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Նալբանդյան Արփինե Հովհաննեսի - գ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Հայրապետյան Օլգա Իվանի - լաբորանտ
 11. Սիմոնյան Լիլիթ Լևիկի - լաբորանտ
 12. Մաթևոսյան Լիլիթ Գագիկի - գ.գ.թ., լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները
«Ագրոէկոլոգիա», «Շրջակա միջավայրի պահպանություն և էկոլոգիական փորձաքննություն», «Շրջակա միջավայրի աղտոտման հսկողություն (մոնիտորինգ)», «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն», «Կենսոլորտի քիմիա», «Էկոլոգիայի հիմունքներ», «Ավտոտրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն», «Էկոլոգիայի հիմնախնդիրներ», «Ագրոէկոլոգիական նորագույն տեխնո-լոգիաներ», «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա», «Թափոնների վերամշակման կենսատեխնոլոգիա», «Էկոլոգիայի արդի պրոբլեմներ և բնօգտագործում», «Բնապահպանություն», «Տեխնածին աղտոտված հողերի վերակուլտիվացման տեխնոլոգիաներ», «Ագրոֆիզիկա», «Երկրա-տեղեկատվական համակարգերը ագրոէկոհամակարգերում»:

pdf_logo

2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I-մասնաշենք, 418 սենյակ
Հեռ. (37410) 56 20 01, ներքին՝ 3-64
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթ Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը 6 ամսով շարունակելու նպատակով

 Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ hիմնական գործողություն 1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է մրցույթ Պորտուգալիայի Բրագա քաղաքում գտնվող Մինհոյի համալսարանում ուսումը 6 ամսով շարունակելու նպատակով: 
Erasmus+ ծրագիրը մեկնարկել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախա-ձեռնությամբ, որի շնորհիվ ֆինանսավորվում է շարժունությունը ԵՄ և գործընկեր երկրների միջև՝ նպատակ ունենալով խթանել սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները, աջակցել Եվրոպայի 2020թ. ռազմա-

...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և մատակարարման նախարարության գործադիր քարտուղար, նախարարի տեղակալ Էումար Նովացկիի գլխավորած պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում ս.թ. հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 13:30, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում (1-ին մասնաշենք, 3-րդ հարկ) նախատեսվում է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և մատակարարման նախարարության գործադիր քարտուղար, նախարարի տեղակալ Էումար Նովացկիի դասախոսությունը՝ «Բրազիլական ագրոբիզնես» թեմայով:

...

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հոկտեմբերի 11-12-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-սարանում տեղի կունենա Tempus LeAGUe «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի հերթա-կան աշխատանքային հանդիպումը, որին կմասնակցեն ծրագրի բոլոր գործընկեր համալսարանները, ինչ-պես նաև Հայաստանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարությունների ներկայա-ցուցիչները, Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգան և Վրաստանի մեծահասակների կրթության ասոցացիան։ 

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2016
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10