en
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Armenian National Agrarian University

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Unforgettable Soreness

Scientific conference

Reports

The following material is available in Armenian language only

pdf1 ՏՏ և ԻԾ կենտրոնի 2014թ. գործունեության առանցքային ցուցանիշների  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2014թ. գործունեության համառոտ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2013թ. գործունեության համառոտ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf12012-2013 ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի արդյունքները եվ խնդիրները 2012-2013

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2012թ. գործունեության համառոտ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2011թ. գործունեության համառոտ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 
Online Consulting with Skype Monday, Wednesday, Friday at 10:00-12:00

Calendar of Events

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3