hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Գրաֆիկայի և մեքենաների նախագծման հիմունքների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝
Մարիկյան Սամվել Սերգեյի

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում 1942 թ. հիմնադրվեց գրաֆիկայի ամբիոնը, որը ղեկավարում էր դոցենտ Միքայել Բեգլարի Վարունցյանը (1942-1946 թթ.), ապա դոցենտ Հայկազ Սահակի Վահրամյանը (1946-1972թթ):
Հետագայում ամբիոնը վերանվանվեց «Գրաֆիկայի և մեքենաների մասե-րի» ամբիոն: 
1972-1993 թթ. և 1998-1999 թթ. ամբիոնը գլխավորել է տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարապետ Անդրեասի Ամիրյանը: 
1994-1995 թթ., 1996-1998 թթ. և 1999-2006 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հայկ Մակարի Կարապետյանը, ում ջանքերով 2004թ.-ին հիմնվել են համակարգիչներով կահավորված երկու մասնագիտացված լսարաններ՝ նախատեսված ճարտարագիտական և տեխնոլոգիական մասնագիտությունների ուսանողներին «Համակարգչային գրաֆիկա» նոր առարկայի դասավանդման համար:

1995-1996 թթ. ամբիոնի ղեկավարել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի ռեկտոր, տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Արմեն Ցոլակի Խաչատրյանը, իսկ 2006-ից մինչև 2017թ. ապրիլ ամիսը՝ տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արա Կարապետի Ամիրյանը: 2007 թվականին վերջինիս և ամբիոնի աշխատակիցների ու համալսարանի նախկին շրջանավարտների աջակցությամբ ամբիոնի թիվ 536 լսարանը կահավորվել է ուսուցման ժամանակակից տեխնի-կական սարքավորումներով, ինտերակտիվ գրատախտակով, հեռուստա-ցույցով, դիդակտիկ նյութերով ու մոդելներով և վերանվանվել ամբիոնի նախկին վարիչ «Պրոֆ. Կ.Ա. Ամիրյանի անվան՝ մեքենաների և մեխա-նիզմների տեսության ու մեքենաների մասերի» լսարանի: Ամբիոնի աշխատակիցների անմիջական մասնակցությամբ 2017թ. կարգի է բերվել նաև 508 լսարանը՝ այն դարձնելով «Գծագրական երկրաչափություն» առարկայի դասխոսությունների մասնագիտացված լսարան: Լսարանը կահավորվել է համակարգչով, մուլտիմեդիա պրոյեկտորով, ինչպես նաև ինտերակտիվ և մարկերային գրատախտակներով:

Ներկայումս ամբիոնում գիտա-հետազոտական աշխատանքները տարվում են երեք կարևոր ուղղու-թյուններով. ՀՀ գյուղատնտեսու-թյան մեջ էներգիայի այլընտրան-քային աղբյուրների` մասնավորա-պես քամու էներգիայի օգտա-գործումը, մեխանիկական փոխանցումների կատարելագործումը, լեռնա-լանջերի յուրացման տեխնոլոգիաների և հողամշակ մեքենաների հիմնախնդիրները:
Միջազգային ճանաչում են ստացել շղթայաալիքային փոխանցումների (ՇԱՓ) և հողմաէներգետիկ պաշարների օգտագործմանը վերաբերող աշխատանքները: Նշված երկու թեմաների գծով միջազգային գիտաժողովներում ներկայացվել և կարդացվել են երկու տասնյակից ավել զեկուցումներ:
2000 թվին ԱՄՆ Ավտոմոբիլային ճարտարագետների միջազգային միության (SAE International) Համաշխարհային կոնգրեսում (Միլաուոկի, ԱՄՆ) ամբիոնի պրոֆեսորներ Կ.Ա. Ամիրյանի և Ա.Կ. Ամիրյանի ներկայացրած զեկուցումը ճանաչվեց լավագույնը, որի համար հեղինակներն արժանացան Միության հատուկ սերտիֆիկատների և ընտրվեցին SAE International Միջազգային ասոցիացիայի անդամ:
ԱՄՆ քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակման հիմնադրամի (CRDF) մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել ամբիոնի պրոֆեսորներ Կ.Ա. Ամիրյանի և Ա.Կ. Ամիրյանի կողմից ներկայացրած հետազոտությունները:

Ամբիոնում մշտապես տարվում է հետևողական աշխատանք աշխատակիցների գիտամանկավարժական որակավորման բարձրացման ուղղությամբ: Այսպես, 2009թ. ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը  որպես Եվրոպական հանձնաժողովի «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրի հետազոտող-դոկտորանտ (Post- Doctorate fellow), Ս. Մարիկյանն իրականացրել է գիտահետազոտական աշխատանքներ և կարդացել դասխոսություններ Պորտուգալիայի Վիանա դու Կաշտելոյի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում  (IPVC), որի համար ստացել է հավաստագիր:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել են 7 ուսումնական ձեռնարկներ, 5 մենագրություններ, 130 մեթոդական ցուցում, 377 գիտական հոդված, ստացվել է 73 հեղինակային վկայական և արտոնագիր: 

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ` Մարիկյան Սամվել Սերգեյի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Ամիրյան Արա Կարապետի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Կարախանյան Կարո Ղուկասի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Կարապետյան Հայկ Մակարի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Տոնապետյան Արամ Պարգևի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 5. Ամիրյան Օֆելյա Աշոտի - դասախոս
 6. Սարգսյան Լուսինե Խաչիկի- դասախոս
 7. Աճեմյան Արամ Հրայրի - դասախոս
 8. Խաչատրյան Նաիրա Վալերիի - ասիստենտ
 9. Բարսեղյան Կարինե Զալիկի - ասիստենտ
 10. Հարությունյան Գայանե Բարսեղի - ասիստենտ
 11. Մելիքջանյան Արմինե Հովիկի - ասիստենտ
 12. Պետրոսյան Նազիկ Կարապետի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 13. Մարտիրոսյան Արմինե Պետրոսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 14. Հարությունյան Տարոն Տիգրանի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 15. Ստեփանյան Անահիտ Վանիկի 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

«Գծագրական երկրաչափություն», «Ճարտարագիտական գրաֆիկա և մոդելավորում», «Ճարտարագիտական գրաֆիկա», «Հողաշինարարական գծագրություն», «Համակարգչային գրաֆիկա», «Համակարգչային գրաֆիկա և մոդելավորում», «Մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն», «Մեքենաների մասեր», «ՄՄ ՄՄՏի հիմունքներով», «Մեքենամասեր և ՄՄՏ»:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, II-մասնաշենք, 537 սենյակ,
Հեռ. (37412) 58 37 11, ներքին՝ 2-16, 2-17
E-mail: Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

Երկարաձգվել է 2016թ. ապրիլին մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների ուս. վարձի փոխհատուցման հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

Երկարաձգվել է 2016թ. ապրիլին մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների ուս. վարձի փոխհատուցման հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) մինչև փետրվարի 28-ը երկարաձգում է 2016թ. ապրիլի 2-6-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած, ՀՀ բուհերի բակալավրիատի առկա վճարովի համակարգում ընդգրկված ուսանողների 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցման համար ընդունվող փաստաթղթերի վերջնաժամկետը։

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Փետրվար 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10