hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Կրթական բարեփոխումների առա-ջին փուլը` անցումը երկաստիճան կրթահամակարգին, ինչպես հան-րապետության բոլոր պետական բուհերում, այնպես էլ ագրարային համալսարանում իրականացվեց սահուն և արդյունավետ: Այսօր ավարտված է նաև կրթական բարեփոխումների երկրորդ փուլը՝ ուսումնական գործընթացի կազ-մակերպման կրեդիտային համա-կարգի ներդրումը:
ՀՀ Կառավարության որոշմամբ կրեդիտային համակարգի ներդրումն ագրարային համալսարանում սկսվել է 2006 թ. սեպտեմբերի 1-ից: Այն (Երևանի պետական և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարաններում ներդրված կրեդիտային համակարգերի հետ համատեղ) ճանաչվել է որպես փորձարարական, քանի որ արդեն իսկ 2000-ից համալսարանում գործում է հայ-ամերիկյան Ագրոբիզնեսի բարձրագույն դպրոցը, որտեղ ուսուցումը կազմակերպվում է կրեդիտային համակարգով:

Ակնհայտ է, որ կրթական բարեփոխումների իրականացման կարևորագույն նպատակը կրթության որակի ապահովումն ու բարձրակարգ, աշխատաշուկայում մրցունակ կադրերի պատրաստումն է: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը և այն, որ շուտով սկսվելու է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հավատարմագրման գործընթացը, առաջնահերթ խնդիր դրվեց համալսարանում ձևավորել կրթության որակի ապահովման ու վերահսկման ներբուհական համակարգ և համապատասխան կառույց: 2009 թ. հուլիսին գիտական խորհրդի որոշմամբ ստեղծվեց և իր գործունեությունը սկսեց այդ կառույցը: Որակյալ, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու համար անելիքները շատ են, պահանջվում է անցնել դժվարին ու երկար ճանապարհ:
Նախ` անհրաժեշտ է ձևավորել կրթության նկատմամբ նոր մոտեցում: Սա հավասարապես վերաբերում է և կրթության կազմակերպիչներին, և պրոֆե-սորադասախոսական կազմին, և ուսանողներին: Գիտնականը և մանկավարժը պետք է մտահոգ-ված լինեն սեփական գիտելիքների անընդհատ նորացմամբ, ամեն օր տեղեկատվական դաշտից վերցնեն ու յուրացնեն ոլորտին և իրենց գործունեությանն առնչվող նորն ու առաջավորը: Նրանք պետք է հոգատարությամբ, պատաս-խանատվությամբ և սրտացավությամբ կազմակերպեն ու իրականացնեն ուսումնական գործընթացի բոլոր տարրերն ու բաղադրիչները` ընդհուպ մինչև ուսանողի ավարտական ատեստավորումը:
Ուսանողը պետք է խորապես համոզված լինի, որ կրթական բոլոր աստիճաններում անարգել առաջընթացը և հետագայում աշխատաշուկայում մրցակցությանը դիմակայելը կախված են բացառապես խորը, բազմակողմանի ու ծավալուն գիտելիքներից: Ուսանողական նստարանին նստելու հենց առաջին օրվանից նա պետք է դրսևորի հետևողականություն, պատասխանատվություն և պահանջկոտություն:
Որակյալ կադրեր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա, կահավորված կաբինետներ ու լաբորատորիաներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայնածավալ և համակողմանի օգտագործման հնարավորություն, բարձրակարգ ուսումնափորձնական տնտեսություն-ներ, որտեղ հիմնականում ձևավորվում են ապագա մասնագետի կիրառական ու գործնական հմտությունները: Նշվածից նվազագույնն այսօր համալսարանում ապահովված է, սակայն լաբորատոր սարքավորումները մասնակի նորացման և փոփոխման կարիք ունեն: «Բալահովիտ» ուսումնափորձնական տնտեսությունում այժմ գերմանական «Հայնց ֆեհր» ընկերության հետ համատեղ կառուցվում է կաթի վերամշակման արտադրամաս, «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական տնտեսությունում նախատեսվում է հիմնել բուսական ծագման մթերքի վերամշակման փոքր գործարան: Այդ ամենի իրականացումը հնարավորություն կտա զգալիորեն հեշտացնել համալսարանի ուսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացը: 

Մրցույթ ՀԱԱՀ-ի ուսանողների համար Պորտուգալիայի Մինhոյի համալսարանում ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի` ՀԱԱՀ-ի և Մինհոյի համալսարանի միջև գործող միջհամալսարանական պայմանագրի շրջանակներում, Մինհոյի համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` Մինհոյի համալսարանում (Բրագա,Պորտուգալիա) ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի առաջին կուրսը հաջողությամբ ավարտած այն ուսանողները, որոնք տիրապետում են անգլերենին (հնարավոր է նաև՝ պորտուգալերենին), կարող են ակտիվորեն ներգրավվել ընդունող համալսարանի ուսումնական գործընթացում և ձեռք բերել համապատասխան կրեդիտներ։

...

Հայտարարություն

Մրցույթ ՀԱԱՀ-ի դասախոսների համար Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանում վերապատրաստվելու նպատակով

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ՀԱԱՀ-ի 1 դասախոսի համար` Էստոնիայում սույն թվականի մայիսի 7-11-ը «Միջազգային շաբաթ» միջոցառումների շարքին մասնակցելու և ոլորտին համապատասխան բաժիններում վերապատրաստվելու նպատակով։

Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի ագրոնոմիական, անասնաբուժական, բնապահպանական և անտառագիտության ոլորտների այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն անգլերեն լեզվի բավարար գիտելիքներ՝ տարբեր թեմաներով աշխատաժողովներին և քննարկումներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար։

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Մարտ 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Գրանցվեք նորությունների համար

10