hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Կրթական բարեփոխումների առա-ջին փուլը` անցումը երկաստիճան կրթահամակարգին, ինչպես հան-րապետության բոլոր պետական բուհերում, այնպես էլ ագրարային համալսարանում իրականացվեց սահուն և արդյունավետ: Այսօր ավարտված է նաև կրթական բարեփոխումների երկրորդ փուլը՝ ուսումնական գործընթացի կազ-մակերպման կրեդիտային համա-կարգի ներդրումը:
ՀՀ Կառավարության որոշմամբ կրեդիտային համակարգի ներդրումն ագրարային համալսարանում սկսվել է 2006 թ. սեպտեմբերի 1-ից: Այն (Երևանի պետական և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարաններում ներդրված կրեդիտային համակարգերի հետ համատեղ) ճանաչվել է որպես փորձարարական, քանի որ արդեն իսկ 2000-ից համալսարանում գործում է հայ-ամերիկյան Ագրոբիզնեսի բարձրագույն դպրոցը, որտեղ ուսուցումը կազմակերպվում է կրեդիտային համակարգով:

Ակնհայտ է, որ կրթական բարեփոխումների իրականացման կարևորագույն նպատակը կրթության որակի ապահովումն ու բարձրակարգ, աշխատաշուկայում մրցունակ կադրերի պատրաստումն է: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը և այն, որ շուտով սկսվելու է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հավատարմագրման գործընթացը, առաջնահերթ խնդիր դրվեց համալսարանում ձևավորել կրթության որակի ապահովման ու վերահսկման ներբուհական համակարգ և համապատասխան կառույց: 2009 թ. հուլիսին գիտական խորհրդի որոշմամբ ստեղծվեց և իր գործունեությունը սկսեց այդ կառույցը: Որակյալ, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու համար անելիքները շատ են, պահանջվում է անցնել դժվարին ու երկար ճանապարհ:
Նախ` անհրաժեշտ է ձևավորել կրթության նկատմամբ նոր մոտեցում: Սա հավասարապես վերաբերում է և կրթության կազմակերպիչներին, և պրոֆե-սորադասախոսական կազմին, և ուսանողներին: Գիտնականը և մանկավարժը պետք է մտահոգ-ված լինեն սեփական գիտելիքների անընդհատ նորացմամբ, ամեն օր տեղեկատվական դաշտից վերցնեն ու յուրացնեն ոլորտին և իրենց գործունեությանն առնչվող նորն ու առաջավորը: Նրանք պետք է հոգատարությամբ, պատաս-խանատվությամբ և սրտացավությամբ կազմակերպեն ու իրականացնեն ուսումնական գործընթացի բոլոր տարրերն ու բաղադրիչները` ընդհուպ մինչև ուսանողի ավարտական ատեստավորումը:
Ուսանողը պետք է խորապես համոզված լինի, որ կրթական բոլոր աստիճաններում անարգել առաջընթացը և հետագայում աշխատաշուկայում մրցակցությանը դիմակայելը կախված են բացառապես խորը, բազմակողմանի ու ծավալուն գիտելիքներից: Ուսանողական նստարանին նստելու հենց առաջին օրվանից նա պետք է դրսևորի հետևողականություն, պատասխանատվություն և պահանջկոտություն:
Որակյալ կադրեր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա, կահավորված կաբինետներ ու լաբորատորիաներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայնածավալ և համակողմանի օգտագործման հնարավորություն, բարձրակարգ ուսումնափորձնական տնտեսություն-ներ, որտեղ հիմնականում ձևավորվում են ապագա մասնագետի կիրառական ու գործնական հմտությունները: Նշվածից նվազագույնն այսօր համալսարանում ապահովված է, սակայն լաբորատոր սարքավորումները մասնակի նորացման և փոփոխման կարիք ունեն: «Բալահովիտ» ուսումնափորձնական տնտեսությունում այժմ գերմանական «Հայնց ֆեհր» ընկերության հետ համատեղ կառուցվում է կաթի վերամշակման արտադրամաս, «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական տնտեսությունում նախատեսվում է հիմնել բուսական ծագման մթերքի վերամշակման փոքր գործարան: Այդ ամենի իրականացումը հնարավորություն կտա զգալիորեն հեշտացնել համալսարանի ուսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացը: 

ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը կազմակերպում է օտար լեզվի դասընթացներ

ՀԱՐԳԵԼԻ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

     ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը 2019 թ. հունվարի 21-ից կազմակերպում է օտար լեզվի (անգլերեն) դասընթացներ hամալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնա-օժանդակ կազմի համար: Անգլերենի դասընթացները, ըստ լեզվի տիրապետման, նախատեսված են Սկսնակ Ա, Սկսնակ Բ, Նախամիջին, Միջին և Առաջավոր մակարդակների համար: Ուսման մեկ փուլի տևողությունը 2 ամիս է (36 ժամ), իսկ մեկ դասընթացինը` 90 րոպե (10 րոպե ընդմիջմամբ): Պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի համար ուսման մեկ փուլի (2 ամսվա) վճարը կազմում է 7000 դրամ, ևս 7000 դրամ սուբսիդավորում է Համալսարանը: Յուրաքանչյուր փուլից հետո ունկնդիրներն անցնում են ավարտական թեստավորում, որն հաջողությամբ հանձնելու դեպքում փոխադրվում են ուսուցման հաջորդ մակարդակ: Դասընթացներին մասնակցելուց առաջ նախնական թեստավորումն անցնելու նպատակով դիմորդներին խնդրվում է դիմել Լեզվի ուսուցման կենտրոն` 2-րդ մասնաշենք, 219 սենյակ, հեռ.` 010 58-21-43, ներքին՝ 2-92։


...

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

«Սևծովյան գիտություն» ("Black Sea Science") միջազգային ուսանողական մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեն հրավիրում է մասնակցելու «Սևծովյան գիտություն 2019» ("Black Sea Science 2019") ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթին, որը տեղի է ունենալու Օդեսայի սննդի տեխնոլոգիաների ազգային ակադեմիայում (Ուկրաինա) «Սևծովյան համալսարանների ցանց» միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ: Գիտական աշխատանքները կարող եք ուղարկել մինչև 2019 թ.-ի հունվարի 15-ը հետևյալ էլ. հասցեին. int_competition@onaft.edu.ua:
Մանրամասների համար այցելեք.
http://isc.onaft.edu.ua/

...

Միջանկյալ հաշվետվության ներկայացում

Միջանկյալ հաշվետվության
ներկայացում

     Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնը 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին, ժամը 13:30–ին, կներկայացնի «ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման, մրցունակության բարձրացման կառուցակարգերի կատարելագործումը և արտահանման ընդլայնման ուղիները» գիտական ծրագրի միջանկյալ հաշվետվությունը: Ցանկացողները կարող են ներկա լինել ՀԱԱՀ 1-ին մասնաշենքի 245 լսարանում:
Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ա. Ե. Ոսկանյան

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Դեկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10