hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջոցառումների ցանկ

Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Տեր-Գրիգորյան Արմենակ Ջալլադի

Երևանի պետական համալսարանից 1930 թվին նորաստեղծ Գյուղա-տնտեսական ինստիտուտ է տեղափոխվում խաղողագործության ամբիոնը, իսկ պտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն-ները կազմավորվել են 1933 թվին:
1947թ. այգեգործության ամբիոնը միավորվել է խաղողի և պտղի վերա-մշակման ամբիոնի հետ ու վերանվանվել այգեգինեգործության ամբիոն:
Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի կազմավորվելուց հետո` 1994 թ., խաղողագործության, պտղաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնները միավորվել են, իսկ 1997թ. այն վերակազմավորվել է այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի:
2013 թվից ամբիոնը ղեկավարում է գ.գ.թ., դոցենտ` Ա.Ջ. Տեր-Գրիգորյանը:
Ամբիոնը պատրաստում է բույսերի պաշտպանության, խաղողա-գործության, պտղաբուծության, սորտագիտության ու սելեկցիայի բնագավառների բարձր որակավորմամբ մասնագետներ:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են ավելի քան հազար գիտական հոդվածներ, գիտագործնական նշանակության բազմաթիվ գրքույկներ, դասա-գրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մենագրություններ:
ՀԱԱՀ-ում գործում է խաղողա-գործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական լաբորա-տորիան, որը հիմնադրել է պրոֆեսոր Պ.Կ. Այվազյանը, ով 1970-2008թթ. ղեկավարել է այն: Ստեղծվել է խաղողի հարուստ հիբրիդային ֆոնդ, որն ընդգրկում է 35 հազար սերմնաբույս և 550 էլիտային հիբրիդ:
Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից ստեղծվել են 24 սեղանի, համա-պիտանի և տեխնիկական տարբեր ժամկետներում հասունացող խաղողի նոր սելեկցիոն սորտեր (հեղինակներ` պրոֆեսորներ Պ.Կ. Այվազյան և Գ.Պ. Այվազյան): Դոցենտ Գ.Ս. Սանթրոսյանի համահեղինակությամբ ստացվել են ծիրանենու երեք նոր սելեկցիոն սորտ: Ամբիոնում աշխատանքներ են տարվում խաղողի վազի ձևավորման նոր համակարգերի մշակման, սորտային տարբերակված ագրոտեխնիկա մշակելու ուղղությամբ, ծիրանենու այգիներում մշակության նոր տեխնոլոգիաների և սորտերի նկարագրման ու դասակարգման համակարգի ներդրման, ՀՀ հացա-հատիկային մշակաբույսերի դաշտերում ֆիտոսանիտարական փորձա-քննության իրականացման, վնասակար օրգանիզմների տեսակային կազմի բացահայտման, քարտեզագրման, խաղողի վազի, պտղատուների և բանջարային մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների առանձնահատկությունների ուսումնասիրման և պայքարի մշակման վերաբերյալ:

Ամբիոնը համագործակցում է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, Ֆրանսիայի Օռլեանի համալսարանի, Կրասնո-դարի մարզի Ղրիմսկ քաղաքի սե-լեկցիոն փորձարարական կայանի, ՀՀ ԳՆ տարբեր ստորաբաժանում-ների, ֆերմերային տնտեսություն-ների և անհատ հողօգտագործող-ների հետ: Ամբիոնի աշխատակից-ները մասնակցում են հանրապետության տարբեր մարզերում իրականացվող մասնագիտական խորհրդատվական աշխատանքներին:
Ամբիոնում գիտական աշխատանքներ են կատարում տարբեր մասնա-գիտությունների գծով ասպիրանտներ և հայցորդներ: Հետևողական աշխատանք է տարվում նաև ուսանողների գիտական հետա-զոտությունների կազմակերպման ուղղությամբ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Տեր-Գրիգորյան Արմենակ Ջալլադի - գ.գ.թ., դոցենտ

