hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջոցառումների ցանկ

Վանաձորի մասնաճյուղ

Տնօրեն` գ.գ.դ., դոցենտ Ա.Խ. Հակոբյան

ՀԱԱՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղը ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 2004 թ. հունիսի 25-ի № 976-Ն որոշմամբ, իսկ փաստացի աշխատանքային գործունեությունը սկսվել է 2005 թ. սեպտեմբերի 1-ից` ՀԱԱՀ-ի ռեկտոր Ա.Պ. Թարվերդյանի № 254/Լ հրամանով: Նույն հրամանի 2-րդ մասով հաստատվել է մանսաճյուղի ժամանակավոր հաստիքացուցակը՝ 13 միավոր հաստիքներով, իսկ № 532 հրամանով 2005թ. սեպտեմբերի 1-ից Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն է նշանակվել Գ.Գ.Թ. Ալեքսանդր Խաչատուրի Հակոբյանը:
2005-2006 ուստարվա առաջին կուրսերի ուսումնական պարապմունքներն առաջին անգամ սկսվել են 2006թ. ապրիլի 3-ից:
Մասնաճյուղի ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կրթական չափորոշիչներին համապատասխան:
Աշխատանքային գործունեության անցած 9 տարիների ընթացքում կոլեկտիվի կողմից արվել է հնարավոր ամեն ինչ նորաստեղծ մասնաճյուղի աստիճանական զարգացումն ապահովելու և որակյալ մասնագետներ պատրաստելու համար:

ՀԱԱՀ-ի ռեկտորի, հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի, դեկանատների և ամբիոնների մշտական աջակցության և համագործակցության պայմաններում մասնաճյուղի տնօրինության կողմից հետևողականորեն միջոցներ են ձեռնարկվում ուսումնական գործընթացը ժամանակակից կրթական չափորոշիչներին համապատասխան կազմակերպելու, նյութատեխնիկական բազան ամրապնդելու, լաբորատոր սարքավորումներ և գույք ձեռք բերելու, ուսումնական մասնաշենքը բարեկեցիկ դարձնելու և ջեռուցելու, ինչպես նաև ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գրադարան-ընթերցասրահի, ուսումնական և առարկայական ծրագրերին համապատասխան լաբորատորիաների և տեխնիկական միջոցներով ապահովված լսարանների ստեղծման ուղղությամբ:
Մասնաճյուղը հեռակա ուսուցման համակարգում բակալավրիատի ծրագրով պատրաստում է բարձրագույն կրթությամբ կադրեր հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

  • 310102 Ագրոնոմիա
  • 310201 Անասնաբուծություն
  • 310301 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն
  • 310404 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում
  • 310709 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
  • 311103 Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
  • 310801 Գյուղատնտեսության մեքենայացում
  • 310716 Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում
  • 310901 Հողաշինարարություն և հողային կադաստր:

2014-2015 ուսումնական տարում մասնաճյուղ են ընդունվել և համարվել մասնաճյուղի առաջին կուրսի ուսանողներ թվով 81 դիմորդներ` «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտությունների գծով:

Ներկայումս մասնաճյուղում սովորում են շուրջ 471 ուսանողներ, որոնցից շատերը մոտ ապագայում իրենց աշխատատեղը կգտնեն տարածաշրջանի ագրարային արտադրության ոլորտներում և ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքներով կնպաստեն գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների բարգավաճմանը:
2013-2014 ուստարվա ընթացքում մասնաճյուղում մասնագիտական առարկաներ են դասավանդել 66 դասախոս: Նրանցից 39-ը Վանաձոր են գործուղվել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանից, 5-ը` մասնաճյուղի հաստիքային աշխատողներ են, իսկ 22-ը Վանաձոր քաղաքում գործող պետական բուհերից, հանրակրթական դպրոցներից և այլ կազմակերպություններից հրավիրված մասնագետներ են: Դասավանդող 66 դասախոսներից 39-ը ունեն գիտական կոչումներ և աստիճաններ:

Մասնաճյուղում ստեղծված է կահավորված գրադարան-ընթերցասրահ, գործում է էլեկտրոնային գրադարանը: Անցած ինը տարիների ընթացքում ստեղծվել են կահավորված այնպիսի լաբորատորիաներ, ինչպիսիք են համակարգչային տեխնիկայի, գեոդեզիայի, գյուղ. մեքենաների և գործիքների, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, մեքենաների մասերի, ավտոմոբիլների և տրակտորների, անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և սննդի անվտանգության լաբորատորիաները: Կգործարկվեն նաև հողի անալիզների, քիմիայի և կենսաբանության լաբորատորիաները:
Մասնաճյուղում գործում է նաև հենակետային գյուղատնտեսական քոլեջը, որն առկա ուսուցման համակարգում վճարովի և անվճար ուսուցմամբ պատրաստում է միջին մասնագիտական կրթությամբ կադրեր «Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Մենեջմենտ», «Հողաշինություն» մասնագիտությունների գծով:
Ուսանողների ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները մասամբ անց են կացվում Սպիտակի ուսումնափորձնական տնտեսությունում, մասամբ էլ համապատասխան արտադրական ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում՝ նախապես կնքված փոխադարձ պայմանագրերին համապատասխան և ժամկետներում:

Հետադարձ կապ
ՀՀ, ք.Վանաձոր, Աբովյան 64
հեռ. (0322) 2-51-76, (0322) 2-51-46, 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթ Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը 6 ամսով շարունակելու նպատակով

 Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ hիմնական գործողություն 1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է մրցույթ Պորտուգալիայի Բրագա քաղաքում գտնվող Մինհոյի համալսարանում ուսումը 6 ամսով շարունակելու նպատակով: 
Erasmus+ ծրագիրը մեկնարկել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախա-ձեռնությամբ, որի շնորհիվ ֆինանսավորվում է շարժունությունը ԵՄ և գործընկեր երկրների միջև՝ նպատակ ունենալով խթանել սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները, աջակցել Եվրոպայի 2020թ. ռազմա-

...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և մատակարարման նախարարության գործադիր քարտուղար, նախարարի տեղակալ Էումար Նովացկիի գլխավորած պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում ս.թ. հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 13:30, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում (1-ին մասնաշենք, 3-րդ հարկ) նախատեսվում է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և մատակարարման նախարարության գործադիր քարտուղար, նախարարի տեղակալ Էումար Նովացկիի դասախոսությունը՝ «Բրազիլական ագրոբիզնես» թեմայով:

...

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հոկտեմբերի 11-12-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-սարանում տեղի կունենա Tempus LeAGUe «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի հերթա-կան աշխատանքային հանդիպումը, որին կմասնակցեն ծրագրի բոլոր գործընկեր համալսարանները, ինչ-պես նաև Հայաստանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարությունների ներկայա-ցուցիչները, Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգան և Վրաստանի մեծահասակների կրթության ասոցացիան։ 

...
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2016
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10