 1. Բարսեղյան Յուրիկ Զալիբեկի - գ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Սանթրոսյան Գագիկ Սերյոժայի - գ.գ.թ., դոցենտ
 3. Օհանյան Արտեմ Իոսիֆի - գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հովհաննիսյան Արա Ռաֆիկի - գ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ավագյան Գայանե Վարուժանի - գ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մանվելյան Արմինե Աշոտի - գ.գ.թ., դոցենտ
 7. Գաբրիելյան Գայանե Սարդարի - գ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մուրադյան Արամայիս Կառլենի - գ.գ.թ., դասախոս
 9. Գրիգորյան Ալֆրեդ Հրաչի - գ.գ.թ., դասախոս
 10. Ստեփանյան Էթերի Ռաֆիկի - ասիստենտ
 11. Ղազարյան Մարգարիտ Հակոբի - ասիստենտ
 12. Հովհաննիսյան Լյուդմիլա Վաղարշակի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 13. Ղահրամանյան Անահիտ Պողոսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 14. Սարգսյան Նելլի Արևշատի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 15. Ավետիսյան Սաթենիկ Գառնիկի - 1-ին կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները
«Պտղաբուծություն», «Պտղաբուծություն սորտագիտության հիմունք-ներով», «Խաղողագործություն», «Խաղողագործություն սորտագիտու-թյան հիմունքներով», «Ընդհանուր էնտոմոլոգիա», «Գ/տ էնտոմոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Ընդհանուր ֆիտոպաթոլոգիա», «Գ/տ ֆիտոպաթոլոգիա», «Գ/տ ֆիտոպաթոլոգիա և իմունիտետ», «Անտառային ծառաբույսերի պաշտպանություն», «Բույսերի քիմիական պաշտպա-նություն», «Բույսերի պաշտպանության կենսաբանական մեթոդ», «Բուսասանիտարական փորձաքննություն և արտոնագրում», «Բույսերի կարանտինի հիմունքներ», «Վնասակար տզեր, նեմատոդներ, կրծողներ», «Վնասատուների և հիվանդությունների զարգացման կանխատեսում և տեղեկատվություն», «Միջատաբանական փորձաքննության արդի մեթոդ-ները», «Ֆիտոպաթոլոգիական ախտաբանական փորձաքննություն», «Այգեպտղաբուծություն»,«Խաղող և պտղաբուծություն»:

pdf_logo

2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I-մասնաշենք, 342 սենյակ
Հեռ. (+37410) 58 11 03, ներքին՝ 2-36, 3-94

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթ Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը 6 ամսով շարունակելու նպատակով

 Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ hիմնական գործողություն 1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է մրցույթ Պորտուգալիայի Բրագա քաղաքում գտնվող Մինհոյի համալսարանում ուսումը 6 ամսով շարունակելու նպատակով: 
Erasmus+ ծրագիրը մեկնարկել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախա-ձեռնությամբ, որի շնորհիվ ֆինանսավորվում է շարժունությունը ԵՄ և գործընկեր երկրների միջև՝ նպատակ ունենալով խթանել սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները, աջակցել Եվրոպայի 2020թ. ռազմա-

...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և մատակարարման նախարարության գործադիր քարտուղար, նախարարի տեղակալ Էումար Նովացկիի գլխավորած պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում ս.թ. հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 13:30, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում (1-ին մասնաշենք, 3-րդ հարկ) նախատեսվում է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և մատակարարման նախարարության գործադիր քարտուղար, նախարարի տեղակալ Էումար Նովացկիի դասախոսությունը՝ «Բրազիլական ագրոբիզնես» թեմայով:

...

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հոկտեմբերի 11-12-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-սարանում տեղի կունենա Tempus LeAGUe «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի հերթա-կան աշխատանքային հանդիպումը, որին կմասնակցեն ծրագրի բոլոր գործընկեր համալսարանները, ինչ-պես նաև Հայաստանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարությունների ներկայա-ցուցիչները, Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգան և Վրաստանի մեծահասակների կրթության ասոցացիան։ 

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2016
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10